บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรินทร์รตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรินทร์รตา
ชื่อ วรินทร์รตา ความหมาย แปลว่า ผู้ยินดีในเจ้าแห่งความประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ริน-ระ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rin Ra Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินทร์รตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรินทร์รตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินทร์รตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินทร์รตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วรินทร์รตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรินทร์รตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์รตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรินทร์รตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์รตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรินทร์รตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์รตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรินทร์รตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์รตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรินทร์รตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วลัยทิพย์ 54 วะ-ลัย-ทิบ Wa Lai Thip หญิง -
พรรณวดีฐ์ 53 พัน-วะ-ดี Phan Wa Di ไม่ระบุ -
วรัญชรี 31 วะ-รัน-ชะ-รี Wa Ran Cha Ri หญิง -
ยุวดี 23 ยุ-วะ-ดี Yu Wa Di หญิง หญิงสาว
เสาวะลี 33 เสา-วะ-ลี Sao Wa Li หญิง -
สุวรีย์ 42 สุ-วะ-รี Su Wa Ri หญิง หญิงดีงาม
วสมน 23 วะ-สะ-มน Wa Sa Mon หญิง -
ศิวภรณ์ 36 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
พวะนา 24 พะ-วะ-นา Pha Wa Na ไม่ระบุ -
กัญวราห์ 34 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
วิศวยศ 38 วิด-สะ-วะ-ยศ Wit Sa Wa Yot ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จ
รุจาวดี 26 รุ-จา-วะ-ดี Ru Cha Wa Di หญิง -
พิมพ์วรีย์ 68 พิม-วะ-รี Phim Wa Ri หญิง ประเสริฐด้วยรูปร่าง
วรานันท์ 35 วะ-รา-นัน Wa Ra Nan ไม่ระบุ ยินดีในสิ่งประเสริฐ
วรรณวษา 30 วัน-วะ-สา Wan Wa Sa หญิง -
วราพิชญ์ 38 วะ-รา-พิด Wa Ra Phit หญิง -
ชยวรา 21 ชะ-ยะ-วะ-รา Cha Ya Wa Ra ไม่ระบุ ชัยชนะอันประเสริฐ
นัทธ์วนัญ 42 นัด-วะ-นัน Nat Wa Nan หญิง -
ฤทัยวริศรา 40 รึ-ทัย-วะ-ริด-รา Rue Thai Wa Rit Ra หญิง -
กานวดี 21 กาน-วะ-ดี Kan Wa Di ไม่ระบุ หญิงผู้ตัด
ภูวนาช 17 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
ภาควดี 20 พาก-วะ-ดี Phak Wa Di ไม่ระบุ -
เยาวณีย์ 46 เยา-วะ-นี Yao Wa Ni ไม่ระบุ เป็นหนุ่มเป็นสาว
นวนิต 23 นะ-วะ-นิด Na Wa Nit ชาย -
วรัช 16 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐสุด
ฉัตรวรัตถ์ 43 ฉัด-วะ-รัด Chat Wa Rat ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งประโยชน์อันประเสริฐ
กนกวดี 21 กะ-หนก-วะ-ดี Ka Nok Wa Di หญิง หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
ณวรา 16 นะ-วะ-รา Na Wa Ra หญิง ประเสริฐทางความรู้
วะลิตา 24 วะ-ลิ-ตา Wa Li Ta หญิง -
อัจฉราวดี 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง -
วณิชชา 20 วะ-นิด-ชา Wa Nit Cha หญิง การค้าขาย
เสาวภาค 22 เสา-วะ-พาก Sao Wa Phak ไม่ระบุ ความสุข
วลัยภรณ์ 43 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
วราสินี 34 วะ-รา-สิ-นี Wa Ra Si Ni ไม่ระบุ -
สวนาถ 20 สะ-วะ-นาด Sa Wa Nat หญิง เป็นที่พึ่งของตนเอง
ธีวรา 22 ที-วะ-รา Thi Wa Ra ไม่ระบุ ประเสริฐด้วยความรู้
กันต์ชวนากร 41 กัน-วะ-นา-กอน Kan Wa Na Kon ไม่ระบุ ผู้พอใจในความมีปัญญายิ่ง
วนัฐดา 26 วะ-นัด-ดา Wa Nat Da ไม่ระบุ -
ณัฐชวลี 39 นัด-ถะ-ชะ-วะ-ลี Nat Tha Cha Wa Li หญิง -
นวพรรณ 32 นะ-วะ-พัน Na Wa Phan หญิง ปีใหม่