บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรางคภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรางคภรณ์
ชื่อ วรางคภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งอันสวยงามและประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ราง-คะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rang Kha Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรางคภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรางคภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรางคภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรางคภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ วรางคภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรางคภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรางคภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรางคภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรางคภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรางคภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชีวพัฒน์ 44 ชี-วะ-พัด Chi Wa Phat ไม่ระบุ เจริญในชีวิต
ชวดล 15 ชะ-วะ-ดน Cha Wa Don ชาย เนรมิตอย่างรวดเร็ว, บัลดาลเชาว์ปัญญา
เทวปาน 17 เท-วะ-ปาน The Wa Pan ชาย น้ำเสวยของเทพ
ฎิวกาญจน์ 41 ดิ-วะ-กาน Di Wa Kan หญิง ทองคำที่มีค่า
ธัชวดี 24 ทัด-วะ-ดี That Wa Di หญิง -
วราจิตต์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
ธิบวดี 24 ทิบ-บะ-วะ-ดี Thip Ba Wa Di หญิง -
เขมกาญจนาวดี 41 เข-มะ-กาน-จะ-นา-วะ-ดี Khe Ma Kan Cha Na Wa Di หญิง หญิงที่งดงามด้วยความสุข
เทวลดา 17 เท-วะ-ละ-ดา The Wa La Da หญิง ดอกมะลิซ้อน
กาญจนาวลัย 42 กาน-จะ-นา-วะ-ลัย Kan Cha Na Wa Lai หญิง -
วรวลัญช์ 41 วอ-ระ-วะ-ลัน Wo Ra Wa Lan ชาย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ศิวดล 24 สิ-วะ-ดน Si Wa Don ชาย -
ตรีวรัตน์ 45 ตรี-วะ-รัด Tri Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดทั้งสาม
ศิริวลัย 43 สิ-หริ-วะ-ลัย Si Ri Wa Lai ไม่ระบุ -
เพ็ญวรีย์ 56 เพ็น-วะ-รี Phen Wa Ri หญิง -
วรายุส 27 วะ-รา-ยุด Wa Ra Yut ชาย ผู้มีอายุอันประเสริฐ
วนัชนันท์ 41 วะ-นัด-นัน Wa Nat Nan หญิง -
วรรณวจี 38 วัน-วะ-จี Wan Wa Chi หญิง -
ศิวะชะเนตร์ 50 สิ-วะ-ชะ-เหนด Si Wa Cha Net ชาย -
เสาวรุณ 26 เสา-วะ-รุน Sao Wa Run ไม่ระบุ -
กัณวลัญช์ 41 กัน-วะ-ลัน Kan Wa Lan หญิง การใช้หู, ฟัง
ศิวะพร 33 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon ชาย พรของพระศิวะ
วรานิษฐ์ 42 วะ-รา-นิด Wa Ra Nit หญิง ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
สุวธู 20 สุ-วะ-ทู Su Wa Thu หญิง หญิงงาม
เนาวรัฒน์ 39 เนา-วะ-รัด Nao Wa Rat ไม่ระบุ -
วชิราพงค์ 40 วะ-ชิ-รา-พง Wa Chi Ra Phong ชาย -
มหาวณิก 27 มะ-หา-วะ-นิก Ma Ha Wa Nik ชาย พ่อค้าใหญ่
นวพล 25 นะ-วะ-พน Na Wa Phon ชาย กำลังทั้ง 9
ชยวรา 21 ชะ-ยะ-วะ-รา Cha Ya Wa Ra ไม่ระบุ ชัยชนะอันประเสริฐ
พรวฤณ 24 พอน-วะ-ริน Phon Wa Rin หญิง พรจากเทวดา, ผู้ยินดีในความประเสริฐ
สุวนิช 25 สุ-วะ-นิด Su Wa Nit หญิง -
สวะริน 30 สะ-หวะ-ริน Sa Wa Rin หญิง -
วริมน 24 วะ-ริ-มน Wa Ri Mon หญิง เลิศ
สุววรรณ์ 42 สุ-วะ-วัน Su Wa Wan หญิง -
นัฎชฎาวรัฐ 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
ศิวศักดิ์ 43 สิ-วะ-สัก Si Wa Sak ชาย ชื่อบุคคล
ยุวลักษณ์ 44 ยุ-วะ-ลัก Yu Wa Lak หญิง ลักษณะของหนุ่มสาว
วลัยลักษ์ 48 วะ-ลัย-ลัก Wa Lai Lak หญิง กำไลที่ดี, กำลังที่น่าหวงแหน
ศิวโรจน์ 45 สิ-วะ-โรด Si Wa Rot ชาย -
วนาวรรณ 31 วะ-นา-วัน Wa Na Wan หญิง ป่าที่สวยงาม