บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัชญ์ธารี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัชญ์ธารี
ชื่อ วรัชญ์ธารี ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-ทา-รี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Tha Ri
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชญ์ธารี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัชญ์ธารี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชญ์ธารี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชญ์ธารี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 74
หมายเลข 74 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจง่ายใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ วรัชญ์ธารี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัชญ์ธารี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชญ์ธารี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัชญ์ธารี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชญ์ธารี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรัชญ์ธารี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชญ์ธารี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรัชญ์ธารี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูวเนศวร์ 42 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
วลัณรัตน์ 46 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง -
วรีรัช 27 วะ-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง แก้วเปรียบแม่น้ำ
ภาวพฤต 20 พา-วะ-พรึด Pha Wa Phruet ชาย เนื่องในการก่อกำเนิด
วรินพร 31 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง -
ติณณ์วรุต 40 ติน-วะ-รุด Tin Wa Rut ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและประเสริฐ
ศรีวรินทร์ 51 สี-วะ-ริน Si Wa Rin หญิง -
วนัสริน 35 วะ-นัด-สะ-ริน Wa Nat Sa Rin หญิง เทพแห่งรักผู้เป็นใหญ่
วริทธิ์ธร 40 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความสำเร็จอันประเสริฐ
จารุวรินทร์ 45 จา-รุ-วะ-ริน Cha Ru Wa Rin หญิง เป็นใหญ่ในความงามอันประเสริฐ
ชวรากร 18 ชะ-วะ-รา-กอน Cha Wa Ra Kon ไม่ระบุ ผู้มีความปราดเปรื่อง
วสุกฤต 19 วะ-สุ-กริด Wa Su Krit ชาย ชื่อกวี
ภวโภค 16 พะ-วะ-โพก Pha Wa Phok ชาย ความสำราญในโลก
วชิร 16 วะ-ชิ-ระ Wa Chi Ra ชาย เพชร
ภูวเศรษฐ์ 44 พู-วะ-เสด Phu Wa Set ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
สำรว 18 สัม-ระ-วะ Sam Ra Wa ไม่ระบุ -
โทวดี 19 โท-วะ-ดี Tho Wa Di หญิง -
สุวคนธ์ 36 สุ-วะ-คน Su Wa Khon หญิง -
เสาวนุช 24 เสา-วะ-นุด Sao Wa Nut หญิง -
เยาวภานี 31 เยา-วะ-พา-นี Yao Wa Pha Ni ไม่ระบุ -
นวมินทร์ 39 นะ-วะ-มิน Na Wa Min ชาย ผู้เป็นใหญ่องค์ที่ 9
ปัณณ์วณัช 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
วศันฒ์ 34 วะ-สัน Wa San ไม่ระบุ ความปรารถนาความตั้งใจจริง
รินทร์วสุ 41 ริน-วะ-สุ Rin Wa Su หญิง -
วลาสินี 36 วะ-ลา-สิ-นี Wa La Si Ni หญิง -
เสาวพา 25 เสา-วะ-พา Sao Wa Pha หญิง -
กาญจน์วรินทร 50 กาน-จะ-วะ-ริน-ทอน Kan Cha Wa Rin Thon หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐดังทองคำ
นวปฏล 28 นะ-วะ-ปะ-ตน Na Wa Pa Ton ชาย -
วนิตภา 20 วะ-นิด-พา Wa Nit Pha หญิง -
วนัทศา 24 วะ-นัด-สา Wa Nat Sa หญิง ป่าใหญ่
กาญจนาวดี 32 กาน-จะ-นา-วะ-ดี Kan Cha Na Wa Di หญิง หญิงที่มีค่าควรยกย่อง
ธัญญ์วเรณย์ 59 ทัน-วะ-เรน Than Wa Ren หญิง ผู้ประเสริฐสุดและดีเลิศ
วริญชย์ภิญญาณ์ 65 วะ-ริน-ชะ-พิน-ยา Wa Rin Cha Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้อันรอบรู้ในการชนะศัตรูอันประเสริฐ
เขมวรินธร 36 เข-มะ-วะ-ริน-ทอน Khe Ma Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขอันประเสริฐ
เยาวพา 26 เยา-วะ-พา Yao Wa Pha หญิง หญิงสาวผู้มีความงาม, หญิงสาวที่น่ายกย่อง
เกวลิน 24 เก-วะ-ลิน Ke Wa Lin หญิง ผู้ที่ศึกษาสำเร็จ
เปรมปวริศ 36 เปม-ปะ-วะ-ริด Pem Pa Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐที่มีความสุข,ผู้ยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความประเสริฐ
จันทร์วดี 43 จัน-วะ-ดี Chan Wa Di หญิง -
วรัศธวัล 41 วะ-รัด-ทะ-วัน Wa Rat Tha Wan หญิง งดงามและประเสริฐยิ่ง
วรา 11 วะ-รา Wa Ra หญิง ยอดเยี่ยม, ประเสริฐ