บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรายุภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรายุภัสร์
ชื่อ วรายุภัสร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รา-ยุ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ra Yu Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรายุภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 100
หมายเลข 100 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความแปรปรวนในชีวิต เป็นเลขไม่ดี บางตำรายกย่องเลขนี้ว่าเป็นสุดยอดของตัวเลข เพราะพิจารณาเพียงแค่ความสูงสุดของตัวเลขนั่นก็คือหนึ่งร้อย แต่แท้ที่จริงแล้วหากตีค่าตัวเลขออกมาเป็นดวงดาว ก็จะได้ดาวอาทิตย์ที่สนับสนุนด้านความสำเร็จเพียงหนึ่งตัวเท่านั้น(เลขหนึ่ง) ส่วนทีเหลือคือดาวมฤตยูสองตัว(เลขศูนย์) ซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่ให้ผลร้ายแรง ก็จะส่งผลร้ายตามมา ลดทอนพลังงานของดาวอาทิตย์จนหมดสิ้น ชีวิตจะพานพบกับความทุกยากในทุกๆ ด้าน การขึ้นโรงขึ้นศาล และมักจะเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์แลคุณไสย
ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรายุภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรายุภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เดวรินทร์ 36 เด-วะ-ริน De Wa Rin หญิง -
กัณฑ์ชวภณ 36 กัน-ชะ-วะ-พน Kan Cha Wa Phon ชาย ส่วนของการกล่าวด้วยเชาว์ปัญญา
สวะริน 30 สะ-หวะ-ริน Sa Wa Rin หญิง -
วลาพร 25 วะ-ลา-พอน Wa La Phon หญิง -
วยุลี 28 วะ-ยุ-ลี Wa Yu Li หญิง -
รัชวลัญช์ 41 รัด-ชะ-วะ-ลัน Rat Cha Wa Lan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
ฉัตราวรี 34 ฉัด-รา-วะ-รี Chat Ra Wa Ri ไม่ระบุ ร่มเงาอันประเสริฐ
วริทธิ์ธร 40 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
ญาณวรุฒน์ 38 ยาน-วะ-รุด Yan Wa Rut ชาย -
วชิรา 17 วะ-ชิ-รา Wa Chi Ra ชาย เพชร
ดัตวทัสน์ 40 ดัด-ตะ-วะ-ทัด Dat Ta Wa That ชาย รู้จริง
รัตณาวดี 31 รัด-นา-วะ-ดี Rat Na Wa Di หญิง -
ทิพย์วดี 44 ทิบ-วะ-ดี Thip Wa Di หญิง มีสวรรค์, ความความเป็นทิพย์
ณวกร 16 นะ-วะ-กอน Na Wa Kon ไม่ระบุ -
มลล์วธู 38 มน-วะ-ทู Mon Wa Thu หญิง หญิงดีวิเศษ
ธรรมวรงค์ 42 ทัม-วะ-รง Tham Wa Rong ชาย ผู้มีส่วนประเสริฐที่สุดเป็นคุณความดี
นวพฤทธิ์ 38 นะ-วะ-พริด Na Wa Phrit ชาย ผู้มีความเจริญทั้ง ๙
สิริวิภว 36 สิ-หริ-วิ-พะ-วะ Si Ri Wi Pha Wa หญิง -
วริศรา 26 วะ-ริด-สะ-รา Wa Rit Sa Ra หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นวมน 21 นะ-วะ-มน Na Wa Mon ไม่ระบุ ดอกมะลิ
วรรณวริน 38 วัน-วะ-ริน Wan Wa Rin ไม่ระบุ งดงามและประเสริฐ
วราห์ 25 วะ-รา Wa Ra หญิง -
สุวนาถ 21 สุ-วะ-นาด Su Wa Nat ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่งดี
นวตพน 27 นะ-วะ-ตะ-พน Na Wa Ta Phon ชาย ป่าไม้แห่งใหม่
ศิรวณีย์ 50 สิ-ระ-วะ-นี Si Ra Wa Ni หญิง -
นวริญญ์ 36 นะ-วะ-ริน Na Wa Rin หญิง ผู้รู้สิ่งใหม่ๆ อันประเสริฐ
มลวดี 25 มน-วะ-ดี Mon Wa Di หญิง ใจที่มีมล
พรรณรวลีวรรณ 63 พัน-ระ-วะ-ลี-วัน Phan Ra Wa Li Wan หญิง ผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลที่มีจิตใจดี
โสมวลี 35 โสม-วะ-ลี Som Wa Li หญิง น้ำผึ้งที่มาจากพระจันทร์
สุรัชสวดี 39 สุ-รัด-สะ-วะ-ดี Su Rat Sa Wa Di หญิง ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
สวนัย 30 สะ-วะ-นัย Sa Wa Nai ชาย นำด้วยตัวเอง
นิจวดี 29 นิด-วะ-ดี Nit Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีความบริสุทธิ์
สุธาวดี 27 สุ-ทา-วะ-ดี Su Tha Wa Di หญิง ผู้มีน้ำทิพย์
วธิดา 16 วะ-ทิ-ดา Wa Thi Da หญิง -
ปฐมาวดี 31 ปะ-ถะ-มา-วะ-ดี Pa Tha Ma Wa Di หญิง -
วรัต 17 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐสุด
วัชราวลี 36 วัด-ชะ-รา-วะ-ลี Wat Cha Ra Wa Li หญิง -
จิตรวลัย 41 จิด-วะ-ลัย Chit Wa Lai หญิง กำไลที่รักมากดุจดวงใจ
กมลวนา 24 กะ-มน-วะ-นา Ka Mon Wa Na หญิง หัวใจแห่งป่า
สุดวดี 23 สุด-วะ-ดี Sut Wa Di หญิง -