บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วินิฉัย

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วินิฉัย
ชื่อ วินิฉัย ความหมาย แปลว่า ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น. เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-นิ-ฉัย และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Ni Chai
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วินิฉัย ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วินิฉัย ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วินิฉัย ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วินิฉัย ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ วินิฉัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วินิฉัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วินิฉัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วินิฉัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วินิฉัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วินิฉัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วินิฉัย สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วินิฉัย มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วิษนุ 20 วิด-นุ Wit Nu ชาย -
วิรัชย์ 37 วิ-รัด Wi Rat ไม่ระบุ ชัยชนะของผู้กล้า
นาวินี 28 นา-วิ-นี Na Wi Ni หญิง -
สุวิชชาวรรณ 42 สุ-วิด-ชา-วัน Su Wit Cha Wan หญิง ผู้มีความรู้ที่มีผิวพรรณดี
กวินรดา 22 กะ-วิน-ระ-ดา Ka Win Ra Da ไม่ระบุ -
วิสิทธิ์พงษ์ 62 วิ-สิด-พง Wi Sit Phong ไม่ระบุ -
วิทรา 16 วิด-รา Wit Ra ไม่ระบุ -
วิหาร 20 วิ-หาน Wi Han ชาย -
วิชณัฐ 30 วิด-นัด Wit Nat ไม่ระบุ -
วิชัส 23 วิ-ชัด Wi Chat ไม่ระบุ -
ดาวิกา 14 ดา-วิ-กา Da Wi Ka หญิง ผู้มีดาว
ธีรวิชญ์ 40 ที-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย ความรู้ของนักปราชญ์
วัชรวิทย์ 44 วัด-ชะ-ระ-วิด Wat Cha Ra Wit ไม่ระบุ ผู้แข็งแกร่ง
พลวิศิษฐ 48 พน-วิ-สิด Phon Wi Sit ชาย -
ทวิชย์ 30 ทะ-วิด Tha Wit ไม่ระบุ ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ
วิมนต์ 32 วิ-มน Wi Mon ชาย ปราศจากมลทิน ไม่มีตําหนิ ใส สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่าง งาม
วิรัตน์ชัย 49 วิ-รัด-ชัย Wi Rat Chai ชาย -
เอวิทย์ 36 เอ-วิด E Wit ชาย -
วิภารี 23 วิ-พา-รี Wi Pha Ri หญิง -
กวินทิพวัฒน์ 56 กะ-วิน-ทิบ-วัด Ka Win Thip Wat ชาย -
มาณวิกา 23 มาน-วิ-กา Man Wi Ka หญิง หญิงสาว, หญิงรุ่น, ผู้หญิง
นัยวิท 28 นัย-ยะ-วิด Nai Ya Wit ชาย ฉลาดในอุบาย
ปุณวิชญ์ 33 ปุน-นะ-วิด Pun Na Wit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
บุณย์รวิช 41 บุน-ระ-วิด Bun Ra Wit ชาย ผู้เกิดจากอาทิตย์ที่มีบุญ
ชลวิบูรณ์ 40 ชน-วิ-บูน Chon Wi Bun ชาย น้ำจำนวนมาก
ดิลวิล 27 ดิ-ละ-วิน Di La Win ชาย อุดมสมบูรณ์
วิวาห์ 31 วิ-วา Wi Wa ชาย -
เตชินท์วิพัฒน์ 65 เต-ชิน-วิ-พัด Te Chin Wi Phat ชาย มีอำนาจและความเจริญยิ่ง
วิชาภาพร 27 วิ-ชา-พา-พอน Wi Cha Pha Phon หญิง -
วิวญณ์ 34 วิ-วน Wi Won ชาย -
ประภาวิทย์ 40 ประ-พา-วิด Pra Pha Wit ได้ทั้งชายและหญิง -
สุทธวิชญ์ 38 สุด-ทะ-วิด Sut Tha Wit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
วินยะดา 29 วิน-ยะ-ดา Win Ya Da หญิง -
วิชายันต์ 42 วิ-ชา-ยัน Wi Cha Yan ชาย -
สวิต 20 สะ-หวิด Sa Wit ชาย สุกใส
สุวิต 21 สุ-วิด Su Wit ชาย -
ฤทัยวิณี 36 รึ-ทัย-วิ-นี Rue Thai Wi Ni หญิง หญิงที่มีหัวใจ
สุวิญญาณ์ 41 สุ-วิน-ยา Su Win Ya หญิง รู้ชัด
วิทัศน์ 36 วิ-ทัด Wi That ชาย -
จารุวิทย 31 จา-รุ-วิด Cha Ru Wit ไม่ระบุ ความรู้ที่งดงาม