บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วริณฐพัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วริณฐพัช
ชื่อ วริณฐพัช ความหมาย แปลว่า เพชรของผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ริน-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rin Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริณฐพัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วริณฐพัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริณฐพัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริณฐพัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ วริณฐพัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วริณฐพัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริณฐพัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วริณฐพัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริณฐพัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วริณฐพัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นววิช 23 นะ-วะ-วิด Na Wa Wit ชาย -
นวพร 23 นะ-วะ-พอน Na Wa Phon หญิง พรใหม่
วลารักษ์ 35 วะ-ลา-รัก Wa La Rak ไม่ระบุ -
ยุวทิตา 24 ยุ-วะ-ทิ-ตา Yu Wa Thi Ta หญิง -
วนัสนันท์ 46 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้เพลิดเลินในการท่องป่า
นวภัสสร์ 43 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง แสงสว่างอันใหม่
เสาวรุณ 26 เสา-วะ-รุน Sao Wa Run ไม่ระบุ -
วสุมดี 27 วะ-สุ-มะ-ดี Wa Su Ma Di หญิง แผ่นดิน
จำนว 18 จัม-นะ-วะ Cham Na Wa ไม่ระบุ -
วรุตน์ 28 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
ธีวรา 22 ที-วะ-รา Thi Wa Ra ไม่ระบุ ประเสริฐด้วยความรู้
วรุณี 23 วะ-รุ-นี Wa Ru Ni หญิง -
สุรวดี 26 สุ-ระ-วะ-ดี Su Ra Wa Di หญิง -
ภัทรวริฏฐ์ 51 พัด-ทะ-ระ-วะ-ริด Phat Tha Ra Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐยิ่ง
วนันธิยา 37 วะ-นัน-ทิ-ยา Wa Nan Thi Ya หญิง -
ณัฐวสัย 43 นัด-ถะ-วะ-สัย Nat Tha Wa Sai หญิง -
สุวพรรณ 35 สุ-วะ-พัน Su Wa Phan หญิง -
ศิวะกร 26 สิ-วะ-กอน Si Wa Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ, ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
วลัยลักษ์ 48 วะ-ลัย-ลัก Wa Lai Lak หญิง กำไลที่ดี, กำลังที่น่าหวงแหน
ถวดี 15 ถะ-วะ-ดี Tha Wa Di หญิง ยกย่อง, สรรเสริญ
ภูวนาท 16 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
ภูวเนธ 20 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภาสนียา 30 พา-วะ-นี-ยา Pha Wa Ni Ya หญิง ผู้ควรสรรเสริญ
วณิชย์ 34 วะ-นิด Wa Nit ชาย -
ณัฐฐาวดี 42 นัด-ถะ-ถา-วะ-ดี Nat Tha Tha Wa Di หญิง -
สวพล 27 สะ-วะ-พน Sa Wa Phon ชาย ผู้มีพละกำลังของตนเอง
วนิดา 17 วะ-นิ-ดา Wa Ni Da หญิง หญิงสาว
กนกวดี 21 กะ-หนก-วะ-ดี Ka Nok Wa Di หญิง หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
ชว 8 ชะ-วะ Cha Wa ชาย ปราดเปรื่อง
วสิน 22 วะ-สิน Wa Sin ไม่ระบุ ฝน
สุวณีย์ 43 สุ-วะ-นี Su Wa Ni ไม่ระบุ ผู้นำที่ดี
พรวศิน 34 พอน-วะ-สิน Phon Wa Sin ชาย ผู้ชนะอันประเสริฐ
ริชวรา 21 ริด-ชะ-วะ-รา Rit Cha Wa Ra ไม่ระบุ -
ภวดี 15 พะ-วะ-ดี Pha Wa Di หญิง -
ฉัตรวรมน์ 45 ฉัด-วะ-รม Chat Wa Rom หญิง ผู้มีจิตใจประเสริฐใต้ร่มเงา
วริศรียา 41 วะ-ริด-รี-ยา Wa Rit Ri Ya หญิง -
เชาวรา 16 เชา-วะ-รา Chao Wa Ra หญิง -
สุวณา 20 สุ-วะ-นา Su Wa Na ไม่ระบุ -
สุวโรจน์ 42 สุ-วะ-โรด Su Wa Rot ชาย -
วศพล 27 วะ-สะ-พน Wa Sa Phon ไม่ระบุ ผู้มีพลังอำนาจ