บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วาริฐฐิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วาริฐฐิชา
ชื่อ วาริฐฐิชา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วา-ริด-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rit Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาริฐฐิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาริฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วาริฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วาจา 14 วา-จา Wa Cha หญิง -
พลทิวา 26 พน-ทิ-วา Phon Thi Wa ชาย -
ทิวาภรณ์ 31 ทิ-วา-พอน Thi Wa Phon หญิง พรจากพระอาทิตย์
วายูน 22 วา-ยูน Wa Yun ชาย เทพเจ้าเทวดา
วารุณีย์ 41 วา-รุ-นี Wa Ru Ni หญิง เทวีแห่งเหล้า, เหล้า
ทิวาพงศ์ 38 ทิ-วา-พง Thi Wa Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระอาทิตย์
เอวาริณณ์ 42 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง แม่น้ำและสายน้ำ
วาเลนไทม์ 44 วา-เลน-ทัย Wa Len Thai หญิง -
ยาวานี 28 ยา-วา-นี Ya Wa Ni หญิง -
ฮาวา 13 ฮา-วา Ha Wa หญิง -
วาริส 22 วา-ริด Wa Rit ชาย ผู้สืบสกุล
ชวาล 15 ชะ-วาน Cha Wan ชาย รุ่งเรือง
วาสินี 30 วา-สิ-นี Wa Si Ni หญิง อยู่ประจำ, สถิตอยู่, มั่นคง
วาญฉา 17 วาน-ฉา Wan Cha หญิง ปรารถนา
วารุวรรณ 31 วา-รุ-วัน Wa Ru Wan หญิง -
ส่ากวา 17 ส่า-กวา Sa Kwa ชาย -
สายสวาท 31 สาย-สะ-หวาด Sai Sa Wat หญิง -
เอื้องสวาท 40 เอื้อง-สะ-หวาด Ueang Sa Wat หญิง -
โสมทิวา 28 โสม-ทิ-วา Som Thi Wa ไม่ระบุ -
ภวานี 20 พะ-วา-นี Pha Wa Ni หญิง ชื่อนางปราวตี
อ่อนหวาน 35 อ่อน-หวาน On Wan ไม่ระบุ -
ปิยวาทิน 31 ปิ-ยะ-วา-ทิน Pi Ya Wa Thin ไม่ระบุ พูดอ่อนหวาน
วาสวี 27 วา-สะ-วี Wa Sa Wi หญิง ของพระอินทร์
สุทธวาส 27 สุด-ทะ-วาด Sut Tha Wat ไม่ระบุ -
ดำวาด 10 ดัม-วาด Dam Wat ไม่ระบุ -
จังวาง 21 จัง-วาง Chang Wang หญิง -
วาท 8 วาด Wat ชาย -
วารินร์ 33 วา-ริน Wa Rin หญิง สายน้ำอันเป็นใหญ่
ชวารา 14 ชะ-วา-รา Cha Wa Ra หญิง ตะเกียงชนิดหนึ่ง
เทวาพล 24 เท-วา-พน The Wa Phon ชาย กำลังเทวดา
ทะวา 12 ทะ-วา Tha Wa หญิง -
วาส 14 วาด Wat หญิง -
วารีรัตน์ 43 วา-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง -
แพรววา 27 แพรว-วา Phraeo Wa ไม่ระบุ -
สูวารียะห์ 53 สู-วา-รี-ยะ Su Wa Ri Ya หญิง -
พิมธิวา 32 พิม-ทิ-วา Phim Thi Wa ไม่ระบุ -
กนต์วารี 36 กน-วา-รี Kon Wa Ri หญิง รักแม่น้ำ
ศิวาอารินทร์ 52 สิ-วา-อา-ริน Si Wa A Rin ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ที่โอบอ้อมและประเสริฐ
วายุรี 27 วา-ยุ-รี Wa Yu Ri หญิง -
ธุวาลักษณ์ 41 ทุ-วา-ลัก Thu Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้ยั่งยืน