บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัตม์วดี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัตม์วดี
ชื่อ วรัตม์วดี ความหมาย แปลว่า ผู้มีความประเสริฐสุด เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-วะ-ดี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Wa Di
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัตม์วดี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัตม์วดี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัตม์วดี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัตม์วดี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ วรัตม์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัตม์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัตม์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัตม์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัตม์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรัตม์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัตม์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรัตม์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ขัตติยวดี 38 ขัด-ติ-ยะ-วะ-ดี Khat Ti Ya Wa Di ไม่ระบุ นางกษัตริย์
สุวชานนท์ 37 สุ-วะ-ชา-นน Su Wa Cha Non ไม่ระบุ -
สังวรา 24 สัง-วะ-รา Sang Wa Ra หญิง ระมัดระวัง, ควบคุมตนเองได้
ณพิชวรัณย์ 55 นะ-พิด-ชะ-วะ-รัน Na Phit Cha Wa Ran หญิง ผู้ดุจป่าอันประเสริฐด้วยวิชาความรู้
ชยวรา 21 ชะ-ยะ-วะ-รา Cha Ya Wa Ra ไม่ระบุ ชัยชนะอันประเสริฐ
เยาวมาล 29 เยา-วะ-มาน Yao Wa Man ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีความงาม
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
วนัฏศนันท์ 55 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้ยินดียิ่งในประโยชน์ของป่าไม้
ภวรัญชน์ 35 พะ-วะ-นัน Pha Wa Nan ชาย ทำให้ชาวโลกยินดี, เป็นที่ยินดีของชาวโลก
กนกวลี 26 กะ-หนก-วะ-ลี Ka Nok Wa Li ไม่ระบุ ร่องรอยแห่งทอง
ไชวยันต์ 46 ชัย-วะ-ยัน Chai Wa Yan ชาย -
รสวดี 25 รด-วะ-ดี Rot Wa Di หญิง ที่มีเสน่ห์งามสง่า
วนนีย์ 40 วะ-นะ-นี Wa Na Ni หญิง เป็นที่ปรารถนา
รัตวดี 25 รัด-วะ-ดี Rat Wa Di ไม่ระบุ มีความสุข
เชาวลักษณ์ 40 เชา-วะ-ลัก Chao Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
วราวุฒ 21 วะ-รา-วุด Wa Ra Wut ชาย -
ชัยวณิชย์ 48 ชัย-วะ-นิด Chai Wa Nit ไม่ระบุ ผู้ที่ชนะในการค้า, ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการค้าขาย
กุลวรี 25 กุน-ละ-วะ-รี Kun La Wa Ri ไม่ระบุ เชื้อสายผู้ประเสริฐ
สำรว 18 สัม-ระ-วะ Sam Ra Wa ไม่ระบุ -
ฐิติวรัตม์ 51 ถิ-ติ-วะ-รัด Thi Ti Wa Rat หญิง ประเสริฐสูงส่งอย่างถาวร
วรวณพร 33 วอ-ระ-วะ-นะ-พอน Wo Ra Wa Na Phon หญิง -
วนัชพร 29 วะ-นัด-ชะ-พอน Wa Nat Cha Phon หญิง ประเสริฐดุจดอกบัว
วนัสวิน 37 วะ-นัด-สะ-วิน Wa Nat Sa Win ไม่ระบุ -
ศิวะรักษ์ 43 สิ-วะ-รัก Si Wa Rak ชาย -
ชีวพันธา 37 ชี-วะ-พัน-ทา Chi Wa Phan Tha ไม่ระบุ -
ปวราพร 25 ปะ-วะ-รา-พอน Pa Wa Ra Phon หญิง -
วนิด 16 วะ-นิด Wa Nit หญิง -
วราภา 13 วะ-รา-พา Wa Ra Pha หญิง -
นวฉัตร 27 นะ-วะ-ฉัด Na Wa Chat ไม่ระบุ -
สวนัย 30 สะ-วะ-นัย Sa Wa Nai ชาย นำด้วยตัวเอง
จีวรา 24 จี-วะ-รา Chi Wa Ra หญิง -
เพชรวรากร 32 เพ็ด-วะ-รา-กอน Phet Wa Ra Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดแห่งเพชรอันประเสริฐ
วดารัตน์ 33 วะ-ดา-รัด Wa Da Rat หญิง -
นราวดี 24 นะ-รา-วะ-ดี Na Ra Wa Di หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
อนันต์วรัตถ์ 59 อะ-นัน-วะ-รัด A Nan Wa Rat หญิง มีความเจริญยิ่งอย่างมากมาย
วดีรดา 20 วะ-ดี-ระ-ดา Wa Di Ra Da หญิง -
ติณณ์วรุตม์ 54 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
ธนวดี 23 ทะ-นะ-วะ-ดี Tha Na Wa Di หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นรั้ว
พรวนัช 29 พอน-วะ-นัด Phon Wa Nat หญิง ดอกบัวอันประเสริฐ
นวยศ 26 นะ-วะ-ยด Na Wa Yot ชาย -