บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัญญ์ศิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัญญ์ศิชา
ชื่อ วรัญญ์ศิชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัน-สิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ran Si Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัญญ์ศิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัญญ์ศิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัญญ์ศิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัญญ์ศิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ วรัญญ์ศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัญญ์ศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัญญ์ศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรัญญ์ศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัญญ์ศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรัญญ์ศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัญญ์ศิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรัญญ์ศิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นันวะดี 32 นัน-วะ-ดี Nan Wa Di หญิง -
เกศวดี 24 เกด-สะ-วะ-ดี Ket Sa Wa Di หญิง สูงสุด, เส้นผม
ภูมิวรินทร์ 45 พูม-วะ-ริน Phum Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่ทรงปัญญา
นัฎชฎาวรัฐ 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
วริศรินทร์ 48 วะ-ริ-สะ-ริน Wa Ri Sa Rin หญิง เจ้าอันประเสริฐและยิ่งใหญ่, ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐแห่งน้ำ
สุวลักษณ์ 43 สุ-วะ-ลัก Su Wa Lak หญิง -
วรานุช 19 วะ-รา-นุด Wa Ra Nut หญิง -
วนารัตน์ 37 วะ-นา-รัด Wa Na Rat หญิง -
มหาวณิก 27 มะ-หา-วะ-นิก Ma Ha Wa Nik ชาย พ่อค้าใหญ่
โสวรส 28 โส-วะ-รด So Wa Rot ไม่ระบุ -
วรางค์ภรณ์ 45 วะ-ราง-พอน Wa Rang Phon หญิง ผู้พึ่งพาความสวยงาม
สุวนี 26 สุ-วะ-นี Su Wa Ni ไม่ระบุ ผู้นำที่ดี
ปทุมวะลี 32 ปะ-ทุม-วะ-ลี Pa Thum Wa Li หญิง -
ศวภณ 19 สะ-วะ-พน Sa Wa Phon ชาย ผู้มีพละกำลังของตนเอง
วชิราวรรณ์ 45 วะ-ชิ-รา-วัน Wa Chi Ra Wan หญิง -
วลินทิพย์ 51 วะ-ลิน-ทิบ Wa Lin Thip หญิง -
วสุอนันต์ 46 วะ-สุ-อะ-นัน Wa Su A Nan ชาย ผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
ศิวกร 22 สิ-วะ-กอน Si Wa Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ, ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
กานดาวดี 23 กาน-ดา-วะ-ดี Kan Da Wa Di หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
วยุรี 26 วะ-ยุ-รี Wa Yu Ri หญิง -
กุลวณิช 25 กุน-วะ-นิด Kun Wa Nit หญิง -
ฐิตวราดา 29 ทิด-วะ-รา-ดา Thit Wa Ra Da หญิง ผู้มีการปฏิบัติอันมั่นคง
วนาพรรณ 33 วะ-นา-พัน Wa Na Phan ไม่ระบุ ป่าที่สวยงาม
นวกฤช 15 นะ-วะ-กริด Na Wa Krit ชาย อาวุธใหม่
วสุธันย์ 44 วะ-สะ-ทัน Wa Sa Than ชาย ผู้มีโชคเป็นทรัพย์
ธันวณัชช์ 41 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีโชค
ภูวเนตร 23 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในโลก
วราลีย์ 41 วะ-รา-ลี Wa Ra Li หญิง พระจันทร์
จิณณ์วรา 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง ผู้ความประพฤติดี
เยาวกา 19 เยา-วะ-กา Yao Wa Ka หญิง -
วรัตถ์ธยาน์ 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
ธีวสุ 25 ที-วะ-สุ Thi Wa Su ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
เริงวรัชญ์ 41 เริง-วะ-รัด Roeng Wa Rat ชาย ผู้รู้อันประเสริฐและมีสุข
เชาวนิตย์ 40 เชา-วะ-นิด Chao Wa Nit หญิง -
เพ็ญวดี 36 เพ็น-วะ-ดี Phen Wa Di หญิง -
เยาวลัญช์ 42 เยา-วะ-ลัน Yao Wa Lan หญิง พึ่งพาผู้อื่นน้อย
ภูณวภัส 26 พู-นะ-วะ-พัด Phu Na Wa Phat ชาย -
นวพันธุ์ 42 นะ-วะ-พัน Na Wa Phan ชาย ปีใหม่
วชรนากรณ์ 37 วะ-ชอน-นา-กอน Wa Chon Na Kon ไม่ระบุ -
วนัสฑนันท์ 49 วะ-นัด-สะ-ทะ-นัน Wa Nat Sa Tha Nan หญิง -