บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิทัญญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิทัญญา
ชื่อ วิทัญญา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิ-ทัน-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wi Than Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิทัญญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิทัญญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิทัญญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิทัญญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 50
หมายเลข 50 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของต่างชาติ ต่างภาษา และความก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ควรได้รับพลังจากหมายเลขนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความคุ้มครอง ตลอดจนดลบรรดาลให้ได้คู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา คอยเกื้อหนุนและส่งเสริมบารมีรวมไปถึงให้ผลดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและเด่นดังได้ไม่ยาก
ชื่อ วิทัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วิทัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วิทัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วิทัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทัญญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วิทัญญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วินิจตรา 33 วิ-นิด-ตรา Wi Nit Tra หญิง -
หวิด 16 หวิด Wit ชาย -
วิภาริณี 32 วิ-พา-ริ-นี Wi Pha Ri Ni หญิง -
วิภาลักษณ์ 41 วิ-พา-ลัก Wi Pha Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันสุกใส
ญาณวิทย์ 38 ยา-นะ-วิด Ya Na Wit ชาย ความรู้ประกอบด้วยปัญญา
วิชิตา 20 วิ-ชิ-ตา Wi Chi Ta หญิง ผู้ชนะแล้ว
ภูมิรวิชญ์ 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
วิภารัตน 28 วิ-พา-รัด-ตะ-นะ Wi Pha Rat Ta Na ไม่ระบุ -
ณัฎฐ์วิภา 44 นัด-วิ-พา Nat Wi Pha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง
ปกรณ์วิชญ์ 46 ปะ-กอน-วิด Pa Kon Wit ชาย -
รวิญภา 20 ระ-วิน-พา Ra Win Pha หญิง -
นันทน์กรวินท์ 59 นัน-ทะ-กอ-ระ-วิน Nan Tha Ko Ra Win หญิง ผู้ได้สร้างความสุข
วิโรดม 24 วิ-โร-ดม Wi Ro Dom ชาย -
ตรัยวิทย์ 47 ตรัย-วิด Trai Wit ไม่ระบุ ความรู้ 3 ประการ
กานต์ระวินทร์ 56 กาน-ระ-วิน Kan Ra Win หญิง เจ้าแห่งแสงสว่างผู้น่ารัก
วิติยา 26 วิ-ติ-ยา Wi Ti Ya ไม่ระบุ -
วิชาการ 19 วิ-ชา-กาน Wi Cha Kan ชาย -
วชิรวิณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย เพชรแห่งความสุข
ยุวิรีย์ 47 ยุ-วิ-รี Yu Wi Ri ไม่ระบุ -
สรวิชญ์ 36 สอ-ระ-วิด So Ra Wit ชาย ผู้มีอำนาจเหนือคนทั้งปวงผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
วิภู 13 วิ-พู Wi Phu หญิง ผู้เป็นเจ้า
พิมวิมล 38 พิม-วิ-มน Phim Wi Mon หญิง รูปงามไม่มีที่ติ
กรรณ์วิกา 35 กัน-วิ-กา Kan Wi Ka ไม่ระบุ หูงาม
ชุณหวิทย์ 41 ชุน-หะ-วิด Chun Ha Wit ชาย -
วิจิตา 24 วิ-จิ-ตา Wi Chi Ta หญิง -
พักตร์วิภา 41 พัก-วิ-พา Phak Wi Pha หญิง ใบหน้าอันงดงาม
สุวิโลจน์ 48 สุ-วิ-โลด Su Wi Lot หญิง ผู้มีดวงตางาม
จีรวิทย์ 45 จี-ระ-วิด Chi Ra Wit ชาย ความรู้ที่ยั่งยืน
ธีระวิทย์ 47 ที-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย ความรู้ของนักปราชญ์
วิฑุรย์ 35 วิ-ทุน Wi Thun ไม่ระบุ -
นาวิกา 18 นา-วิ-กา Na Wi Ka หญิง -
วิศาสดร์ 39 วิ-สาด Wi Sat ชาย -
วิเวก 19 วิ-เวก Wi Wek ชาย -
วิสุตา 22 วิ-สุ-ตา Wi Su Ta ไม่ระบุ -
ดุลยวิทย์ 44 ดุน-ยะ-วิด Dun Ya Wit ชาย -
ธุรวิช 21 ทุ-ระ-วิด Thu Ra Wit ชาย มีความรู้ยั่งยืน
วิรัญดา 24 วิ-รัน-ดา Wi Ran Da หญิง ผู้มีความรู้อันกล้าหาญ
วิชิร 20 วิ-ชิ-ระ Wi Chi Ra ชาย -
ภัสรวินทร์ 45 พัด-ระ-วิน Phat Ra Win หญิง เจ้าแห่งแสงสว่าง (ดวงอาทิตย์)
รวิช 16 ระ-วิด Ra Wit ชาย ดาวพระเสาร์