บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วาราดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วาราดา
ชื่อ วาราดา ความหมาย แปลว่า ดวงดาว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วา-รา-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ra Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาราดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วาราดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาราดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วาราดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 52
หมายเลข 52 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จที่ต้องผ่านอุสรรค เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคขวากหนามคอยทิ่มแทงความสำเร็จ ด้วยความที่เป็นดาวศุภเคราะห์ทั้งคู่ แม้ว่าจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ้าง แต่ก็จะหนุนนำชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ พลังของหมายเลขนี้จะได้รับความสนับสนุนจากเพศหญิง จึงเหมาะกับเพศชาย เพราะจะได้นารีคอยอุปถัมภ์อยู่เสมอ ด้านชีวิตอื่นๆ ไม่ลำบาก มีเงินทอง มีความรักอยู่ในเกณที่ดี แต่ไม่ถึงกับดีมาก
ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วาราดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วาราดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วารัตดา 20 วา-รัด-ดา Wa Rat Da หญิง ความชำนาญ, ความสุขสมบูรณ์ของสุขภาพ
พะวาส่า 28 พะ-วา-ส่า Pha Wa Sa หญิง -
ชวาล 15 ชะ-วาน Cha Wan ชาย รุ่งเรือง
อวาตรี 27 อะ-วา-ตรี A Wa Tri หญิง -
เอื้องสวาท 40 เอื้อง-สะ-หวาด Ueang Sa Wat หญิง -
กังวาฬ 19 กัง-วาน Kang Wan ชาย มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใจ
สร้อยสังวาลย์ 70 ซ่อย-สัง-วาน Soi Sang Wan หญิง -
สัจจวา 30 สัด-จะ-วา Sat Cha Wa ไม่ระบุ -
ทะวาย 20 ทะ-วาย Tha Wai หญิง -
สุวานี 27 สุ-วา-นี Su Wa Ni หญิง -
ศิวาอารินทร์ 52 สิ-วา-อา-ริน Si Wa A Rin ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ที่โอบอ้อมและประเสริฐ
วาเชอร์ 30 วา-เชอ Wa Choe หญิง -
วาริสา 23 วา-หริ-สา Wa Ri Sa ไม่ระบุ มหาสมุทร, ชื่อของพระวิษณุ
เดือนทิวา 33 เดือน-ทิ-วา Duean Thi Wa ไม่ระบุ พระจันทร์และกลางวัน
พัชรวาท 26 พัด-ชะ-ระ-วาด Phat Cha Ra Wat ไม่ระบุ คำพูดประดุจดั่งเพชร คำพูดอันประเสริฐ
ชวาลวุฑฒ 28 ชะ-วาน-วุด-ทะ Cha Wan Wut Tha ชาย -
ณัฐสวาท 33 นัด-ถะ-สะ-หวาด Nat Tha Sa Wat ชาย -
ศิวาภร 23 สิ-วา-พอน Si Wa Phon ไม่ระบุ พรของพระศิวะ
บุญญาวาส 26 บุน-ยา-วาด Bun Ya Wat หญิง -
ธัชช์ธันวา 41 ทัด-ทัน-วา That Than Wa ชาย เดือนธันวาคมที่เกิดธง
กิวา 12 กิ-วา Ki Wa ชาย -
ดลวาการ 20 ดน-ละ-วา-กาน Don La Wa Kan ไม่ระบุ งานของนักดนตรี
ศิวาราตรี 37 สิ-วา-รา-ตรี Si Wa Ra Tri ไม่ระบุ ราตรีหรือค่ำคืนแห่งการบูชาพระอิศวร
สีวา 21 สี-วา Si Wa หญิง -
รุ่งทิวา 20 รุ่ง-ทิ-วา Rung Thi Wa หญิง รุ่งเช้า
สิวานุช 26 สิ-วา-นุด Si Wa Nut ไม่ระบุ -
วิวาห์ 31 วิ-วา Wi Wa ชาย -
ธุวานนท์ 32 ทุ-วา-นน Thu Wa Non ชาย มีความดียั่งยืน
ลินีวาลี 42 ลิ-นี-วา-ลี Li Ni Wa Li หญิง ชื่อเทพธิดาองค์หนึ่ง
วารีย์ 35 วา-รี Wa Ri หญิง น้ำ
กุลวาร 19 กุน-วาน Kun Wan ชาย วันสำคัญ
วาริโกศ 27 วา-หริ-โกด Wa Ri Kot หญิง น้ำมนต์
ส่ากวา 17 ส่า-กวา Sa Kwa ชาย -
โอวาส 24 โอ-วาด O Wat ชาย -
วารุวรรณ 31 วา-รุ-วัน Wa Ru Wan หญิง -
สัจวากย์ 42 สัด-จะ-วาก Sat Cha Wak ชาย คำพูดที่เป็นจริงห
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ธันวาพร 32 ทัน-วา-พอน Than Wa Phon หญิง -
ศรีสวาท 33 สี-สะ-หวาด Si Sa Wat หญิง -
เทวาพล 24 เท-วา-พน The Wa Phon ชาย กำลังเทวดา