บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์
ชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-ทะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Tha Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรัชฏ์ธรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เมวรินทร์ 40 เม-วะ-ริน Me Wa Rin หญิง ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ระดับสูงสุด
ณัฏฐ์วรทย์ 64 นัด-วะ-รด Nat Wa Rot ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
จิตวดี 27 จิด-วะ-ดี Chit Wa Di หญิง จิตที่แข็งแกร่งดุจกำแพง
ยุวเรศ 28 ยุ-วะ-เรด Yu Wa Ret หญิง -
วราพร 23 วะ-รา-พอน Wa Ra Phon หญิง ดีและประเสริฐ
ภูวสิษฏ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
นวภรรค 24 นะ-วะ-พัก Na Wa Phak หญิง โชคใหม่, รัศมีใหม่ที่ล้ำเลิศ
วลัยวรรณ 43 วะ-ลัย-วัน Wa Lai Wan หญิง สีแห่งกำไล
ศิววงศ์ 41 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย เชื้อสายพระอิศวร
กุลวลี 27 กุน-ละ-วะ-ลี Kun La Wa Li หญิง คำพูดของผู้มีชาติตระกูล
ชวนนท์ 28 ชะ-วะ-นน Cha Wa Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชีวเทพ 26 ชี-วะ-เทบ Chi Wa Thep ชาย เทพแห่งชีวิต
สวลักษณ์ 42 สะ-วะ-ลัก Sa Wa Lak หญิง -
มิลินท์วรัศ 55 มิ-ลิน-วะ-รัด Mi Lin Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐ, ป่าอันงดงาม
วนัสสุดา 32 วะ-นัด-สุ-ดา Wa Nat Su Da หญิง -
ชวสา 16 ชะ-วะ-สา Cha Wa Sa ไม่ระบุ รวดเร็ว
เยาวนาท 24 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat หญิง เจ้าแห่งความเยาว์
เทวนพเดช 27 เท-วะ-นบ-เดด The Wa Nop Det ชาย -
ธรรม์วลัย 50 ทัน-วะ-ลัย Than Wa Lai หญิง กำไลดีเลิศ
ยุวนันท์ 39 ยุ-วะ-นัน Yu Wa Nan หญิง หญิงสาวผู้มีความสนุกสนาน
เยาวนี 29 เยา-วะ-นี Yao Wa Ni หญิง เป็นหนุ่มเป็นสาว
ชวฤทธิ์ 27 ชะ-วะ-ริด Cha Wa Rit ชาย อำนาจอันรวดเร็ว
วลักษ์สุดา 40 วะ-ลัก-สุ-ดา Wa Lak Su Da หญิง บุตรสาวผู้มีผิวขาวสวย
วชิรพงษ์ 39 วะ-ชิ-ระ-พง Wa Chi Ra Phong ไม่ระบุ -
ณวพล 25 นะ-วะ-พน Na Wa Phon ชาย กำลังทั้ง 9
ชวัลวรี 35 ชะ-วัน-วะ-รี Cha Wan Wa Ri ไม่ระบุ -
พลอยวรัตม์ 59 พลอย-วะ-รัด Phloi Wa Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐสุดดังพลอย
เทวมิตร 25 เท-วะ-มิด The Wa Mit ชาย -
สุดวจี 28 สุด-วะ-จี Sut Wa Chi หญิง -
วฤณพร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีพรประเสริฐอันน่ายินดี
วชิรศักดิ์ 42 วะ-ชิ-ระ-สัก Wa Chi Ra Sak ชาย -
นวมล 22 นะ-วะ-มน Na Wa Mon ไม่ระบุ ดอกมะลิ
วนันท์ 30 วะ-นัน Wa Nan ไม่ระบุ แนวป่า, ชายป่า
ชวพน 21 ชะ-วะ-พน Cha Wa Phon ไม่ระบุ ป่าไม้ที่เกิดจากเชาว์ปัญญา, มีปัญญามาก
วรินทร์พร 45 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง -
ธวลัตว์ 38 ทะ-วะ-ลัด Tha Wa Lat ชาย ความงามความขาว
วรังคณา 26 วะ-รัง-คะ-นา Wa Rang Kha Na ไม่ระบุ -
สุวทิย์ 36 สุ-วะ-ทิ Su Wa Thi หญิง -
นวทัศน์ 37 นะ-วะ-ทัด Na Wa That ชาย -
ญาณวิรุตม์ 42 ยา-นะ-วะ-รุด Ya Na Wa Rut ชาย มีความรู้ประเสริฐสุด