บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วาริณญ์ปัด

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วาริณญ์ปัด
ชื่อ วาริณญ์ปัด ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วา-ริน-ปัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rin Pat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริณญ์ปัด ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วาริณญ์ปัด ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริณญ์ปัด ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริณญ์ปัด ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วาริณญ์ปัด สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วาริณญ์ปัด มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริณญ์ปัด สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วาริณญ์ปัด มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วารีรัตน์ 43 วา-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง -
สูวายป๊ะ 37 สู-วาย-ป๊ะ Su Wai Pa ไม่ระบุ -
สวาสน์ 35 สะ-หวาด Sa Wat หญิง -
ธวาย 19 ทะ-วาย Tha Wai ชาย -
ไชยวาลย์ 49 ชัย-วา-ละ Chai Wa La ชาย -
ภควา 12 พะ-คะ-วา Pha Kha Wa ไม่ระบุ -
ฤทธิ์วารี 37 ริด-วา-รี Rit Wa Ri ไม่ระบุ อำนาจแห่งสายน้ำ
ดาวารี 20 ดา-วา-รี Da Wa Ri ไม่ระบุ มากด้วยน้ำ
ธุวานนท์ 32 ทุ-วา-นน Thu Wa Non ชาย มีความดียั่งยืน
อังศุชวาล 35 อัง-สุ-ชะ-วาน Ang Su Cha Wan ไม่ระบุ รุ่งเรืองไปด้วยรัศมี โชติช่วง
ทวาย 16 ทะ-วาย Tha Wai หญิง -
วาท 8 วาด Wat ชาย -
เอวารินทร์ 42 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนนํ้า
นิศวาส 30 นิด-สะ-วาด Nit Sa Wat ชาย สมปราณ
ทัตเทวา 18 ทัด-เท-วา That The Wa ไม่ระบุ เทวดาผู้ให้
จารุวาจ 25 จา-รุ-วาด Cha Ru Wat หญิง ผู้มีวาจาอันไพเราะ
ศิวาพิณ 35 สิ-วา-พิน Si Wa Phin ไม่ระบุ -
พันทิวา 29 พัน-ทิ-วา Phan Thi Wa หญิง เวลากลางวัน
หวาง 14 หวาง Wang ชาย -
วาวัจน์ 37 วา-วัด Wa Wat ชาย คล่องแคล่วในการพูด
วาชานนท์ 30 วา-ชา-นน Wa Cha Non ชาย ผู้ปล่อย(ในภาษาสวาฮิลี)ความสนุก
สหวาด 20 สะ-หะ-วาด Sa Ha Wat หญิง -
จิตทิวา 25 จิด-ทิ-วา Chit Thi Wa หญิง -
ชลวาทิตย์ 40 ชน-วา-ทิด Chon Wa Thit ชาย -
ภักดิวาท 19 พัก-ดิ-วาด Phak Di Wat ชาย คำมั่นในการจงรัก
ทินทิวา 22 ทิน-ทิ-วา Thin Thi Wa หญิง -
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
นาวาบรม 24 นา-วา-บะ-รม Na Wa Ba Rom หญิง สุดยอดเรือ
วาณิชชา 21 วา-นิด-ชา Wa Nit Cha หญิง พ่อค้า
สมหวาน 29 สม-หวาน Som Wan ไม่ระบุ -
หวาย 20 หวาย Wai ชาย -
วาริสา 23 วา-หริ-สา Wa Ri Sa ไม่ระบุ มหาสมุทร, ชื่อของพระวิษณุ
สิวาลัย 36 สิ-วา-ลัย Si Wa Lai หญิง -
ชวาลา 16 ชะ-วา-ลา Cha Wa La ไม่ระบุ ตะเกียงชนิดหนึ่ง
ชวาลกุล 23 ชะ-วาน-กุน Cha Wan Kun ไม่ระบุ เชื้อสายผู้รุ่งเรือง
ปลาหวาน 26 ปลา-หวาน Pla Wan ไม่ระบุ -
วาฮีดา 21 วา-ฮี-ดา Wa Hi Da ไม่ระบุ -
วาฑิตย์ 34 วา-ดิด Wa Dit ชาย -
วาสภา 16 วา-สะ-พา Wa Sa Pha หญิง -
ซิลวา 24 ซิน-วา Sin Wa หญิง -