บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัณทพัทธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัณทพัทธ์
ชื่อ วรัณทพัทธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัน-ทะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ran Tha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัณทพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัณทพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัณทพัทธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัณทพัทธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วรัณทพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัณทพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัณทพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรัณทพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัณทพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัณทพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัณทพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรัณทพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วริตา 18 วะ-ริ-ตา Wa Ri Ta หญิง -
วสุธร 22 วะ-สุ-ทอน Wa Su Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งสมบัติ, ร่ำรวย
ชาวดี 17 ชา-วะ-ดี Cha Wa Di หญิง -
เนาวรัช 24 เนา-วะ-รัด Nao Wa Rat หญิง -
สุดาวดี 24 สุ-ดา-วะ-ดี Su Da Wa Di หญิง -
ขวัญวรัชญ์ 45 ขวัน-วะ-รัด Khwan Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและเป็นมงคล
สมาวดี 27 สะ-มา-วะ-ดี Sa Ma Wa Di ไม่ระบุ -
นวภรรค 24 นะ-วะ-พัก Na Wa Phak หญิง โชคใหม่, รัศมีใหม่ที่ล้ำเลิศ
วณิชญา 22 วะ-นิด-ยา Wa Nit Ya ไม่ระบุ -
ภาวณี 20 พา-วะ-นี Pha Wa Ni หญิง เชิดชู
สภาวชัย 29 สะ-พา-วะ-ชัย Sa Pha Wa Chai ชาย -
วริดา 16 วะ-ริ-ดา Wa Ri Da ไม่ระบุ -
พิมพ์วลัญช์ 65 พิม-วะ-ลัน Phim Wa Lan หญิง มีลักษณะรูปงาม
คณวรา 20 คะ-นะ-วะ-รา Kha Na Wa Ra ไม่ระบุ -
เสาวพล 30 เสา-วะ-พน Sao Wa Phon ไม่ระบุ -
วรรณวนัช 36 วัน-วะ-นัด Wan Wa Nat ชาย ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
ฉัตรวรินทร์ 49 ฉัด-วะ-ริน Chat Wa Rin ไม่ระบุ ร่มเงาที่เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
วรัศญา 26 วะ-รัด-ยา Wa Rat Ya ไม่ระบุ -
พรรณวรินภรณ์ 59 พัน-วะ-ริน-พอน Phan Wa Rin Phon หญิง -
วริณี 26 วะ-ริ-นี Wa Ri Ni หญิง -
กัญญวรัชญ์ 42 กัน-ยะ-วะ-รัด Kan Ya Wa Rat หญิง หญิงสาวผู้รู้สิ่งประเสริฐ
วริณฐพัช 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
นวพฤทธิ์ 38 นะ-วะ-พริด Na Wa Phrit ชาย ผู้มีความเจริญทั้ง ๙
ดัตววิต 27 ดัด-ตะ-วะ-วิด Dat Ta Wa Wit ชาย รู้ตลอด
จำนวค์ 31 จัม-นะ-วะ Cham Na Wa หญิง -
วรรณวษา 30 วัน-วะ-สา Wan Wa Sa หญิง ผู้ลื่นไหลในชนชั้น
ศิววงค์ 38 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ไม่ระบุ -
วสุบูรณ์ 36 วะ-สุ-บูน Wa Su Bun หญิง -
พรวนัช 29 พอน-วะ-นัด Phon Wa Nat หญิง ดอกบัวอันประเสริฐ
กัญจณ์วริษฐ์ 65 กัน-จะ-วะ-ริด Kan Cha Wa Rit ชาย ชายผู้ประเสริฐยิ่งดั่งทอง
เกศวรางค์ 36 เกด-วะ-ราง Ket Wa Rang หญิง ผมงาม
วรัญธร 26 วะ-รัน-ทอน Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงความเป็นเลิศ, ผู้ธำรงไว้ซึงความประเสริฐ
วนารัตน์ 37 วะ-นา-รัด Wa Na Rat หญิง -
ธวนิตว์ 37 ทะ-วะ-นิด Tha Wa Nit ชาย แบบแผนการแต่โคลงกลอน
กนกวลี 26 กะ-หนก-วะ-ลี Ka Nok Wa Li ไม่ระบุ ร่องรอยแห่งทอง
วรีวรรณ์ 45 วะ-รี-วัน Wa Ri Wan หญิง ผิดพรรณเปรียบดั่งแก้ว
เสาวะลี 33 เสา-วะ-ลี Sao Wa Li หญิง -
ชีวพงษ์ 38 ชี-วะ-พง Chi Wa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีลมหายใจ, ผู้เป็นดั่งลมหายใจของวงศ์ตระกูล
วไลรักษ์ 43 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak ไม่ระบุ -
ขวัญวนา 28 ขวัน-วะ-นา Khwan Wa Na ไม่ระบุ มิ่งขวัญแห่งป่าไม้