บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรัชชรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรัชชรินทร์
ชื่อ วรัชชรินทร์ ความหมาย แปลว่า เจ้าแห่งความทั้งปวง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-ชะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Cha Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชชรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรัชชรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชชรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรัชชรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วรัชชรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรัชชรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชชรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรัชชรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชชรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรัชชรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรัชชรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรัชชรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วนิจ 21 วะ-นิด Wa Nit หญิง -
เยาวลักษ์ 41 เยา-วะ-ลัก Yao Wa Lak หญิง หญิงสาวที่มีลักษณะดี
วรันยา 28 วะ-รัน-ยา Wa Ran Ya หญิง ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
ภัสวรัญชญ์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง
สุพรรณวษา 40 สุ-พัน-วะ-สา Su Phan Wa Sa หญิง -
เนตรวรี 31 เนด-วะ-รี Net Wa Ri หญิง -
ภวภาวัน 24 พะ-วะ-พา-วัน Pha Wa Pha Wan หญิง ให้คุณประโยชน์
พลอยวรัตม์ 59 พลอย-วะ-รัด Phloi Wa Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐสุดดังพลอย
ชีวสาธน์ 41 ชี-วะ-สาด Chi Wa Sat ชาย กำลังแห่งชีพ
ธีวราภรณ์ 41 ที-วะ-รา-พอน Thi Wa Ra Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความรู้อันประเสริฐ
ชนกวนันท์ 38 ชะ-นก-วะ-นัน Cha Nok Wa Nan หญิง ผู้เป็นความสุขของพ่อ
ณัฐวสา 32 นัด-วะ-สา Nat Wa Sa ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ
ดัตววิต 27 ดัด-ตะ-วะ-วิด Dat Ta Wa Wit ชาย รู้ตลอด
เทวฤทธิ์ 28 เท-วะ-ริด The Wa Rit ชาย อำนาจของเทวดา
วะสรรค์ 38 วะ-สัน Wa San ชาย ความปรารถนาความตั้งใจจริง
เกวลียากร 36 เก-วะ-ลี-ยา-กอน Ke Wa Li Ya Kon หญิง ผู้กระทำให้เกิดความรู้สูงสุด
วราสินี 34 วะ-รา-สิ-นี Wa Ra Si Ni หญิง นางผู้ประเสริฐ
ธวัลวรัตม์ 51 ทะ-วัน-วะ-รัด Tha Wan Wa Rat หญิง งามอย่างประเสริฐ
ณิชวรา 22 นิด-วะ-รา Nit Wa Ra ไม่ระบุ เจ้าแห่งความรู้
วลัยรัตน์ 49 วะ-ลัย-รัด Wa Lai Rat หญิง กำไลแก้ว
ชวรัมภา 23 ชะ-วะ-รัม-พา Cha Wa Ram Pha หญิง นางฟ้าผู้ปราดเปรื่อง
สุมาวดี 28 สุ-มา-วะ-ดี Su Ma Wa Di หญิง -
เกวริน 22 เก-วะ-ริน Ke Wa Rin หญิง ผู้ที่ศึกษาสำเร็จ
สิวะพร 33 สิ-วะ-พอน Si Wa Phon หญิง พรของพระศิวะ
กาญจน์วรินทร 50 กาน-จะ-วะ-ริน-ทอน Kan Cha Wa Rin Thon หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐดังทองคำ
วสุรัตน์ 39 วะ-สุ-รัด Wa Su Rat ชาย ทรัพย์สมบัติแห่งเทวดา
โชติวรุตม์ 41 โชด-วะ-รุด Chot Wa Rut ชาย -
สุวชานนท์ 37 สุ-วะ-ชา-นน Su Wa Cha Non ไม่ระบุ -
ประกาวริน 31 ประ-กา-วะ-ริน Pra Ka Wa Rin หญิง -
สวพร 25 สะ-วะ-พอน Sa Wa Phon ไม่ระบุ -
สุวกรนันท์ 43 สุ-วะ-กอน-นัน Su Wa Kon Nan หญิง -
เยาวดา 19 เยา-วะ-ดา Yao Wa Da หญิง หญิงสาว, หมู่หญิงสาว
ธัญญ์วริฏฐ์ 66 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ชาย ผู้น่ารักอันประเสริฐและโชคดี
วนิลดา 23 วะ-นิ-ละ-ดา Wa Ni La Da ไม่ระบุ -
วริฏฐ์ 41 วะ-ริด Wa Rit ชาย ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
ประภาวรินทร์ 45 ประ-พา-วะ-ริน Pra Pha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐในแสงสว่าง
วรัชชรินทร์ 45 วะ-รัด-ชะ-ริน Wa Rat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความทั้งปวง
จิณห์วราภร 45 จิน-วะ-รา-พอน Chin Wa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายอันประเสริฐ
ชวลิตศิลป์ 49 ชะ-วะ-ลิด-สิน Cha Wa Lit Sin ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในศิลปะ
วรุณกาญจน์ 42 วะ-รุน-กาน Wa Run Kan หญิง -