บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัชญ์กนก

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัชญ์กนก
ชื่อ วรัชญ์กนก ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณค่าที่มีความรู้อันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-กะ-หนก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Ka Nok
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชญ์กนก ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัชญ์กนก ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชญ์กนก ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชญ์กนก ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 80
หมายเลข 80 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นกาลากินี ความเป็นอัปมงคล เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งความมืด เพราะอิทธิพลของดาวราหูคอยเล่นงาน ชีวิตจะเจอกับอันธพาล นักเลงหัวไม้คอยกลั่นแกล้ง รบกวน ถูกจี้ ถูกปล้น จะถูกบีบบังคับให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเบียนเบียน เป็นเลขที่ร้ายแรงมาก ควรหลีกหนีจากเลขนี้ไปให้ไกล
ชื่อ วรัชญ์กนก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัชญ์กนก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชญ์กนก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรัชญ์กนก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชญ์กนก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรัชญ์กนก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชญ์กนก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรัชญ์กนก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชวลิต 21 ชะ-วะ-ลิด Cha Wa Lit ชาย รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
เชาวเลิศ 30 เชา-วะ-เลิด Chao Wa Loet ชาย มีความเร็วเป็นเลิศ
วรารัช 21 วะ-รา-รัด Wa Ra Rat ไม่ระบุ แก้วที่ประเสริฐ
นันทน์วรันธร 56 นัน-ทะ-วะ-รัน-ทอน Nan Tha Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วยความประเสริฐและความสุข
วรัญช์รัตน์ 54 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง คุณค่าการเกิดมาในการรู้สิ่งประเสริฐ
วลัยลักษณ์ 53 วะ-ลัย-ลัก Wa Lai Lak หญิง กำไลที่ดี, กำลังที่น่าหวงแหน
กอบวริษฐ์ 45 กอบ-วะ-ริด Kop Wa Rit ชาย รับสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง
เนาวเรศ 27 เนา-วะ-เรด Nao Wa Ret ไม่ระบุ -
สวะริน 30 สะ-หวะ-ริน Sa Wa Rin หญิง -
วนารัตน์ 37 วะ-นา-รัด Wa Na Rat หญิง -
ทิพย์วดี 44 ทิบ-วะ-ดี Thip Wa Di หญิง มีสวรรค์, ความความเป็นทิพย์
แวววลี 33 แวว-วะ-ลี Waeo Wa Li หญิง -
วตพณ 22 วะ-ตบ-นะ Wa Top Na ชาย -
ฉัตรวรา 27 ฉัด-วะ-รา Chat Wa Ra ไม่ระบุ ประเสริฐดุจฉัตร
เทวมิตร 25 เท-วะ-มิด The Wa Mit ชาย -
ยุวพัชร์ 42 ยุ-วะ-พัด Yu Wa Phat หญิง เยาวชนที่มีความเข้มแข็ง, เพชรน้อย
วดีรดา 20 วะ-ดี-ระ-ดา Wa Di Ra Da หญิง -
สุพรรณวษา 40 สุ-พัน-วะ-สา Su Phan Wa Sa หญิง -
วริญกร 23 วะ-ริน-กอน Wa Rin Kon ไม่ระบุ -
เสาวรักษณ์ 43 เสา-วะ-รัก-สะ Sao Wa Rak Sa หญิง -
วสุวัฒน์ 41 วะ-สุ-วัด Wa Su Wat ชาย ความเจริญในสมบัติ
วศิษฐ์ 39 วะ-สิด Wa Sit ชาย สำรวม
วทัญญา 20 วะ-ทัน-ยา Wa Than Ya หญิง ผู้รู้คำพูดหรือความต้องการของคนอื่น, ผู้ใจบุญสุนทาน
นวภัทร์ 30 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง สิ่งประเสริฐ 9 ประการ
วดี 14 วะ-ดี Wa Di หญิง -
กุลวรา 19 กุน-ละ-วะ-รา Kun La Wa Ra หญิง เชื้อสายผู้ประเสริฐ
อรวนิดา 27 ออ-ระ-วะ-นิ-ดา O Ra Wa Ni Da หญิง -
ภัควลัญช 31 พัก-คะ-วะ-รัน Phak Kha Wa Ran ไม่ระบุ เครื่องหมายแห่งโชค
พิชญวดี 32 พิด-ชะ-ยะ-วะ-ดี Phit Cha Ya Wa Di ไม่ระบุ หญิงนักปราชญ์
เสาวรีย์ 44 เสา-วะ-รี Sao Wa Ri หญิง -
วรียะ 29 วะ-รี-ยะ Wa Ri Ya ไม่ระบุ ประเสริฐสุด, สุดที่รัก
วสันต์ชัย 48 วะ-สัน-ชัย Wa San Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดในฤดูใบไม้ผลิ
ภูวสิษฐ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้มีความเป็นเลิศของแผ่นดิน
วทันยู 26 วะ-ทัน-ยู Wa Than Yu ชาย ผู้ใจบุญสุนทาน
เยาวรัตน์ 42 เยา-วะ-รัด Yao Wa Rat ชาย สาวรุ่นที่มีคุณค่า
ปวนากร 19 ปะ-วะ-นา-กอน Pa Wa Na Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
เสาวกุล 24 เสา-วะ-กุน Sao Wa Kun หญิง -
วสินธุ์ 36 วะ-สิน Wa Sin ชาย ผู้มีอำนาจ
เกศวรินทร์ 43 เกด-วะ-ริน Ket Wa Rin ไม่ระบุ เจ้าแห่งความดีอันสูงสุด
ธัญวริสส์ 49 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ที่โชคดี