บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วาราดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วาราดา
ชื่อ วาราดา ความหมาย แปลว่า ดวงดาว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วา-รา-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ra Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาราดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วาราดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาราดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาราดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 52
หมายเลข 52 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จที่ต้องผ่านอุสรรค เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคขวากหนามคอยทิ่มแทงความสำเร็จ ด้วยความที่เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ แม้ว่าจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ้าง แต่ก็จะหนุนนำชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ พลังของหมายเลขนี้จะได้รับความสนับสนุนจากเพศหญิง จึงเหมาะกับเพศชาย เพราะจะได้นารีคอยอุปถัมภ์อยู่เสมอ ด้านชีวิตอื่นๆ ไม่ลำบาก มีเงินทอง มีความรักอยู่ในเกณที่ดี แต่ไม่ถึงกับดีมาก
ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วาสุกรี 27 วา-สุ-กรี Wa Su Kri ไม่ระบุ -
เทวาลักษณ์ 39 เท-วา-ลัก The Wa Lak ชาย -
ยุวารี 27 ยุ-วา-รี Yu Wa Ri หญิง -
วัชวาน 24 วัด-ชะ-วาน Wat Cha Wan ชาย -
ประภาวาสน์ 40 ประ-พา-วาด Pra Pha Wat ไม่ระบุ -
ทิวานี 24 ทิ-วา-นี Thi Wa Ni ไม่ระบุ -
ธิวานิตย์ 44 ทิ-วา-นิด Thi Wa Nit หญิง -
วาลวิชนี 37 วาน-วิด-นี Wan Wit Ni หญิง -
วรัยวาร 33 วะ-รัย-วาน Wa Rai Wan ชาย วารหรือวันดีเยี่ยม
สัจจวา 30 สัด-จะ-วา Sat Cha Wa ไม่ระบุ -
ชวา 9 ชะ-วา Cha Wa ชาย ชื่อเกาะสําคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย
ปวาวริน 28 ปะ-วา-วะ-ริน Pa Wa Wa Rin หญิง -
อธิวาก 22 อะ-ทิ-วาก A Thi Wak ชาย คุ้มครอง
วาชัย 21 วา-ชัย Wa Chai ชาย ชนะการแข่งขัน
วารินร์ 33 วา-ริน Wa Rin หญิง สายน้ำอันเป็นใหญ่
วาสนีย์ 43 วา-สะ-นี Wa Sa Ni หญิง เข้าใจได้ด้วยการเพ่ง
หทัยวาจ 31 หะ-ทัย-วาด Ha Thai Wat หญิง คำพูดที่จับใจ
วาไลพร 34 วา-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง -
แตงกวา 15 แตง-กวา Taeng Kwa หญิง -
โอวาส 24 โอ-วาด O Wat ชาย -
ศิวาการ 24 สิ-วา-กาน Si Wa Kan หญิง มีโฉมงาม
เคาะวา 18 เคาะ-วา Kho Wa หญิง -
ศาสตราเทวา 33 สาด-ตรา-เท-วา Sat Tra The Wa ไม่ระบุ เทวดาแห่งศาสตราวุธทั้งหลาย
ชีวาทิพย์ 46 ชี-วา-ทิบ Chi Wa Thip ไม่ระบุ ผู้ไม่ตาย, เทวดา
ศิวาณี 30 สิ-วา-นี Si Wa Ni หญิง -
ชีวาภร 21 ชี-วา-พอน Chi Wa Phon หญิง ผู้มีอันดำรง
วันยุวา 31 วัน-ยุ-วา Wan Yu Wa หญิง -
ปานวาส 22 ปาน-วาด Pan Wat ไม่ระบุ -
ชวาลา 16 ชะ-วา-ลา Cha Wa La ไม่ระบุ ตะเกียงชนิดหนึ่ง
พันธิวา 32 พัน-ทิ-วา Phan Thi Wa ไม่ระบุ -
คำหวา 17 คัม-หวา Kham Wa หญิง -
พิมทิวา 29 พิม-ทิ-วา Phim Thi Wa หญิง -
วาสิฎฐี 39 วา-สิด-ถี Wa Sit Thi หญิง -
อำพาวา 23 อัม-พา-วา Am Pha Wa ไม่ระบุ -
นวลสวาสดิ์ 52 นวน-สะ-หวาด Nuan Sa Wat หญิง -
วาสิษฐ์ 40 วา-สิด Wa Sit ชาย ประกอบด้วยกลิ่นหอม
ชวาลย์ 32 ชะ-วาน Cha Wan ชาย ผู้อาศัยเชาว์ปัญญา, ผู้อาศัยแสงสว่าง
ทิวาเดช 17 ทิ-วา-เดด Thi Wa Det ไม่ระบุ -
วาริชาต 21 วา-หริ-ชาด Wa Ri Chat ไม่ระบุ เปลือกหอยสังข์
สัจวาจ 30 สัด-จะ-วาด Sat Cha Wat ชาย คำพูดที่เป็นจริง