บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัณทรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัณทรักษ์
ชื่อ วรัณทรักษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัน-ทะ-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ran Tha Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัณทรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัณทรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัณทรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัณทรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ วรัณทรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรัณทรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัณทรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรัณทรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัณทรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรัณทรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิณห์วราภร 45 จิน-วะ-รา-พอน Chin Wa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายอันประเสริฐ
วรุฒม์ 28 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
วสุตว์ 32 วะ-สุด Wa Sut ไม่ระบุ อำนวยความมั่งคั่ง
วศันฒ์ 34 วะ-สัน Wa San ไม่ระบุ ความปรารถนาความตั้งใจจริง
วรินพร 31 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง -
ศราวดี 26 สะ-รา-วะ-ดี Sa Ra Wa Di ไม่ระบุ ผู้มีศร
วราลัย 29 วะ-รา-ลัย Wa Ra Lai หญิง -
ภูวดล 16 พู-วะ-ดน Phu Wa Don ชาย แผ่นดิน
อกาวลี 27 อะ-กา-วะ-ลี A Ka Wa Li ไม่ระบุ -
กุสุมาวดี 30 กุ-สุ-มา-วะ-ดี Ku Su Ma Wa Di ไม่ระบุ -
ปัณณ์วรัชญ์ 54 ปัน-วะ-รัด Pan Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐในหนังสือ
วสุธาร 23 วะ-สุ-ทาน Wa Su Than ไม่ระบุ ชื่อเมืองท้าวกุเวรเจ้าแห่งทรัพย์
พชรวจี 33 พะ-ชะ-ระ-วะ-จี Pha Cha Ra Wa Chi ไม่ระบุ -
ยุวรินทร์ 42 ยุ-วะ-ริน Yu Wa Rin หญิง -
ฐิติวราภรณ์ 50 ถิ-ติ-วะ-รา-พอน Thi Ti Wa Ra Phon หญิง ผู้มีความมั่นคงในเครื่องประดับอันประเสริฐ
นาฎวลี 30 นาด-วะ-ลี Nat Wa Li ไม่ระบุ -
วรัญญู 24 วะ-รัน-ยู Wa Ran Yu ชาย ผู้รู้อันประเสริฐ, ผู้ตรัสรู้ชอบ
วนิชชยา 28 วะ-นิด-ชะ-ยา Wa Nit Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
วรัชยา 25 วะ-รัด-ชะ-ยา Wa Rat Cha Ya หญิง มีชัยชนะอันประเสริฐ
เนาวลักษณ์ 43 เนา-วะ-ลัก Nao Wa Lak หญิง -
กฤตวยาน์ 34 กริด-วะ-ยา Krit Wa Ya หญิง ผู้เห็นประจักษ์ที่ได้กระทำแล้ว
วรัญญ 22 วะ-รัน-ยะ Wa Ran Ya ไม่ระบุ -
กิตติรัชช์วริญ 54 กิด-ติ-รัด-วะ-ริน Kit Ti Rat Wa Rin หญิง มีความรู้อันประเสริฐในราชสมบัติที่มีเกียรติ์
เยาวนาฏ 32 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat ไม่ระบุ หญิงสาวสวยและอ่อนวัย
เฟรมวดี 33 เฟรม-วะ-ดี Frem Wa Di หญิง -
วนันธร 28 วะ-นัน-ทอน Wa Nan Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งความปรารถนา
ภัครวดี 27 พัก-คะ-ระ-วะ-ดี Phak Kha Ra Wa Di หญิง -
ธุมาวลี 30 ทุ-มา-วะ-ลี Thu Ma Wa Li หญิง วงหรือกลุ่มแห่งควัน
กีรวรางค์ 38 กี-ระ-วะ-ราง Ki Ra Wa Rang ไม่ระบุ ผู้มีตำนานอันประเสริฐ
วฤษฎิ์ 29 วะ-ริด Wa Rit ไม่ระบุ ชื่อพระกฤษณะพระอินทร์รัศมี
เยาวพรรณ 38 เยา-วะ-พัน Yao Wa Phan ไม่ระบุ -
ศรีวรุณ 34 สี-วะ-รุน Si Wa Run หญิง -
ศิวพร 29 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
วรารัฐ 28 วะ-รา-รัด Wa Ra Rat ไม่ระบุ แก้วที่ประเสริฐ
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da หญิง บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
ภูวนารถ 20 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
ธัญญ์วริฏฐ์ 66 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ชาย ผู้น่ารักอันประเสริฐและโชคดี
วริทยา 24 วะ-ริด-ทะ-ยา Wa Rit Tha Ya หญิง มีความกรุณาอันประเสริฐ
อนันต์วรัตถ์ 59 อะ-นัน-วะ-รัด A Nan Wa Rat หญิง มีความเจริญยิ่งอย่างมากมาย
ชวรัตน์ 33 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ชาย มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ