บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรสุวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรสุวัฒน์
ชื่อ วรสุวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีงามและประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วอ-ระ-สุ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wo Ra Su Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรสุวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรสุวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรสุวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรสุวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วรสุวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรสุวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรสุวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรสุวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรสุวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรสุวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิริวรวรรณ 48 สิ-หริ-วอน-วัน Si Ri Won Wan หญิง -
บวรทัต 20 บอ-วอน-ทัด Bo Won That ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐ
วรธณัท 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ
อนวร 21 อะ-นะ-วอน A Na Won ชาย สูงส่งกว่า
วรปวิช 24 วอ-ระ-ปะ-วิด Wo Ra Pa Wit ชาย ผู้สร้างความประเสริฐ
สังวร 23 สัง-วอน Sang Won หญิง -
วรวิภา 22 วอ-ระ-วิ-พา Wo Ra Wi Pha ไม่ระบุ -
บวรฉัตร 28 บอ-วอน-ฉัด Bo Won Chat ไม่ระบุ ฉัตรที่ประเสริฐ
วีรวร 27 วี-ระ-วอน Wi Ra Won ชาย ผู้กล้าหาญยอดเยี่ยม
วรยุทธ 24 วอน-ยุด Won Yut ชาย การรบอันประเสริฐ
บวรวรรณ 31 บะ-วอน-วัน Ba Won Wan ไม่ระบุ ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรบรรณ 25 วอ-ระ-บัน Wo Ra Ban ชาย ประเสริฐด้านหนังสือ, ผู้ฉลาด
วรวุติ 24 วอ-ระ-วุด Wo Ra Wut ชาย มีความประเสริฐและความเจริญ
วรสุดา 20 วอ-ระ-สุ-ดา Wo Ra Su Da หญิง สาวงาม, หญิงผู้ประเสริฐผู้ฟังที่ดี
วรหทัย 28 วอ-ระ-หะ-ไท Wo Ra Ha Thai ไม่ระบุ ผู้มีใจประเสริฐ
วรชิน 21 วอ-ระ-ชิน Wo Ra Chin ชาย -
ถาวรจิตร 29 ถา-วอน-จิด Tha Won Chit ชาย -
ฉวีวรณ 33 ฉะ-หวี-วอน-นะ Cha Wi Won Na หญิง -
ปวรลักษณ์ 41 ปะ-วอน-ลัก Pa Won Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
กมลวรณ 27 กะ-มน-วอน-นะ Ka Mon Won Na หญิง -
พรปวร 24 พอน-ปะ-วอน Phon Pa Won หญิง ผู้สุดประเสริฐ
วรปรีย์ 40 วอ-ระ-ปรี Wo Ra Pri หญิง ประเสริฐและเป็นที่รัก
ทรัพย์ยศวร 59 ซับ-ยด-สะ-วอน Sap Yot Sa Won ชาย ผู้มีเกียรติยศอันประเสริฐเป็นทรัพย์
บวรพล 26 บอ-วอน-พน Bo Won Phon ชาย กำลังเลิศล้ำ
ชนันวรมน 36 ชะ-นัน-วอ-ระ-มน Cha Nan Wo Ra Mon หญิง ผู้เกิดใจอันประเสริฐ
ศักดิวร 27 สัก-ดิ-วอน Sak Di Won ชาย ชื่อนักรบ
สัชวร 23 สัด-วอน Sat Won หญิง -
วรภร 15 วอ-ระ-พอน Wo Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนสิ่งที่ดีงาม
วรทา 12 วอ-ระ-ทา Wo Ra Tha ไม่ระบุ ผู้ให้สิ่งที่ประเสริญ
วรกลม 22 วอ-ระ-กลม Wo Ra Klom ไม่ระบุ -
วรรินทร์ 37 วอ-ระ-ริน Wo Ra Rin ชาย -
หวอย 25 หวอย Woi หญิง -
วรปภา 14 วอ-ระ-ปะ-พา Wo Ra Pa Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐ
บวรพัฒน์ 41 บะ-วอน-พัด Ba Won Phat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันประเสริฐเป็นเลิศ
วรภัทร 20 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ปิยะวร 28 ปิ-ยะ-วอน Pi Ya Won หญิง เป็นที่รักยิ่ง
วรเชษฐ์ 36 วอน-เชด Won Chet ชาย พี่ผู้ประเสริฐ ผู้เจริญกว่าที่ประเสริฐ
จิราวรรร 33 จิ-รา-วอน-รน Chi Ra Won Ron ไม่ระบุ -
เทพวร 21 เทบ-วอน Thep Won ไม่ระบุ เทวดาผู้ประเสริฐ
จีวร 23 จี-วอน Chi Won หญิง เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา