บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วาริฐฐิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วาริฐฐิชา
ชื่อ วาริฐฐิชา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วา-ริด-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rit Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สวาลัดดา 27 สะ-หวา-ลัด-ดา Sa Wa Lat Da หญิง -
วาเลน 20 วา-เลน Wa Len หญิง มีคุณค่า (ในภาษาอังกฤษ)
ณัฐสวาท 33 นัด-ถะ-สะ-หวาด Nat Tha Sa Wat ชาย -
วานิตย์ 36 วา-นิด Wa Nit ชาย -
เอวารินทร์ 42 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนนํ้า
กนต์วารี 36 กน-วา-รี Kon Wa Ri หญิง รักแม่น้ำ
สุชีวา 24 สุ-ชี-วา Su Chi Wa หญิง -
วายุภา 18 วา-ยุ-พา Wa Yu Pha หญิง -
วาเปย 19 วา-เปิย Wa Poei หญิง -
วาศิณี 30 วา-สิ-นี Wa Si Ni หญิง อยู่ประจำ, สถิตอยู่, มั่นคง
ทวาย 16 ทะ-วาย Tha Wai หญิง -
วายุ 16 วา-ยุ Wa Yu ชาย พายุ, ลม, อากาศ, ลมหายใจเจ้าแห่งลม, พระพาย
ทองวาส 23 ทอง-วาด Thong Wat หญิง -
วารีนิธิ 35 วา-รี-นิด Wa Ri Nit หญิง มหาสมุทร
ทิวาวัน 27 ทิ-วา-วัน Thi Wa Wan หญิง -
ทิพวารี 31 ทิบ-วา-รี Thip Wa Ri ไม่ระบุ น้ำทิพย์
วาธิญา 20 วา-ทิ-ยา Wa Thi Ya หญิง ผู้ปรารถนาในความรู้
ธุวานันท์ 36 ทุ-วา-นัน Thu Wa Nan ชาย มีความยินดียั้งยืนมีความสุขยั่งยืน
จัตวา 20 จัด-ตะ-วา Chat Ta Wa ไม่ระบุ ที่ 4
ชีวาภร 21 ชี-วา-พอน Chi Wa Phon หญิง ผู้มีอันดำรง
ติวา 14 ติ-วา Ti Wa ชาย -
อ่อนหวาน 35 อ่อน-หวาน On Wan ไม่ระบุ -
วารินทร์ธร 42 วา-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในสายน้ำ
ศิวารญา 27 สิ-วาน-ยา Si Wan Ya ไม่ระบุ -
ธันวาครินทร์ 51 ทัน-วา-คริน Than Wa Khrin ชาย -
โดวา 12 โด-วา Do Wa หญิง -
ชัชวารี 26 ชัด-ชะ-วา-รี Chat Cha Wa Ri หญิง -
วาณิชย์ 35 วา-นิด Wa Nit ชาย -
ศิวา 18 สิ-วา Si Wa ชาย พระอิศวร
อัมภวา 23 อัม-พะ-วา Am Pha Wa ไม่ระบุ -
พรธันวา 32 พอน-ทัน-วา Phon Than Wa หญิง -
ชวากาศ 18 ชะ-วา-กาด Cha Wa Kat หญิง มีไหวพริบดุจท้องฟ้า
วารุณ 17 วา-รุน Wa Run หญิง -
สวาย 22 สะ-หวาย Sa Wai หญิง -
วายุพักดิ์ 43 วา-ยุ-พัก Wa Yu Phak หญิง -
ปรางวาส 23 ปราง-วาด Prang Wat หญิง -
ศิวารินทร์ 45 สิ-วา-ริน Si Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญเหนือศัตรูพระศิวะ, ผู้เป็นใหญ่เหนือศัตรูอันประเสริฐ
สังวาร 24 สัง-วาน Sang Wan ชาย -
ดูวา 10 ดู-วา Du Wa ชาย -
พิมพ์สวาท 49 พิม-สะ-หวาด Phim Sa Wat ชาย -