บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรายุภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรายุภัสร์
ชื่อ วรายุภัสร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รา-ยุ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ra Yu Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ญาณวิรุตม์ 42 ยา-นะ-วะ-รุด Ya Na Wa Rut ชาย มีความรู้ประเสริฐสุด
เสาวภารักษ์ 40 เสา-วะ-พา-รัก Sao Wa Pha Rak หญิง -
กฤตวยา 20 กริด-ตะ-วะ-ยา Krit Ta Wa Ya ชาย การกระทำอันสำเร็จแล้ว
วรัตม์ 31 วะ-รัด Wa Rat ชาย ผู้ประเสริฐสุด
วรัญญ์ฤทัย 45 วะ-รัน-ทัย Wa Ran Thai หญิง -
วรินรำไพ 41 วะ-ริน-รำ-ไพ Wa Rin Ram Phai หญิง ผู้ประเสริฐและงดงาม
เยาวนี 29 เยา-วะ-นี Yao Wa Ni หญิง เป็นหนุ่มเป็นสาว
วริญกร 23 วะ-ริน-กอน Wa Rin Kon ไม่ระบุ -
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทรณ์ 38 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
เยาวรัตน์ 42 เยา-วะ-รัด Yao Wa Rat ชาย สาวรุ่นที่มีคุณค่า
กานต์วรัทย์ 51 กาน-วะ-รัด Kan Wa Rat หญิง ผู้เอื้อเฟื้ออันประเสริฐและเป็นที่รัก
สุวกฤต 19 สุ-วะ-กริด Su Wa Krit ชาย -
พรรณวรินภรณ์ 59 พัน-วะ-ริน-พอน Phan Wa Rin Phon หญิง -
วนัสบดี 32 วะ-นัด-บอ-ดี Wa Nat Bo Di ชาย เจ้าป่า
วมินทรา 26 วะ-มิน-ทรา Wa Min Thra ไม่ระบุ -
นวนันท์ 35 นะ-วะ-นัน Na Wa Nan หญิง ความยินดี 9 ประการ
ปัฐมาวดี 35 ปัด-มา-วะ-ดี Pat Ma Wa Di ไม่ระบุ เป็นที่หนึ่ง
สุวธิดา 24 สุ-วะ-ทิ-ดา Su Wa Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
เชาวนันท์ 35 เชา-วะ-นัน Chao Wa Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความเร็ว
วชรพล 26 วะ-ชอน-พน Wa Chon Phon ไม่ระบุ -
ภูวนัตถ์ 31 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย มีประโยชน์ในโลก
ณัฐวศา 32 นัด-วะ-สา Nat Wa Sa หญิง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
วรันญ์ธร 40 วะ-รัน-ทอน Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงความเป็นเลิศ, ผู้ธำรงไว้ซึงความประเสริฐ
วรุฒ 14 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
ธุวชิต 20 ทุ-วะ-ชิด Thu Wa Chit ชาย ผู้ชนะเป็นนิตย์
วลัญชลา 29 วะ-ลัน-ชะ-ลา Wa Lan Cha La หญิง -
ศรีวพร 36 สี-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง -
วรัท 15 วะ-รัด Wa Rat ชาย ผู้ให้สิ่งประเสริฐผู้ให้พร
ภาวนิกา 19 พา-วะ-นิ-กา Pha Wa Ni Ka หญิง ชื่อสตรี
ธัญวริชย์ 45 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง การบูชาอันประเสริฐและเป็นสิริมงคล
ภูวรินทร์ 36 พู-วะ-ริน Phu Wa Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
เมวดี 21 เม-วะ-ดี Me Wa Di ไม่ระบุ -
นาวะ 16 นา-วะ Na Wa ชาย -
วนิสรา 27 วะ-นิด-สะ-รา Wa Nit Sa Ra หญิง ผู้คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ชินชวกร 24 ชิน-ชะ-วะ-กอน Chin Cha Wa Kon ชาย ผู้มีเชาวน์และมีชัยชนะ
วราภัสร์ 36 วะ-รา-พัด Wa Ra Phat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
ณัฐชาวดี 35 นัด-ถะ-ชา-วะ-ดี Nat Tha Cha Wa Di หญิง ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วลัยวรรณ 43 วะ-ลัย-วัน Wa Lai Wan หญิง สีแห่งกำไล
สุวพันธุ์ 45 สุ-วะ-พัน Su Wa Phan หญิง -