บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรันท์พัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรันท์พัชร์
ชื่อ วรันท์พัชร์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นดั่งเพชรที่ได้รับการปกป้อง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัน-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ran Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรันท์พัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรันท์พัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรันท์พัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรันท์พัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ วรันท์พัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรันท์พัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรันท์พัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรันท์พัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรันท์พัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรันท์พัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรันท์พัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรันท์พัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัณฑวรา 24 กัน-ทะ-วะ-รา Kan Tha Wa Ra หญิง ส่วนที่ประเสริฐ
ลักษณาวลัย 45 ลัก-สะ-นา-วะ-ลัย Lak Sa Na Wa Lai หญิง ลักษณะของกำไลที่งดงาม
ตมิศวรา 30 ตะ-มิด-วะ-รา Ta Mit Wa Ra หญิง พระจันทร์
ชวชญา 15 ชะ-วะ-ชะ-ยา Cha Wa Cha Ya หญิง ผู้มีเชาว์ปัญญา
วรุณกาญจน์ 42 วะ-รุน-กาน Wa Run Kan หญิง -
ชวการ 14 ชะ-วะ-กาน Cha Wa Kan ชาย ผู้ทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว
วศิลป์ 34 วะ-สิน Wa Sin ชาย ผู้มีอำนาจ
วรรณวอมล 42 วัน-นะ-วะ-อะ-มน Wan Na Wa A Mon หญิง ผู้มีผิวอันบริสุทธิ์
เยาวมาล 29 เยา-วะ-มาน Yao Wa Man ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีความงาม
ยุวตรา 23 ยุ-วะ-ตรา Yu Wa Tra หญิง -
สุวธิดา 24 สุ-วะ-ทิ-ดา Su Wa Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
ชวกัญญ์ 30 ชะ-วะ-กัน Cha Wa Kan ไม่ระบุ หญิงผู้มีความรวดเร็ว, หญิงผู้มีเชาว์ปัญญา
ปานวณี 26 ปาน-วะ-นี Pan Wa Ni ไม่ระบุ -
ธวลัตว์ 38 ทะ-วะ-ลัด Tha Wa Lat ชาย ความงามความขาว
จิรววัฒน์ 47 จิ-ระ-วะ-วัด Chi Ra Wa Wat ชาย -
ชนาวรีย์ 42 ชะ-นา-วะ-รี Cha Na Wa Ri หญิง -
วรุตม์ 28 วะ-รุด Wa Rut ชาย ประเสริบและเป็นใหญ่
อาทิวราห์ 37 อา-ทิ-วะ-รา A Thi Wa Ra ชาย หมูป่า
นวนันท์ 35 นะ-วะ-นัน Na Wa Nan หญิง ความยินดี 9 ประการ
วรุต 14 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
ถวดี 15 ถะ-วะ-ดี Tha Wa Di หญิง ยกย่อง, สรรเสริญ
วรินทร์ธนา 43 วะ-ริน-ทะ-นา Wa Rin Tha Na ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐและเป็นใหญ่ในทรัพย์
วิศวชาติ 33 วิด-สะ-วะ-ชาด Wit Sa Wa Chat ไม่ระบุ -
ภาวพุทธิ์ 35 พา-วะ-พุด Pha Wa Phut ชาย มีปัญญาอันผ่องแผ้ว
สุวภารัตน์ 41 สุ-วะ-พา-รัด Su Wa Pha Rat หญิง -
ธรุวสนธิ์ 44 ทะ-รุ-วะ-สน Tha Ru Wa Son ชาย ชื่อบุคคล
พิมวลี 36 พิม-วะ-ลี Phim Wa Li หญิง -
จตรวจ 25 จะ-ตอน-วะ-จะ Cha Ton Wa Cha ชาย -
ศิวะกร 26 สิ-วะ-กอน Si Wa Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ, ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
วธพร 22 วะ-ทะ-พอน Wa Tha Phon หญิง -
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
ตรีวรัตน์ 45 ตรี-วะ-รัด Tri Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดทั้งสาม
วณิชญา 22 วะ-นิด-ยา Wa Nit Ya ไม่ระบุ -
อนันต์วรัตถ์ 59 อะ-นัน-วะ-รัด A Nan Wa Rat หญิง มีความเจริญยิ่งอย่างมากมาย
วชรพร 24 วะ-ชอน-พอน Wa Chon Phon หญิง -
วรินทร์ลภัส 51 วะ-ริน-ละ-พัด Wa Rin La Phat หญิง ลาภที่เกิดจากความเจริญอันยิ่งใหญ่
ณัฐนวกานต์ 48 นัด-ถะ-นะ-วะ-กาน Nat Tha Na Wa Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักในสิ่งใหม่
หงษ์วนา 32 หง-วะ-นา Hong Wa Na หญิง -
ยุวนิตย์ 44 ยุ-วะ-นิด Yu Wa Nit หญิง หญิงสาวตัวเล็กที่มีความมั่นคง
วิชญ์วรัชยา 50 วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา Wit Wa Rat Cha Ya หญิง ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้