บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วริฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วริฏฐ์
ชื่อ วริฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ริด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วริฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วริฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ วริฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วริฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วริฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วริฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วริฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วริฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วริฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วฤธ 11 วะ-ริด Wa Rit ชาย เพิ่มพูนทำให้เข้มแข็ง
นวดล 18 นะ-วะ-ดน Na Wa Don ไม่ระบุ -
วราจิตต์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง -
ชนกวนันท์ 38 ชะ-นก-วะ-นัน Cha Nok Wa Nan ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดแนวป่า
วริญญ์รัชฎก์ 56 วะ-ริน-รัด Wa Rin Rat หญิง ผู้มีความรู้อัน​ประเสริฐได้ด้วยเงิน
เกศวสา 24 เก-สะ-วะ-สา Ke Sa Wa Sa หญิง ผู้มีอำนาจสูงสุด
วลัญชลา 29 วะ-ลัน-ชะ-ลา Wa Lan Cha La หญิง -
สุวนันท์ 38 สุ-วะ-นัน Su Wa Nan หญิง ผู้มีความยินดี, เพลิดเพลินดี
ศิวโรจน์ 45 สิ-วะ-โรด Si Wa Rot ชาย -
เกศวรินทร์ 43 เกด-วะ-ริน Ket Wa Rin ไม่ระบุ เจ้าแห่งความดีอันสูงสุด
ดนุวศิน 29 ดะ-นุ-วะ-สิน Da Nu Wa Sin ชาย มีอำนาจเหนือผู้อื่นปกครอง
ชวนากร 19 ชะ-วะ-นา-กอน Cha Wa Na Kon ชาย ผู้มีความปราดเปรื่อง
สุนันทวดี 37 สุ-นัน-ทะ-วะ-ดี Su Nan Tha Wa Di ไม่ระบุ -
วรีย์ 34 วะ-รี Wa Ri หญิง -
สุวณา 20 สุ-วะ-นา Su Wa Na ไม่ระบุ -
ศิวนันท์ 41 สิ-วะ-นัน Si Wa Nan หญิง -
ลีลาวดี 34 ลี-ลา-วะ-ดี Li La Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีเสน่ห์
เทววิศณ์ 40 เท-วะ-วิด-สะ The Wa Wit Sa ชาย -
ทีวะทัศน์ 44 ที-วะ-ทัด Thi Wa That ชาย เห็นสวรรค์
วรัมนทน์ 39 วะ-รัม-นด Wa Ram Not หญิง -
รัตนาวลี 36 รัด-ตะ-นา-วะ-ลี Rat Ta Na Wa Li หญิง สร้อยมุกด์
ยุวธร 23 ยุ-วะ-ทอน Yu Wa Thon ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งชายหนุ่ม
ชีวรัต 26 ชี-วะ-รัด Chi Wa Rat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความเป็นอยู่
ภูวนาถ 16 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
สุวภา 16 สุ-วะ-พา Su Wa Pha หญิง -
ธัญญาวรินทร์ 50 ทัน-ยา-วะ-ริน Than Ya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งโชคที่ยิ่งใหญ่
ผกาวลี 29 ผะ-กา-วะ-ลี Pha Ka Wa Li หญิง ถ้อยคำที่งดงามดุจดอกไม้
กิจวเสภ์ 36 กิด-วะ-เส Kit Wa Se ชาย -
วราทิพย์ 41 วะ-รา-ทิบ Wa Ra Thip หญิง เทวดาผู้ประเสริฐ
นนทน์วรัตม์ 56 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความสุข
อัศวกรณ์ 42 อัด-สะ-วะ-กอน At Sa Wa Kon ชาย -
ณัฏฐ์วรัญชญ์ 69 นัด-วะ-รัน Nat Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐของนักปราชญ์
วลิศรา 28 วะ-ลิ-สะ-รา Wa Li Sa Ra ไม่ระบุ เจ้าแห่งถ้อยคำ, ผู้เป็นใหญ่ในถ้อยคำ
กุลวณิช 25 กุน-วะ-นิด Kun Wa Nit หญิง -
จิตรวดี 31 จิด-ระ-วะ-ดี Chit Ra Wa Di หญิง ความงดงาม
สุวพัชญ์ 41 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat หญิง งามและเจริญ
สุวนิช 25 สุ-วะ-นิด Su Wa Nit หญิง -
ภาวนุโรจน์ 42 พา-วะ-นุ-โรด Pha Wa Nu Rot ชาย -
วสุทธกาญจน์ 45 วะ-สุด-ทะ-กาน Wa Sut Tha Kan หญิง -
อวสร 23 อะ-วะ-สอน A Wa Son ชาย โอกาส