บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรินทร์ธาร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรินทร์ธาร
ชื่อ วรินทร์ธาร ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ริน-ทาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rin Than
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินทร์ธาร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรินทร์ธาร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินทร์ธาร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรินทร์ธาร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วรินทร์ธาร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรินทร์ธาร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์ธาร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรินทร์ธาร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์ธาร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรินทร์ธาร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์ธาร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรินทร์ธาร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรินทร์ธาร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรินทร์ธาร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรัฏฐ์อร 51 วะ-รัด-ออน Wa Rat On หญิง หญิงงามผู้มีความประเสริฐแปดประการ
นาวยา 21 นา-วะ-ยา Na Wa Ya หญิง ผู้ควรแก่การสรรเสริญ
ภิภัฏนวดี 38 พิ-พัด-นะ-วะ-ดี Phi Phat Na Wa Di หญิง -
เจษฎาวดี 32 เจด-สะ-ดา-วะ-ดี Chet Sa Da Wa Di ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
กัณฑ์ชวภณ 36 กัน-ชะ-วะ-พน Kan Cha Wa Phon ชาย ส่วนของการกล่าวด้วยเชาว์ปัญญา
พรรณรวลีวรรณ 63 พัน-ระ-วะ-ลี-วัน Phan Ra Wa Li Wan หญิง ผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลที่มีจิตใจดี
นวมิน 25 นะ-วะ-มิน Na Wa Min หญิง -
สุภาวดี 24 สุ-พา-วะ-ดี Su Pha Wa Di หญิง หญิงงาม
วสันติ 29 วะ-สัน-ติ Wa San Ti ชาย -
เวทวริทธิ์ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
วริษรา 23 วะ-ริด-สะ-รา Wa Rit Sa Ra หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วราภรณ์ 30 วะ-รา-พอน Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐ
ติวรัชฏ์ 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
ภูวนนท์ 29 พู-วะ-นน Phu Wa Non ไม่ระบุ พอใจในแผ่นดิน
วรัญชญา 25 วะ-รัน-ชะ-ยา Wa Ran Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ณวรงกรณ์ 36 นะ-วะ-รง-กอน Na Wa Rong Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งที่มาจากความคิด
วณิกกิตติ 31 วะ-นิก-กิด-ติ Wa Nik Kit Ti ชาย เลื่องชื่อในการค้า
ศรีเสาวลักษณ์ 63 สี-เสา-วะ-ลัก Si Sao Wa Lak หญิง ความมีลักษณะดี ร่ำรวย
ธัญวริติ์ 42 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้วิเศษสุดอันประเสริฐและโชคดี
จันทรวลัญกร 45 จัน-ทะ-ระ-วะ-ลัน-กอน Chan Tha Ra Wa Lan Kon หญิง ผู้สร้างเครื่องหมายรูปพระจันทร์
วนิดาพัฒน์ 46 วะ-นิ-ดา-พัด Wa Ni Da Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญ
กัลยวรรณ์ 47 กัน-ยะ-วะ-รน Kan Ya Wa Ron หญิง -
วรารัช 21 วะ-รา-รัด Wa Ra Rat ไม่ระบุ แก้วที่ประเสริฐ
ธีวราภรณ์ 41 ที-วะ-รา-พอน Thi Wa Ra Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความรู้อันประเสริฐ
เยาวนัน 31 เยา-วะ-นัน Yao Wa Nan ไม่ระบุ -
เสาวะภา 22 เสา-วะ-พา Sao Wa Pha หญิง -
ศราวณี 30 สะ-รา-วะ-นี Sa Ra Wa Ni หญิง วันเพ็ญเดือนศราวัณราวเดื่อนกรกฎาคม-สิงหาคม
ชวนี 20 ชะ-วะ-นี Cha Wa Ni หญิง รวดเร็ว, รอบรู้
ชวลิต 21 ชะ-วะ-ลิด Cha Wa Lit ชาย รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
ศุภาวดี 24 สุ-พา-วะ-ดี Su Pha Wa Di หญิง หญิงงาม
ภีวสุพล 36 พี-วะ-สุ-พน Phi Wa Su Phon ชาย -
ลักษณาวลัย 45 ลัก-สะ-นา-วะ-ลัย Lak Sa Na Wa Lai หญิง ลักษณะของกำไลที่งดงาม
ธรุสิทธิ์ 38 ทะ-รุ-วะ-สิด Tha Ru Wa Sit ชาย ชะงัด, ขลัง
ชัชวลัย 32 ชัด-วะ-ลัย Chat Wa Lai ชาย ทำให้รัศมีเปล่งแสง
เยาวนารถ 28 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat หญิง เจ้าแห่งความเยาว์
วรงกร 17 วะ-รง-กอน Wa Rong Kon หญิง -
เกษราวดี 26 เกด-รา-วะ-ดี Ket Ra Wa Di หญิง -
เชาวณี 23 เชา-วะ-นี Chao Wa Ni หญิง -
นววิช 23 นะ-วะ-วิด Na Wa Wit ชาย -
อัญชน์วรัช 46 อัน-ชะ-วะ-รัด An Cha Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่ประเสริฐสุด