บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วะลัยรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วะลัยรักษ์
ชื่อ วะลัยรักษ์ ความหมาย แปลว่า กำไลแห่งการรักษา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ลัย-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Lai Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วะลัยรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วะลัยรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วะลัยรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มีนทราวดี 37 มี-นด-รา-วะ-ดี Mi Not Ra Wa Di หญิง -
วนินทร 25 วะ-นิน-ทอน Wa Nin Thon หญิง เป็นใหญ่เหนือความรักความเคารพนับถือ
รัชดาวดี 26 รัด-ชะ-ดา-วะ-ดี Rat Cha Da Wa Di ไม่ระบุ -
กุลวรางค์ 34 กุน-ละ-วะ-ราง Kun La Wa Rang ไม่ระบุ ผู้งดงามในตระกูล
สิวะพร 33 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
วริษรา 23 วะ-ริด-สะ-รา Wa Rit Sa Ra หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
สุวชานนท์ 37 สุ-วะ-ชา-นน Su Wa Cha Non ไม่ระบุ -
วรา 11 วะ-รา Wa Ra หญิง ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ
ขวัญวนา 28 ขวัน-วะ-นา Khwan Wa Na ไม่ระบุ มิ่งขวัญแห่งป่าไม้
วราลักขณ์ 38 วะ-รา-ลัก Wa Ra Lak หญิง -
นวริญญ์ 36 นะ-วะ-ริน Na Wa Rin หญิง ผู้รู้สิ่งใหม่ๆ อันประเสริฐ
วราถรณ์ 30 วะ-รา-ถน Wa Ra Thon หญิง -
สุธีร์วรา 43 สุ-ที-วะ-รา Su Thi Wa Ra ไม่ระบุ -
เยาวนิศ 33 เยา-วะ-นิด Yao Wa Nit หญิง เป็นใหญ่เหนือผู้เยาว์วัย
วริฏฐา 33 วะ-ริด-ถา Wa Rit Tha หญิง ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
เสาวรุณ 26 เสา-วะ-รุน Sao Wa Run ไม่ระบุ -
วศิภัสสรา 41 วะ-สิ-พัด-สะ-รา Wa Si Phat Sa Ra หญิง -
ยุศราวดี 35 ยุ-สะ-รา-วะ-ดี Yu Sa Ra Wa Di ไม่ระบุ -
วรรณวดี 33 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง -
วรัทย์ 32 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ ผู้มีความกรุณาที่ประเสริฐ
วสุวี 27 วะ-สุ-วี Wa Su Wi ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์
วชิรพงษ์ 39 วะ-ชิ-ระ-พง Wa Chi Ra Phong ไม่ระบุ -
ธุวดารา 18 ทุ-วะ-ดา-รา Thu Wa Da Ra หญิง สุกใสดุจดาวเดือน
ชวนันทน์ 37 ชะ-วะ-นัน Cha Wa Nan ไม่ระบุ ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชนกวนันท์ 38 ชะ-นก-วะ-นัน Cha Nok Wa Nan หญิง ผู้เป็นความสุขของพ่อ
ศรีวราพร 41 สี-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง -
วรินทรา 25 วะ-ริน-ทรา Wa Rin Thra หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐ
ยุวเรศ 28 ยุ-วะ-เรด Yu Wa Ret หญิง -
ชวรัมภา 23 ชะ-วะ-รัม-พา Cha Wa Ram Pha หญิง นางฟ้าผู้ปราดเปรื่อง
วชิรยา 25 วะ-ชิ-ระ-ยา Wa Chi Ra Ya หญิง มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
ภูวดล 16 พู-วะ-ดน Phu Wa Don ชาย แผ่นดิน
เสาวลักษญ์ 44 เสา-วะ-ลัก-สะ Sao Wa Lak Sa ไม่ระบุ -
สีวลี 33 สี-วะ-ลี Si Wa Li หญิง -
กลวชิร 23 กน-วะ-ชิ-ระ Kon Wa Chi Ra ชาย ดูจเพชรที่งดงาม
วสุศักดิ์ 40 วะ-สุ-สัก Wa Su Sak ชาย เลื่องชื่อในเชิงทรัพย์
มณฑ์วดี 36 มน-วะ-ดี Mon Wa Di หญิง -
ภูมิวรินทร์ 45 พูม-วะ-ริน Phum Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่ทรงปัญญา
ฐานวลี 34 ถาน-วะ-ลี Than Wa Li ไม่ระบุ ถ้อยคำที่ตั้งมั่น
วราพงศ์ 37 วะ-รา-พง Wa Ra Phong ไม่ระบุ -
วรินยุพา 37 วะ-ริน-ยุ-พา Wa Rin Yu Pha ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประเสริฐ