บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรธณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรธณ
ชื่อ วรรธณ ความหมาย แปลว่า เจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-ทะ-นะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Tha Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรธณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรธณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรธณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรธณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ วรรธณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรรธณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรธณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรรธณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรธณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรธณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรธณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรรธณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรธณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรรธณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรรธนันท์ 42 วัน-ทะ-นัน Wan Tha Nan หญิง ผู้พอใจในความเจริญ
วัญญา 19 วัน-ยา Wan Ya หญิง เด่นดียอดเยี่ยม
วรรณถา 21 วัน-นะ-ถา Wan Na Tha ไม่ระบุ -
มลิวรรณ 34 มะ-ลิ-วัน Ma Li Wan หญิง ทำให้ดีใจ
อุไลวรรณ 41 อุ-ลัย-วัน U Lai Wan หญิง -
ยิ่งวรรณ 34 ยิ่ง-วัน Ying Wan หญิง -
วัลคน 25 วัน-ละ-คน Wan La Khon ชาย งามตา, น่าชม
อดิวรรณ 30 อะ-ดิ-วัน A Di Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณดียิ่ง
กรชวรรณ 26 กอน-ชะ-วัน Kon Cha Wan หญิง รุ่งเรืองด้วยรัศมี, มีรัศมีรุ่งเรือง
ขวัญขิณีย์ 51 ขวัน-ขิ-นี Khwan Khi Ni หญิง นางผู้เป็นสิริมงคล
สุรีย์วัลย์ 69 สุ-รี-วัน Su Ri Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณงามผุดผ่อง, ผู้เป็นเชื้อสายของพระอาทิตย์
ขวัญชีวิน 40 ขวัน-ชี-วิน Khwan Chi Win ชาย มิ่งขวัญของชีวิต
คันธวัลย์ 50 คัน-ทะ-วัน Khan Tha Wan หญิง เถาวัลย์หอม
ชวัลวรี 35 ชะ-วัน-วะ-รี Cha Wan Wa Ri ไม่ระบุ -
วรรณภัทร 29 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีวงศ์ตระกูลประเสริฐ
ณีรวัลย์ 49 นี-ระ-วัน Ni Ra Wan หญิง เชื้อสายผู้บริสุทธิ์
พัทธวรรณ 36 พัด-ทะ-วัน Phat Tha Wan หญิง ผูกพันกับหนังสือ
ทิพย์พวรรณ 57 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan หญิง ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
วรรนิษา 28 วัน-นิ-สา Wan Ni Sa หญิง ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
ขวัญชีวี 38 ขวัน-ชี-วี Khwan Chi Wi ไม่ระบุ มิ่งขวัญของชีวิต
วันทิมา 26 วัน-ทิ-มา Wan Thi Ma หญิง -
วรรลา 21 วัน-ลา Wan La หญิง -
มลิวัน 30 มะ-ลิ-วัน Ma Li Wan หญิง ทำให้ดีใจ
ยศวันต์ 42 ยด-วัน Yot Wan ชาย ผู้ละทิ้งแล้วซึ่งเกียรติยศ
วรรณชาติ 29 วัน-นะ-ชาด Wan Na Chat ไม่ระบุ -
อัฐษราวรรณ 47 อัด-สะ-หรา-วัน At Sa Ra Wan หญิง -
ปิยะวัลย์ 51 ปิ-ยะ-วัน Pi Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รัก, ชนชั้นอันเป็นที่รัก
จุไลวัลย์ 55 จุ-ลัย-วัน Chu Lai Wan หญิง -
พัธวรรณ 35 พัด-วัน Phat Wan หญิง -
นุณาวรรณ 31 นุ-นา-วัน Nu Na Wan หญิง -
จันทร์วรรณ 48 จัน-วัน Chan Wan หญิง -
วรรณไพร 40 วัน-นะ-พรัย Wan Na Phrai หญิง ผิวของป่า
ธีระวัณน์ 48 ที-ระ-วัน-นะ Thi Ra Wan Na ไม่ระบุ -
เคลือวัลย์ 58 เค-ลือ-วัน Khe Lue Wan หญิง -
อภิวันทน์ 41 อะ-พิ-วัน A Phi Wan ชาย ยกย่องนับถือ
วัลลถา 24 วัน-ละ-ถา Wan La Tha หญิง -
มนสวรรค์ 44 มน-สะ-หวัน Mon Sa Wan ชาย -
สุวรรณลี 40 สุ-วัน-ลี Su Wan Li หญิง เถาไม้งาม
วรรณิสา 31 วัน-นิ-สา Wan Ni Sa หญิง ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
ชวัลณัฐ 36 ชะ-วัน-นัด Cha Wan Nat หญิง นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง