บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรณ์อมล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรณ์อมล
ชื่อ วรรณ์อมล ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณที่ไร้มลทิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-อะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan A Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์อมล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรณ์อมล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์อมล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์อมล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วรรณ์อมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรรณ์อมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์อมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรณ์อมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์อมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรรณ์อมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์อมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรรณ์อมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณฤวรรญ 24 นะ-รึ-วัน Na Rue Wan หญิง -
วันเพลิน 40 วัน-เพลิน Wan Phloen หญิง -
ขวัญชนาถ 25 ขวัน-ชะ-นาด Khwan Cha Nat หญิง -
กาญจน์นิภาวรรณ 56 กาน-นิ-พา-วัน Kan Ni Pha Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่เสมอด้วยทองคำ หมายถึงวงศ์ตระกูลที่ร่ำรวย
จันตทาวัน 35 จัน-ตะ-ทา-วัน Chan Ta Tha Wan หญิง -
วลัยวรรณ 43 วะ-ลัย-วัน Wa Lai Wan หญิง สีแห่งกำไล
วรรณนี 31 วัน-นี Wan Ni หญิง น่าปราถนา
ชวัลภัสร์ 43 ชะ-วัน-ละ-พัด Cha Wan La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างอันแวววาว
ขวัญอนงค์ 42 ขวัน-อะ-นง Khwan A Nong หญิง -
กลางตะวัน 32 กลาง-ตะ-วัน Klang Ta Wan หญิง -
พรตะวัน 34 พอน-ตะ-วัน Phon Ta Wan ชาย -
วรรณภัสสร์ 51 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
คำหวัน 25 คัม-หวัน Kham Wan หญิง -
สวันดิ์ 36 สะ-หวัน Sa Wan ชาย -
กมลวัน 27 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง ร่องดอกบัว
ดวงสวรรค์ 43 ดวง-สะ-หวัน Duang Sa Wan ไม่ระบุ -
กฤษดาวรรณ 27 กริด-สะ-ดา-วัน Krit Sa Da Wan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้กระทำแล้ว
นินลาวัลย์ 54 นิน-ลา-วัน Nin La Wan หญิง -
วัลนา 22 วัน-ละ-นา Wan La Na หญิง ผันกลับห
วัลภค 21 วัน-พะ-คะ Wan Pha Kha หญิง -
มัณฑวรรณ 36 มัน-ทะ-วัน Man Tha Wan หญิง มีผิวที่มันแวววาว
วรรณ์เพ็ญ 50 วัน-เพ็น Wan Phen หญิง -
อภิวันทน์ 41 อะ-พิ-วัน A Phi Wan ชาย ยกย่องนับถือ
วันวิษา 30 วัน-วิ-สา Wan Wi Sa หญิง ผิวพรรณดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนหก
ณวรรณพัชร 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
สรัชวัน 32 สะ-รัก-ชะ-วัน Sa Rak Cha Wan ชาย ผู้สวมมาลัย
ดลธนวันต์ 43 ดน-ทะ-นะ-วัน Don Tha Na Wan ชาย ผู้บันดาลให้มีทรัพย์
วรรณรภา 25 วัน-ระ-พา Wan Ra Pha ไม่ระบุ -
กุลพิลาวรรณ 46 กุน-ละ-พิ-ลา-วัน Kun La Phi La Wan หญิง เชื้อสายผู้งดงาม
ปียวรรณ 36 ปี-ยะ-วัน Pi Ya Wan หญิง -
ศิริวรรณา 39 สิ-หริ-วัน-นา Si Ri Wan Na หญิง -
ญาดาวรรณ 26 ยา-ดา-วัน Ya Da Wan ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
สวัน 22 สะ-วัน Sa Wan หญิง เนื่องด้วยน้ำโสม
วัลเย็น 39 วัน-เย็น Wan Yen หญิง -
วัลนิษา 30 วัน-นิ-สา Wan Ni Sa หญิง ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
รุ่งลาวัลย์ 48 รุ่ง-ลา-วัน Rung La Wan หญิง หญิงผู้งดงามรุ่งเรือง
มนัสวรรณ 40 มะ-นัด-วัน Ma Nat Wan หญิง -
อัมไพรวรรณ 55 อัม-พรัย-วัน Am Phrai Wan หญิง -
ศิริณภาวัล 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
สุวรรณี 34 สุ-วัน-นี Su Wan Ni หญิง ผิวทอง