บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วิทยวิวัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วิทยวิวัตน์
ชื่อ วิทยวิวัตน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วิด-ทะ-ยะ-วิ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wit Tha Ya Wi Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิทยวิวัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วิทยวิวัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิทยวิวัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วิทยวิวัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วิทยวิวัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วิทยวิวัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทยวิวัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วิทยวิวัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทยวิวัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วิทยวิวัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทยวิวัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วิทยวิวัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วิทยวิวัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วิทยวิวัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุประวิทย์ 46 สุ-ประ-วิด Su Pra Wit ชาย ผู้มีความบริสุทธิ์
จุฑาภวิศ 29 จุ-ทา-พะ-วิด Chu Tha Pha Wit ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่และสูงสุดในโลก
ไกรวิชญ์ 39 กรัย-วิด Krai Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เก่งกล้า
ปวิธชาด 20 ปะ-วิด-ชาด Pa Wit Chat ชาย เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
ตรัยวิทย์ 47 ตรัย-วิด Trai Wit ไม่ระบุ ความรู้ 3 ประการ
อาวิษกรณ์ 40 อา-วิด-กอน A Wit Kon ชาย -
ศุภวิชณ์ 35 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
วิทยุต 23 วิด-ทะ-ยุด Wit Tha Yut ชาย สายฟ้าแลบ
วิฐรา 24 วิด-ถะ-รา Wit Tha Ra หญิง พูดเพราะพระพฤหัสบดี
นรุวิช 22 นะ-รุ-วิด Na Ru Wit ไม่ระบุ -
กรวิชญ์ 30 กอน-ระ-วิด Kon Ra Wit ชาย ความรุ่งโรจน์ของนักปราชญ์
วิศฐิรัตน์ 55 วิด-สะ-ถิ-รัด Wit Sa Thi Rat หญิง -
วกิวิชญ์ 36 วะ-กิ-วิด Wa Ki Wit ชาย -
ชนน์รวิศ 42 ชะ-นะ-ระ-วิด Cha Na Ra Wit ชาย เชื้อสายผู้ยิ่งใหญ่แห่งความรุ่งเรือง
กสิรวิชญ์ 41 กะ-สิ-ระ-วิด Ka Si Ra Wit ชาย ผู้รอบรู้ทางเพราะปลูกอย่างยอดเยี่ยม
หวิด 16 หวิด Wit ชาย -
โกวิทศักดิ์ 42 โก-วิด-สัก Ko Wit Sak ชาย -
พิชยวิชช์ 45 พิด-ยะ-วิด Phit Ya Wit ชาย ผู้รอบรู้ในชัยชนะ
อนวิทย์ 39 อะ-นะ-วิด A Na Wit ชาย ไม่มีโทษ, ไม่มีตำหนิ
เชี่ยววิทย์ 54 เชี่ยว-วิด Chiao Wit ชาย ชำนาญในความรู้
อชรวิชญ์ 37 อะ-ชอน-วิด A Chon Wit ชาย -
วิทยาศักดิ์ 46 วิด-ทะ-ยา-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย -
ศิรวิทย์ 43 สิ-ระ-วิด Si Ra Wit ชาย ความรู้ชั้นยอด
วิชญะ 20 วิด-ชะ-ยะ Wit Cha Ya ชาย นักปราชญ์
ปวิช 14 ปะ-วิด Pa Wit ชาย ผู้สร้าง, ผู้กำหนด
ตวิษิยา 30 ตะ-วิด-สิ-ยา Ta Wit Si Ya หญิง แกล้วกล้า
มนวิชยา 31 มน-วิด-ชะ-ยา Mon Wit Cha Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะใจ
เดวิทย์ 31 เด-วิด De Wit ชาย -
เกรกวิทย์ 36 เกรก-วิด Krek Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
เชวงวิทย์ 40 ชะ-เวง-วิด Cha Weng Wit ชาย -
คมวิทย์ 37 คม-วิด Khom Wit ชาย -
สวิตติ์ 36 สะ-หวิด Sa Wit ชาย สุกใส
สุวิทชัย 33 สุ-วิด-ชัย Su Wit Chai ไม่ระบุ -
วิสรรณ์ 39 วิด-รน Wit Ron ชาย -
ณัฎฐวิทย์ 51 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้
หนูวิทย์ 40 หนู-วิด Nu Wit หญิง -
อรรถโกวิท 31 อัด-ถะ-โก-วิด At Tha Ko Wit ชาย ผู้ชำนาญ, ผู้รอบรู้ในการงานต่างๆ
รัชวิชญ์ 35 รัด-ชะ-วิด Rat Cha Wit ชาย ประเทศแห่งผู้รู้
สวิตตา 24 สะ-หวิด-ตา Sa Wit Ta หญิง ผู้ที่มีทรัพย์มาก
โกวิตร์ 31 โก-วิด-ตะ Ko Wit Ta ไม่ระบุ -