บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วสินภัทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วสินภัทร์
ชื่อ วสินภัทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและมีอำนาจ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-สิน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Sin Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วสินภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วสินภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วสินภัทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วสินภัทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วสินภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วสินภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วสินภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วสินภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วสินภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วสินภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สะวะตี 31 สะ-วะ-ตี Sa Wa Ti ชาย -
วริษฐา 28 วะ-ริด-ถา Wa Rit Tha หญิง ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วรุณนภา 23 วะ-รุน-นะ-พา Wa Run Na Pha หญิง -
วชาภรณ์ 28 วะ-ชา-พอน Wa Cha Phon หญิง -
วรัศญา 26 วะ-รัด-ยา Wa Rat Ya ไม่ระบุ -
วชิรวิทย์ 44 วะ-ชิ-ระ-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
สุวณุ 20 สุ-วะ-นุ Su Wa Nu ไม่ระบุ -
ปทุมวดี 23 ปะ-ทุม-วะ-ดี Pa Thum Wa Di หญิง -
ภูวตรัย 28 พู-วะ-ตรัย Phu Wa Trai ชาย โลกทั้งสาม(คือสวรรคโลก, อากาศโลกและพิภพโลก)
กัญวราห์ 34 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
วนิชชากร 25 วะ-นิด-ชา-กอน Wa Nit Cha Kon ไม่ระบุ ผู้กระทำให้เกิดการค้า
ธรรม์วลัย 50 ทัน-วะ-ลัย Than Wa Lai หญิง กำไลดีเลิศ
ศิวรักษ์ 39 สิ-วะ-รัก Si Wa Rak ชาย -
นวยศ 26 นะ-วะ-ยด Na Wa Yot ชาย -
เยาวพร 29 เยา-วะ-พอน Yao Wa Phon ไม่ระบุ ความปราถนาต่อผู้อ่อนวัยกว่า
เยาว 17 เยา-วะ Yao Wa ไม่ระบุ -
วโรรักช์ 34 วะ-โร-รัก Wa Ro Rak ไม่ระบุ -
ยุวนา 21 ยุ-วะ-นา Yu Wa Na ไม่ระบุ ผู้เยาว์วัย
ยุวดิษฎ์ 38 ยุ-วะ-ดิด Yu Wa Dit ไม่ระบุ มะลิเหลือง
วนิดาภรณ์ 36 วะ-นิ-ดา-พอน Wa Ni Da Phon หญิง -
ธัญญ์วริติ์ 55 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ชาย ผู้วิเศษสุดอันประเสริฐและโชคดี
จิตตราวดี 35 จิด-ตรา-วะ-ดี Chit Tra Wa Di ไม่ระบุ งดงาม
พัชรวดี 32 พัด-ชะ-ระ-วะ-ดี Phat Cha Ra Wa Di ไม่ระบุ -
ภูวเนตร 23 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในโลก
พงศ์วรินทร์ 59 พง-วะ-ริน Phong Wa Rin ชาย -
วรัญชญา 25 วะ-รัน-ชะ-ยา Wa Ran Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วสิษฐ์พล 53 วะ-สิด-พน Wa Sit Phon ชาย ผู้มีกำลังเยี่ยม
คารวะ 19 คา-ระ-วะ Kha Ra Wa ชาย แสดงความเคารพ,นับถือ
เกตวดี 20 เกด-วะ-ดี Ket Wa Di ไม่ระบุ สูงสุด, เส้นผม
เทพวธู 23 เทบ-วะ-ทู Thep Wa Thu หญิง หญิงงามดังเทวดา
ธิบวดี 24 ทิบ-บะ-วะ-ดี Thip Ba Wa Di หญิง -
วรุณี 23 วะ-รุ-นี Wa Ru Ni หญิง -
วรวลัญช์ 41 วอ-ระ-วะ-ลัน Wo Ra Wa Lan ชาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
วรัขยา 25 วะ-รัก-ยา Wa Rak Ya ไม่ระบุ -
วนันท์ 30 วะ-นัน Wa Nan ไม่ระบุ แนวป่า, ชายป่า
วโรดม 20 วะ-โร-ดม Wa Ro Dom ชาย เลิศ, ประเสริฐ
ภาวเสถียร 37 พา-วะ-สะ-เถียน Pha Wa Sa Thian ชาย ฝังแน่นในหัวใจ
อัจฉราวดี 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
กัลยวรรณ์ 47 กัน-ยะ-วะ-รน Kan Ya Wa Ron หญิง -
วชิราวรรณ์ 45 วะ-ชิ-รา-วัน Wa Chi Ra Wan หญิง -