บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วราลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วราลักษณ์
ชื่อ วราลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รา-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ra Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วราลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วราลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วราลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วราลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ วราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วราลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วราลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรุฒิ 18 วะ-รุ-ทิ Wa Ru Thi ชาย -
ณัฐวณี 36 นัด-ถะ-วะ-นี Nat Tha Wa Ni หญิง นักปราชญ์หญิงที่มากด้วยวาจา
วลัช 18 วะ-ลัด Wa Lat ชาย ปลา
วิชานาถ 20 วะ-ชา-นาด Wa Cha Nat ชาย มีความรู้เป็นที่พึ่ง
วรารักษ์ 33 วะ-รา-รัก Wa Ra Rak หญิง -
ดาราวลี 26 ดา-รา-วะ-ลี Da Ra Wa Li หญิง กลุ่มแห่งดาว
มาศวรัฐ 36 มา-สะ-วะ-รัด Ma Sa Wa Rat ไม่ระบุ มีความมั่นคงสูงสุดดุจทองคำ
อนีวรา 29 อะ-นี-วะ-รา A Ni Wa Ra หญิง -
ธุววิช 23 ทุ-วะ-วิด Thu Wa Wit ชาย ผู้มีความรู้ยั่งยืน
ศิวกรณ์ 36 สิ-วะ-กอน Si Wa Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ, ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
ยุวะรี 30 ยุ-วะ-รี Yu Wa Ri หญิง -
นวนุช 19 นะ-วะ-นุด Na Wa Nut ไม่ระบุ -
สุววรรณ์ 42 สุ-วะ-วัน Su Wa Wan หญิง -
ฉัตรวลี 35 ฉัด-วะ-ลี Chat Wa Li หญิง -
วลีพันธ์ 49 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan ไม่ระบุ -
วไลวรรณ 40 วะ-ลัย-วัน Wa Lai Wan หญิง สีแห่งกำไล
กานติ์ธีวรา 45 กาน-ที-วะ-รา Kan Thi Wa Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักและประเสริฐเหมือนักปราชญ์
วราคณา 21 วะ-รา-คะ-นา Wa Ra Kha Na หญิง -
วจัสวิน 38 วะ-จัด-สะ-วิน Wa Chat Sa Win ชาย คล่องแคล่วในการพูด
ยุวตรา 23 ยุ-วะ-ตรา Yu Wa Tra หญิง -
วนิลดา 23 วะ-นิ-ละ-ดา Wa Ni La Da ไม่ระบุ -
วนาพร 24 วะ-นา-พอน Wa Na Phon หญิง -
วิธวดี 28 วิด-วะ-ดี Wit Wa Di หญิง เหมือนพระจันทร์
วนิสา 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง -
ณัฐวนี 36 นัด-ถะ-วะ-นี Nat Tha Wa Ni หญิง -
เยาวลี 30 เยา-วะ-ลี Yao Wa Li หญิง -
เทวมิตร 25 เท-วะ-มิด The Wa Mit ชาย -
อรุณวดี 30 อะ-รุน-วะ-ดี A Run Wa Di หญิง -
วรุนี 23 วะ-รุ-นี Wa Ru Ni ไม่ระบุ -
วรินทร์กาญจน์ 59 วะ-ริน-ทะ-กาน Wa Rin Tha Kan หญิง ผู้ประเสริฐเหมือนเจ้าแห่งทองคำ
วณิดา 17 วะ-นิ-ดา Wa Ni Da หญิง หญิงสาว
ดัตวทัสน์ 40 ดัด-ตะ-วะ-ทัด Dat Ta Wa That ชาย รู้จริง
ธันวะดี 31 ทัน-วะ-ดี Than Wa Di ไม่ระบุ -
วราลีย์ 41 วะ-รา-ลี Wa Ra Li หญิง พระจันทร์
วรากรณ์ 30 วะ-รา-กอน Wa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
อารูวะห์ 37 อา-รู-วะ A Ru Wa ชาย -
วิภาวดี 26 วิ-พา-วะ-ดี Wi Pha Wa Di หญิง -
วรายุทธ 25 วะ-รา-ยุด Wa Ra Yut ชาย ผู้มีความสามารถในการรบ
เยาวนาถ 24 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat ชาย เจ้าแห่งความเยาว์
วนัญญา 24 วะ-นัน-ยา Wa Nan Ya หญิง -