บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วลีพรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วลีพรรณ
ชื่อ วลีพรรณ ความหมาย แปลว่า เชื้อสายของผู้พูดที่ดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ลี-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Li Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วลีพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วลีพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วลีพรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วลีพรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วลีพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วลีพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วลีพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วลีพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วลีพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วลีพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วลีพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วลีพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยุวตรา 23 ยุ-วะ-ตรา Yu Wa Tra หญิง -
ยุวพัชร์ 42 ยุ-วะ-พัด Yu Wa Phat ไม่ระบุ เยาวชนที่มีความเข้มแข็ง, เพชรน้อย
อังค์วรา 36 อัง-วะ-รา Ang Wa Ra หญิง -
สวณีย์ 42 สะ-วะ-นี Sa Wa Ni หญิง พูดดี, พูดไพเราะ
มลวดี 25 มน-วะ-ดี Mon Wa Di หญิง -
วัลคุ์วดี 44 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง -
ภวรัญชน์ 35 พะ-วะ-นัน Pha Wa Nan ชาย ทำให้ชาวโลกยินดี, เป็นที่ยินดีของชาวโลก
ศิวปรียา 39 สิ-วะ-ปรี-ยา Si Wa Pri Ya หญิง แก้วผนึก
วโรตม์ 31 วะ-โรด Wa Rot ชาย ผู้ประเสริฐสุด
ศิววงค์ 38 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ไม่ระบุ -
วรุณยุพา 34 วะ-รุน-ยุ-พา Wa Run Yu Pha หญิง หญิงจากสรวงสวรรค์
ศวมินทร์ 41 สะ-วะ-มิน Sa Wa Min ไม่ระบุ -
พรรวษา 27 พอน-ระ-วะ-สา Phon Ra Wa Sa หญิง -
สุวภรณ์ 33 สุ-วะ-พอน Su Wa Phon หญิง -
วณัฐฐา 34 วะ-นัด-ถา Wa Nat Tha ไม่ระบุ -
วรทย์ 28 วะ-รด Wa Rot ชาย ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
กัญญาวสุดี 36 กัน-ยา-วะ-สุ-ดี Kan Ya Wa Su Di ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐดุจเทวดา
วชิรญาณ์ 35 วะ-ชิ-ระ-ยา Wa Chi Ra Ya ชาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
วรายุภัสร์ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง -
วพันมหา 34 วะ-พัน-มะ-หา Wa Phan Ma Ha ไม่ระบุ -
วรายุส 27 วะ-รา-ยุด Wa Ra Yut ชาย ผู้มีอายุอันประเสริฐ
เมวรินทร์ 40 เม-วะ-ริน Me Wa Rin หญิง -
วราดิศัย 35 วะ-รา-ดิ-สัย Wa Ra Di Sai ชาย ประเสริฐยอดเยี่ยม
วรางคนา 23 วะ-ราง-คะ-นา Wa Rang Kha Na ไม่ระบุ สาวสวย, สตรีงดงาม
วสิทธิ์ 35 วะ-สิด Wa Sit ไม่ระบุ สำรวม
อวสร 23 อะ-วะ-สอน A Wa Son ชาย โอกาส
วนัสสุดา 32 วะ-นัด-สุ-ดา Wa Nat Su Da หญิง -
ดนุวศิน 29 ดะ-นุ-วะ-สิน Da Nu Wa Sin ชาย มีอำนาจเหนือผู้อื่นปกครอง
วศิน 22 วะ-สิน Wa Sin ชาย ผู้มีอำนาจ
วนิสรณ์ 40 วะ-นิ-สอน Wa Ni Son ไม่ระบุ -
กัญญ์วรา 33 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
เสาวพงศ์ 42 เสา-วะ-พง Sao Wa Phong ไม่ระบุ -
อัศวภา 25 อัด-สะ-วะ-พา At Sa Wa Pha ไม่ระบุ ฟ้าแลบ
สิวะพร 33 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
วเมธินี 33 วะ-เม-ทิ-นี Wa Me Thi Ni หญิง -
เกศวรินทร์ 43 เกด-วะ-ริน Ket Wa Rin ไม่ระบุ เจ้าแห่งความดีอันสูงสุด
เชาวริศ 26 เชา-วะ-ริด Chao Wa Rit ชาย -
วสรรศ 28 วะ-สัด Wa Sat ชาย -
เสาวภาค 22 เสา-วะ-พาก Sao Wa Phak ไม่ระบุ ความสุข
กุลวดี 22 กุน-ละ-วะ-ดี Kun La Wa Di หญิง หญิงสาวผู้เป็นรั้วแห่งตระกูล, หญิงสาวผู้เป็นที่กั้น(ปกป้อง)ตระกูลไว้