บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรินท์พร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรินท์พร
ชื่อ วรินท์พร ความหมาย แปลว่า เจ้าแห่งความประเสริฐด้วยคุณงามความดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ริน-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rin Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินท์พร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรินท์พร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินท์พร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินท์พร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ วรินท์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรินท์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินท์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรินท์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินท์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรินท์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินท์พร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรินท์พร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มณฑ์วดี 36 มน-วะ-ดี Mon Wa Di หญิง -
ณัฐฌาวรันญ์ 56 นัด-ชา-วะ-รัน Nat Cha Wa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ปติวรัดดา 26 ปะ-ติ-วะ-รัด-ดา Pa Ti Wa Rat Da หญิง หญิงผู้ซื่อสัตย์ต่อสามี
นาวดี 20 นา-วะ-ดี Na Wa Di หญิง -
กมลวนันท์ 42 กะ-มน-วะ-นัน Ka Mon Wa Nan หญิง ใจที่มีความสุข
วรีพัฒน์ 46 วะ-รี-พัด Wa Ri Phat ชาย -
วรุณรัตน์ 41 วะ-รุน-รัด Wa Run Rat หญิง -
วชิรวิชญ์ 41 วะ-ชิ-ระ-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรู้เฉียบคมดุจเพชร
ยุศราวดี 35 ยุ-สะ-รา-วะ-ดี Yu Sa Ra Wa Di ไม่ระบุ -
วริณี 26 วะ-ริ-นี Wa Ri Ni หญิง -
เกษวรางค์ 33 เกด-วะ-ราง Ket Wa Rang ไม่ระบุ ผู้มีผมงาม
วรัญชัย 32 วะ-รัน-ชัย Wa Ran Chai ชาย ชัยชนะแห่งความรู้อันประเสิรฐ
ดังวรัชญ์ 36 ดัง-วะ-รัด Dang Wa Rat หญิง เปรียบได้กับความรู้ที่ประเสริฐ
วรัญชิต 27 วะ-รัน-ชิด Wa Ran Chit ชาย มีชัยชนะอันประเสริฐ, หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญชลี 33 วะ-รัน-ชะ-ลี Wa Ran Cha Li หญิง การกระพุ่มมือ, ผู้นอบน้อมอย่างยิ่ง
ชวรัตน์ 33 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ชาย มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
วณิชา 18 วะ-นิ-ชา Wa Ni Cha หญิง ผู้ทำการค้าขาย
ภวรัชญ์ 30 พะ-วะ-รัด-ชะ Pha Wa Rat Cha ไม่ระบุ -
ศวภณ 19 สะ-วะ-พน Sa Wa Phon ชาย ผู้มีพละกำลังของตนเอง
วรัญชรี 31 วะ-รัน-ชะ-รี Wa Ran Cha Ri หญิง -
ณวพร 23 นะ-วะ-พอน Na Wa Phon หญิง พรใหม่
วรฐ 19 วะ-รด Wa Rot ชาย ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐให้พร
นวภูริช 24 นะ-วะ-พู-ริด Na Wa Phu Rit ชาย แผ่นดินใหม่
วริยา 23 วะ-ริ-ยา Wa Ri Ya หญิง ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
สุธาวดี 27 สุ-ทา-วะ-ดี Su Tha Wa Di หญิง ผู้มีน้ำทิพย์
วรัญญ 22 วะ-รัน-ยะ Wa Ran Ya ไม่ระบุ -
วราภร 16 วะ-รา-พอน Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐ
พณณวดี 32 พน-นะ-วะ-ดี Phon Na Wa Di ไม่ระบุ -
หาญวดี 24 หาน-วะ-ดี Han Wa Di หญิง หญิงผู้มีความกล้า
ภูมิวรินทร์ 45 พูม-วะ-ริน Phum Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่ทรงปัญญา
เสวภา 17 เส-วะ-พา Se Wa Pha หญิง -
สีวลี 33 สี-วะ-ลี Si Wa Li หญิง -
รัญชีวภพ 36 รัน-ชี-วะ-พบ Ran Chi Wa Phop ชาย -
วสุวัฒน์ 41 วะ-สุ-วัด Wa Su Wat ชาย ความเจริญในสมบัติ
สุวลัย 32 สุ-วะ-ลัย Su Wa Lai ไม่ระบุ -
เทวรัตน์ 34 เท-วะ-รัด The Wa Rat ไม่ระบุ -
วระยุทธ 28 วะ-ระ-ยุด Wa Ra Yut ไม่ระบุ -
สิวรินทร์ 44 สิ-วะ-ริน Si Wa Rin หญิง -
วณิชชา 20 วะ-นิด-ชา Wa Nit Cha หญิง การค้าขาย
วรัน 19 วะ-รัน Wa Ran หญิง การป้องกัน