บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิมลพักตร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิมลพักตร์
ชื่อ วิมลพักตร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีใบหน้าผ่องใส เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-มน-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Mon Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิมลพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิมลพักตร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิมลพักตร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิมลพักตร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ วิมลพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วิมลพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิมลพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วิมลพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิมลพักตร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วิมลพักตร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิลทสินี 40 วิน-ทะ-สิ-นี Win Tha Si Ni หญิง -
ณัฐวิโรจน์ 56 นัด-ถะ-วิ-โรด Nat Tha Wi Rot ชาย นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
วิทูรย์ 34 วิ-ทูน Wi Thun ชาย ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจําพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือนํ้าตาลเทา
ปิยวิรุฒ 32 ปิ-ยะ-วิ-รุด Pi Ya Wi Rut ชาย -
นีรธาวิน 36 นี-ระ-ทา-วิน Ni Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังน้ำ
วกิวิชญ์ 36 วะ-กิ-วิด Wa Ki Wit ชาย -
ปภาวิน 19 ปะ-พา-วิน Pa Pha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเดช, มีอำนาจ
อัครวินทร์ 47 อัก-คะ-ระ-วิน Ak Kha Ra Win หญิง -
วิวรรณ 29 วิ-วัน Wi Wan หญิง -
ณนิรวิทธ์ 42 นะ-นิ-ระ-วิด Na Ni Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้ในความลึกล้ำ
วิศรรุต 29 วิ-สอน-รุด Wi Son Rut ไม่ระบุ -
วิสุนี 30 วิ-สุ-นี Wi Su Ni หญิง -
วิสิษฐ์ 43 วิ-สิด Wi Sit ชาย เลิศ, ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ภวิสรา 23 พะ-วิ-สะ-รา Pha Wi Sa Ra หญิง ผู้เป็นใหญ่ในโลก
วัทนวิภา 28 วัด-ทะ-นะ-วิ-พา Wat Tha Na Wi Pha ไม่ระบุ ใบหน้าสวย พูดเก่ง
ประวิศ 27 ประ-วิด-สะ Pra Wit Sa ชาย -
วิชาธร 21 วิ-ชา-ทอน Wi Cha Thon ชาย ผู้มีความรู้ทางเวทมนตร์ต่างๆ
จันวิภา 27 จัน-วิ-พา Chan Wi Pha หญิง แสงจันทร์
ชัชวิน 23 ชัด-ชะ-วิน Chat Cha Win ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นเจ้าแห่งความเร็ว, ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญวิภา 21 กัน-วิ-พา Kan Wi Pha ไม่ระบุ ความสว่างแห่งกลุ่มดาวในราศีกันย์
วิชัยรัตน์ 49 วิ-ชัย-รัด Wi Chai Rat ไม่ระบุ -
กวินชิตา 26 กะ-วิน-ชิ-ตา Ka Win Chi Ta ไม่ระบุ -
วันวิสาข์ 44 วัน-วิ-สา Wan Wi Sa หญิง วันเพ็ญเดือนหก
วิชนี 24 วิด-นี Wit Ni หญิง พัด
วินิชย์ 38 วิ-นิด Wi Nit ชาย ตรวจตรา, พิจารณา
ประวิชญา 27 ประ-วิด-ชะ-ยา Pra Wit Cha Ya หญิง รู้ถูกต้อง, รอบรู้
วรวิท 21 วอ-ระ-วิด Wo Ra Wit ชาย งามอย่างประเสริฐ
สมวิช 24 สม-วิด Som Wit ชาย -
วิวัตร์ 36 วิ-หวัด Wi Wat ชาย -
กรวิชณ์ 31 กอน-วิด Kon Wit ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้และปัญญา
ชวินทรา 23 ชะ-วิน-ทะ-รา Cha Win Tha Ra หญิง ผู้มีความฉลาดเป็นใหญ่
วิลัยรัตน์ 53 วิ-ลัย-รัด Wi Lai Rat หญิง งามอย่างมีค่า
ชวินทร์วัฒน์ 58 ชะ-วิน-วัด Cha Win Wat ไม่ระบุ เจ้าแห่งความเร็วในความเจริญ
วัยวิทย์ 46 วัย-วิด Wai Wit ชาย -
ก้องวิชญ์ 36 ก้อง-วิด Kong Wit ชาย มีชื่อเสียงเหมือนนักปราชญ์
วิจรรษณี 40 วิ-จัด-สะ-นี Wi Chat Sa Ni หญิง ขยันคล่องแคล่ว
ก่อวิทย์ 36 ก่อ-วิด Ko Wit ชาย สร้างความรู้
วิทยศักดิ์ 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย -
วิทชัย 25 วิด-ชัย Wit Chai ชาย -
ศญาไรวินทร์ 54 สะ-ยา-รัย-วิน Sa Ya Rai Win หญิง หญิงผู้มีทรัพย์สิน