บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิภาทิพย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิภาทิพย์
ชื่อ วิภาทิพย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-พา-ทิบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Pha Thip
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิภาทิพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิภาทิพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิภาทิพย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิภาทิพย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วิภาทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วิภาทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิภาทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วิภาทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิภาทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วิภาทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิภาทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วิภาทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยชญ์วิทิต 41 ยด-วิ-ทิด Yot Wi Thit ชาย ผู้คงแก่เรียนที่น่าบูชา
วิสฐศักดิ์ 52 วิ-สะ-ถะ-สัก Wi Sa Tha Sak ชาย -
ภาวิตรา 20 พา-วิ-ตรา Pha Wi Tra หญิง โลกสาม, จักรวาล
วิรา 15 วิ-รา Wi Ra หญิง กล้าหาญ
ปวิศา 20 ปะ-หวิ-สา Pa Wi Sa หญิง -
วิชัช 18 วิ-ชัด-ชะ Wi Chat Cha ชาย -
ญาณวิทย์ 38 ยา-นะ-วิด Ya Na Wit ชาย ความรู้ประกอบด้วยปัญญา
วิสา 18 วิ-สา Wi Sa หญิง เดือนวิสาขะ
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
เกตน์วิชญ์ 45 เกด-วิด Ket Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีลักษณะดี
พรวิภาวรรณ 43 พอน-วิ-พา-วัน Phon Wi Pha Wan หญิง -
วินวิสาข์ 44 วิน-วิ-สา Win Wi Sa ไม่ระบุ -
พะวิง 24 พะ-วิง Pha Wing หญิง -
วิชญาน์ 31 วิด-ชะ-ยา Wit Cha Ya ไม่ระบุ ความรู้
วิทิตย์ 35 วิ-ทิด Wi Thit ชาย ผู้รู้, ผู้คงแก่เรียน
ณัฐลวิตร 41 นัด-ละ-วิด Nat La Wit ชาย ผู้เก็บเกี่ยวความรู้
ปริตรา 18 ปะ-วิด-ตรา Pa Wit Tra หญิง บริสุทธิ์
แพรววิรัญ 42 แพรว-วิ-รัน Phraeo Wi Ran หญิง -
ชนะวิชย์ 40 ชะ-นะ-วิด Cha Na Wit ชาย ผู้มีชัยชนะ
ขวัญวิอร 36 ขวัน-วิ-ออน Khwan Wi On หญิง หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญอันวิเศษ
วิรันตร์ 39 วิ-รัน Wi Ran หญิง ชื่อของพรหม
จารุวิทย์ 40 จา-รุ-วิด Cha Ru Wit ชาย มีความรู้งาม
ธนวิทย์ 37 ทะ-นะ-วิด Tha Na Wit ชาย รู้เรื่องทรัพย์
วิทชัย 25 วิด-ชัย Wit Chai ชาย -
ธรณ์วิรัญจ์ 59 ทะ-ระ-วิ-รัน Tha Ra Wi Ran หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งพระพรหมวิรัญจ์
ชลวิชา 21 ชน-วิ-ชา Chon Wi Cha ไม่ระบุ ความรู้เรื่องน้ำ
รวิน 19 ระ-วิน Ra Win ชาย ดอกบัว
วิธวัช 26 วิ-ทะ-วัด Wi Tha Wat ไม่ระบุ ผู้ฉลาด
ภวิตรา 19 พะ-วิด-ตรา Pha Wit Tra หญิง พื้นโลก, พิภพ
วิภารัตน 28 วิ-พา-รัด-ตะ-นะ Wi Pha Rat Ta Na ไม่ระบุ -
ปริวิทธ์ 34 ปะ-ริ-วิด Pa Ri Wit ไม่ระบุ ชื่อเท้ากุเวรผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ทาวินี 24 ทา-วิ-นี Tha Wi Ni หญิง วิ่ง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, บริสุทธิ์
จรุวิชย์ 40 จะ-รุ-วิด Cha Ru Wit ชาย ชัยชนะอันงดงาม
วิศรานต์ 39 วิด-สะ-ราน Wit Sa Ran ชาย สงบ, หยุด
การันต์ภวิศ 45 กา-รัน-พะ-วิด Ka Ran Pha Wit ชาย การกระทำอันถึงที่สุดของผู้เป็นใหญ่ในโลก
กัลย์วิตา 42 กัน-ละ-วิ-ตา Kan La Wi Ta หญิง หญิงที่มีทรัพย์สมบัติ
นัญวิกา 25 นัน-วิ-กา Nan Wi Ka หญิง -
จารุวิชย์ 41 จา-รุ-วิด Cha Ru Wit ชาย ชัยชนะอันงดงาม
ธนัทวิทย์ 42 ทะ-นัด-วิด Tha Nat Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ร่ำรวย
สรวิศา 29 สอ-ระ-วิ-ศา So Ra Wi Sa ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่กว่าใครทั้งหมด