บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วันทรัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วันทรัตน์
ชื่อ วันทรัตน์ ความหมาย แปลว่า ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-ทะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Tha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วันทรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วันทรัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วันทรัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วันทรัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ วันทรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วันทรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วันทรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วันทรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วันทรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วันทรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วันทรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วันทรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วันทรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วันทรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วันทรัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วันทรัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรวัญน์ 38 วอ-ระ-วัน Wo Ra Wan ชาย ว่าผิวพรรณประเสริฐ
นันพวรรณ 41 นัน-พะ-วัน Nan Pha Wan หญิง -
ขวัญปวีณ์ 45 ขวัน-ปะ-วี Khwan Pa Wi หญิง มีปัญญาเป็นมิ่งขวัญ
ฉีวรรณ 31 ฉี-วัน Chi Wan หญิง -
อารีวรรณ์ 46 อา-รี-วัน A Ri Wan หญิง ผู้มีความเอื้อเฟื้อ
วันทิวา 27 วัน-ทิ-วา Wan Thi Wa หญิง -
ภรลาวัลย์ 45 พอน-ลา-วัน Phon La Wan หญิง มีความสวยงามค้ำจุน
พาขวัญ 25 พา-ขวัน Pha Khwan หญิง นำสิริมงคลมาให้
อริยาวรรณ์ 51 อะ-ริ-ยา-วัน A Ri Ya Wan หญิง ผู้มีผิวอันประเสริฐ
ฐิตาวรรณ์ 45 ถิ-ตา-วัน Thi Ta Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีความมั่นคง
ณีรวัลย์ 49 นี-ระ-วัน Ni Ra Wan หญิง เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
รุจิลาวัลย์ 55 รุ-จิ-ลา-วัน Ru Chi La Wan หญิง -
สุรวรรณ 31 สุ-ระ-วัน Su Ra Wan ชาย เผ่าเทวดา
วิระวรรณ 37 วิ-ระ-วัน Wi Ra Wan หญิง ชนชั้นของผู้กล้าหาญ
วรรณีย์ 43 วัน-นี Wan Ni หญิง น่าปราถนา
สุวรรนา 28 สุ-วัน-นา Su Wan Na หญิง ทอง
กฤษดาวรรณ 27 กริด-สะ-ดา-วัน Krit Sa Da Wan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้กระทำแล้ว
ดาวหวัน 28 ดาว-หวัน Dao Wan ไม่ระบุ -
รุ่งลาวัน 30 รุ่ง-ลา-วัน Rung La Wan หญิง ผู้มีความงดงามโชติช่วง
วรวรรณ 29 วอ-ระ-วัน Wo Ra Wan ชาย ว่าผิวพรรณประเสริฐ
ขวัญเนตร 30 ขวัน-เนด Khwan Net หญิง มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เป็นที่เจริญตา
วัณณิตา 28 วัน-นิ-ตา Wan Ni Ta หญิง -
ธนัทวรรณ์ 42 ทะ-นัด-วัน Tha Nat Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณร่ำรวย, เชื้อสายผู้มีทรัพย์
วรรณฤดี 28 วัน-รึ-ดี Wan Rue Di ไม่ระบุ -
วันทิน 25 วัน-ทิน Wan Thin ชาย ชื่นชม
จีระวรรณ์ 49 จี-ระ-วัน Chi Ra Wan ไม่ระบุ มีผิวพรรณดียาวนาน
วรรณสิริ 38 วัน-สิ-หริ Wan Si Ri หญิง ผู้มีผิวงาม
วรรณ์ทนา 35 วัน-ทะ-นา Wan Tha Na หญิง การไหว้
วันพรไชย 46 วัน-พอน-ชัย Wan Phon Chai หญิง -
ดาวรรค์ 29 ดา-วัน Da Wan หญิง มากด้วยวงศ์วาน
ลภาวัน 23 ละ-พา-วัน La Pha Wan หญิง มีโชค
วรรณวิช 31 วัน-นะ-วิด Wan Na Wit ไม่ระบุ -
จุไรวรรณ์ 48 จุ-รัย-วัน Chu Rai Wan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
รุ่งทิวรรณ 32 รุ่ง-ทิ-วัน Rung Thi Wan ไม่ระบุ -
ลวัณรัตน์ 46 ละ-วัน-รัด La Wan Rat หญิง รัตนงามดังแก้วใส
จิรัตศวรรย์ 59 จิ-รัด-สะ-หวัน Chi Rat Sa Wan หญิง พระเจ้าแผ่นดินอยู่ตลอดกาล
ประดาวรรณ 31 ประ-ดา-วัน Pra Da Wan หญิง -
วันจู 23 วัน-จู Wan Chu หญิง -
ชนะวรรณ 30 ชะ-นะ-วัน Cha Na Wan ชาย ผิวพรรณแห่งคนคนผู้มีผิวพรรณสวย
ศรีวัน 33 สี-วัน Si Wan ชาย -