บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วะลัยรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วะลัยรักษ์
ชื่อ วะลัยรักษ์ ความหมาย แปลว่า กำไลแห่งการรักษา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ลัย-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Lai Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปภวดี 17 ปะ-พะ-วะ-ดี Pa Pha Wa Di ไม่ระบุ เกิดขึ้น, เริ่มต้น
สวพล 27 สะ-วะ-พน Sa Wa Phon ชาย ผู้มีพละกำลังของตนเอง
ชวนากร 19 ชะ-วะ-นา-กอน Cha Wa Na Kon ชาย ผู้มีความปราดเปรื่อง
วรรณวนัช 36 วัน-วะ-นัด Wan Wa Nat ชาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
โทวดี 19 โท-วะ-ดี Tho Wa Di หญิง -
กุลวรางค์ 34 กุน-ละ-วะ-ราง Kun La Wa Rang ไม่ระบุ ผู้งดงามในตระกูล
ไอยวริน 42 ไอ-ยะ-วะ-ริน Ai Ya Wa Rin หญิง ความประเสริฐของผู้เป็นใหญ่
พาวะนา 25 พา-วะ-นา Pha Wa Na หญิง การทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจ
สุดวดี 23 สุด-วะ-ดี Sut Wa Di หญิง -
วรรณวริน 38 วัน-วะ-ริน Wan Wa Rin ไม่ระบุ งดงามและประเสริฐ
ธวนิตว์ 37 ทะ-วะ-นิด Tha Wa Nit ชาย แบบแผนการแต่โคลงกลอน
นิจวดี 29 นิด-วะ-ดี Nit Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีความบริสุทธิ์
วนิสรณ์ 40 วะ-นิ-สอน Wa Ni Son หญิง -
จริยวดี 36 จะ-ริ-ยะ-วะ-ดี Cha Ri Ya Wa Di หญิง ผู้มีความประพฤติดี
ชวรัช 18 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพระปรีชา, ผู้มีเชาว์ปัญญาเป็นสมบัติ
ชวพัฒน์ 37 ชะ-วะ-พัด Cha Wa Phat ชาย -
วะซอ 23 วะ-ซอ Wa So ชาย -
ณฐวรัตม์ 45 นะ-ทะ-วะ-รัด Na Tha Wa Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐดุจนักปราชญ์
บุญญวดีส์ 41 บุน-ยะ-วะ-ดี Bun Ya Wa Di หญิง -
อรวรินทร์ 43 ออ-ระ-วะ-ริน O Ra Wa Rin ไม่ระบุ -
ยมวณา 25 ยม-วะ-นา Yom Wa Na หญิง -
ธุววิช 23 ทุ-วะ-วิด Thu Wa Wit ชาย ผู้มีความรู้ยั่งยืน
จินต์ปวรา 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง ความคิดของผู้ประเสริฐ
กมลาวศี 33 กะ-มะ-ลา-วะ-สี Ka Ma La Wa Si หญิง หญิงงามผู้สำรวมตน
วจี 19 วะ-จี Wa Chi หญิง -
ฐิตวราดา 29 ทิด-วะ-รา-ดา Thit Wa Ra Da หญิง ผู้มีการปฏิบัติอันมั่นคง
วรุดม 17 วะ-รุ-ดม Wa Ru Dom ชาย ประเสริญและสูงสุด
ธัญญ์วรัศมิ์ 64 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐและโชคดี
วริษ 18 วะ-ริด Wa Rit ไม่ระบุ ฝน
เพ็ญวรินทร์ 55 เพ็น-วะ-ริน Phen Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐที่บริบูรณ์
ภัควดี 23 พัก-คะ-วะ-ดี Phak Kha Wa Di หญิง -
วทิตา 15 วะ-ทิ-ตา Wa Thi Ta หญิง -
วะลัยรักษ์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง -
สุธีร์วรา 43 สุ-ที-วะ-รา Su Thi Wa Ra ไม่ระบุ -
นวรัชกร 26 นะ-วะ-รัด-กอน Na Wa Rat Kon หญิง -
พิมพ์วลัญช์ 65 พิม-วะ-ลัน Phim Wa Lan หญิง มีลักษณะรูปงาม
ยศวดี 29 ยด-วะ-ดี Yot Wa Di หญิง ผู้มียศ
วริมน 24 วะ-ริ-มน Wa Ri Mon หญิง เลิศ
ลักษณีวไล 48 ลัก-สะ-นี-วะ-ลัย Lak Sa Ni Wa Lai หญิง -
เขมกาญจนาวดี 41 เข-มะ-กาน-จะ-นา-วะ-ดี Khe Ma Kan Cha Na Wa Di หญิง หญิงที่งดงามด้วยความสุข