บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วริทธิ์ษญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วริทธิ์ษญา
ชื่อ วริทธิ์ษญา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ริด-สะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rit Sa Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริทธิ์ษญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วริทธิ์ษญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริทธิ์ษญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริทธิ์ษญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ วริทธิ์ษญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วริทธิ์ษญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริทธิ์ษญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วริทธิ์ษญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริทธิ์ษญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วริทธิ์ษญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เทวฤทธิ์ 28 เท-วะ-ริด The Wa Rit ชาย อำนาจของเทวดา
ศุภภาวดี 25 สุบ-พะ-พา-วะ-ดี Sup Pha Pha Wa Di หญิง -
ชวัลวรี 35 ชะ-วัน-วะ-รี Cha Wan Wa Ri ไม่ระบุ -
ชวการ 14 ชะ-วะ-กาน Cha Wa Kan ชาย ผู้ทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว
ฉัตรวรีย์ 50 ฉัด-วะ-รี Chat Wa Ri หญิง -
ราวดี 19 รา-วะ-ดี Ra Wa Di หญิง -
ภาวพันธ์ 38 พา-วะ-พัน Pha Wa Phan ชาย ส่งความคิดถึง
วรฐ 19 วะ-รด Wa Rot ชาย ผู้ที่ให้สิ่งประเสริฐให้พร
ศุภาวดี 24 สุ-พา-วะ-ดี Su Pha Wa Di หญิง หญิงงาม
ภาวรีย์ 36 พา-วะ-รี Pha Wa Ri หญิง -
ยุวรีย์ 43 ยุ-วะ-รี Yu Wa Ri หญิง -
วรีรัช 27 วะ-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง แก้วเปรียบแม่น้ำ
วรัฏฐา 33 วะ-รัด-ถา Wa Rat Tha หญิง ผู้มีความประเสริฐแปดประการ
วะสรรค์ 38 วะ-สัน Wa San ชาย ความปรารถนาความตั้งใจจริง
ธัญญ์วริฏฐ์ 66 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ชาย ผู้น่ารักอันประเสริฐและโชคดี
เอกวรุณ 25 เอก-วะ-รุน Ek Wa Run ไม่ระบุ -
สราวดี 26 สะ-รา-วะ-ดี Sa Ra Wa Di หญิง แถวลูกศร
วนัสริน 35 วะ-นัด-สะ-ริน Wa Nat Sa Rin หญิง -
วนีพร 30 วะ-นี-พอน Wa Ni Phon หญิง -
ภีมวรา 24 พีม-วะ-รา Phim Wa Ra หญิง ผู้มีความดีน่าเกรงขาม
ศิวภรณ์ 36 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
ธวลิดา 22 ทะ-วะ-ลิ-ดา Tha Wa Li Da ไม่ระบุ ทำให้บริสุทธิ์
วรินพันธ์ 49 วะ-ริน-พัน Wa Rin Phan ไม่ระบุ -
วสุธร 22 วะ-สุ-ทอน Wa Su Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งสมบัติ, ร่ำรวย
วนากรณ์ 31 วะ-นา-กอน Wa Na Kon ไม่ระบุ -
วชิรา 17 วะ-ชิ-รา Wa Chi Ra ชาย เพชร
พรวนัส 34 พอน-วะ-นัด Phon Wa Nat ชาย ดอกบัวประเสริฐ
ยุวพรรณ 36 ยุ-วะ-พัน Yu Wa Phan หญิง ผิวพรรณอ่อนเยาว์
ชาวดี 17 ชา-วะ-ดี Cha Wa Di หญิง -
วรัตชนันต์ 45 วะ-รัด-ชะ-นัน Wa Rat Cha Nan หญิง -
ดัตวทฤษ 20 ดัด-ตะ-วะ-ซิด Dat Ta Wa Sit ชาย รู้จริง
กชปวรปรัชญ์ 40 กด-ชะ-ปอ-วะ-ระ-ปัด Kot Cha Po Wa Ra Pat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐดังดอกบัว
วรุตม 19 วะ-รุ-ตม Wa Ru Tom ชาย -
สิวะพร 33 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
ปีวรา 20 ปี-วะ-รา Pi Wa Ra หญิง เป็นที่รักอย่างประเสริฐ
ภาวนีย์ 37 พา-วะ-นี Pha Wa Ni หญิง เชิดชู
กาญจน์วดี 40 กาน-วะ-ดี Kan Wa Di หญิง มีทองคำ
ปภาวรินท์ 33 ปะ-พา-วะ-ริน Pa Pha Wa Rin หญิง ยอดแห่งความเรืองรอง
วะนิตดา 24 วะ-นิด-ดา Wa Nit Da หญิง -
สุวริศร์ 42 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่