บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัฏฐ์ปพน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัฏฐ์ปพน
ชื่อ วรัฏฐ์ปพน ความหมาย แปลว่า ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐนาน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-ปะ-พน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Pa Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัฏฐ์ปพน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัฏฐ์ปพน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัฏฐ์ปพน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัฏฐ์ปพน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 106 หรือ 16
หมายเลข 16 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเหนื่อยยากและปัญหาของชีวิต เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมักหักเหกลางคัน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสำเร็จก็มักจะถูกโค่นลงด้วยอำนาจบางอย่างเสมอ นอกจากนี้ยังไปลบพลังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรัก มักจะมีเรื่องให้ผิดหวังในความรักทุกรูปแบบ ชีวิตมักประสบโชคร้ายมากกว่าความสำเร็จ อีกทั้งยังต้องระวังโรคภัยที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังทุกชนิด เหงื่อและสิว ระบบย่อยอาหาร
ชื่อ วรัฏฐ์ปพน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัฏฐ์ปพน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัฏฐ์ปพน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรัฏฐ์ปพน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัฏฐ์ปพน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัฏฐ์ปพน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัฏฐ์ปพน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรัฏฐ์ปพน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พรรณวสา 35 พัน-วะ-สา Phan Wa Sa หญิง เชื้อสายของฝน, ผู้มีผิวพรรณชุ่มชื่น
วรัมนทน์ 39 วะ-รัม-นด Wa Ram Not หญิง -
ภาวนิกา 19 พา-วะ-นิ-กา Pha Wa Ni Ka หญิง ชื่อสตรี
ชวดล 15 ชะ-วะ-ดน Cha Wa Don ชาย เนรมิตอย่างรวดเร็ว, บัลดาลเชาว์ปัญญา
ชวลา 15 ชะ-วะ-ลา Cha Wa La หญิง -
เชาวฤทธิ 21 เชา-วะ-ลิด Chao Wa Lit ชาย อำนาจอันเกิดจากปัญญา
กัญญาวสุดี 36 กัน-ยา-วะ-สุ-ดี Kan Ya Wa Su Di หญิง หญิงที่ประเสริฐดุจเทวดา
วเรณย์ 34 วะ-เรน Wa Ren ชาย ประเสริฐสุด
พรรณวษา 32 พัน-วะ-สา Phan Wa Sa หญิง เชื้อสายของฝน, ผู้มีผิวพรรณชุ่มชื่น
สุภัควริน 36 สุ-พัก-วะ-ริน Su Phak Wa Rin หญิง ผู้สวยงามและประเสริฐ
นวตา 15 นะ-วะ-ตา Na Wa Ta หญิง ความสดชื่น
เสาวรัตน์ 41 เสา-วะ-รัด Sao Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่งดงาม
วรีรญา 26 วะ-รีน-ยา Wa Rin Ya ไม่ระบุ -
พวะนา 24 พะ-วะ-นา Pha Wa Na หญิง -
วชรนากรณ์ 37 วะ-ชอน-นา-กอน Wa Chon Na Kon ไม่ระบุ -
วรุตฆ์ 26 วะ-รุด Wa Rut ไม่ระบุ ที่พึ่งการคุ้มครอง
เสาวสามนี 41 เสา-วะ-สาม-นี Sao Wa Sam Ni หญิง -
วลิดา 18 วะ-ลิ-ดา Wa Li Da หญิง ผันกลับ
วนัสฑนันท์ 49 วะ-นัด-สะ-ทะ-นัน Wa Nat Sa Tha Nan หญิง -
นวชลกร 24 นะ-วะ-ชน-ละ-กอน Na Wa Chon La Kon ชาย เมฆก้อนใหม่, มหาสมุทรแห่งใหม่
วราวรรณ 30 วะ-รา-วัน Wa Ra Wan หญิง -
วะดึง 18 วะ-ดึง Wa Dueng หญิง -
กิตวรัช 24 กิด-วะ-รัด Kit Wa Rat ชาย ผู้ประเสริฐสุดที่ได้รับการยกย่อง
สิวะพร 33 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
นวยศ 26 นะ-วะ-ยด Na Wa Yot ชาย -
วสัน 22 วะ-สัน Wa San ชาย ความปรารถนาความตั้งใจจริง
กรวรินทร์ 38 กอน-วะ-ริน Kon Wa Rin ไม่ระบุ มือชั้นยอด
ณัฐวสุ 32 นัด-ถะ-วะ-สุ Nat Tha Wa Su ไม่ระบุ -
วรานุช 19 วะ-รา-นุด Wa Ra Nut หญิง -
ธัญวริติ์ 42 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้วิเศษสุดอันประเสริฐและโชคดี
สุภัทชราวดี 35 สุ-พัด-ชะ-รา-วะ-ดี Su Phat Cha Ra Wa Di ไม่ระบุ -
วนารี 23 วะ-นา-รี Wa Na Ri หญิง -
ดนุวศิน 29 ดะ-นุ-วะ-สิน Da Nu Wa Sin ชาย มีอำนาจเหนือผู้อื่นปกครอง
วคิน 19 วะ-คิน Wa Khin ชาย -
กาญจนวรี 34 กาน-จน-วะ-รี Kan Chon Wa Ri ไม่ระบุ หญิงผู้ประเสริฐดุจทองคำ
วณิช 17 วะ-นิด Wa Nit ชาย -
อวภาส์ 30 อะ-วะ-พา A Wa Pha หญิง รัศมีแจ่มจรัส
ศิววงค์ 38 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ไม่ระบุ -
ภูวกร 14 พู-วะ-กอน Phu Wa Kon ชาย นักสร้างสรรค์ของแผ่นดิน
วรายุภัสร์ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ