บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรณ์วดี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรณ์วดี
ชื่อ วรรณ์วดี ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-วะ-ดี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Wa Di
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์วดี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรณ์วดี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์วดี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์วดี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ วรรณ์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรรณ์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรณ์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรรณ์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์วดี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรรณ์วดี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฤทัยวรรณ 33 รึ-ทัย-วัน Rue Thai Wan หญิง ผู้มีจิตใจงดงาม
ปวันพัสตร์ 52 ปะ-วัน-พัด Pa Wan Phat หญิง แพรบริสุทธิ์
วรรณระภา 29 วัน-ระ-พา Wan Ra Pha ไม่ระบุ -
วันวิไล 40 วัน-วิ-ลัย Wan Wi Lai หญิง -
ลัฏฐิวัน 47 ลัด-ถิ-วัน Lat Thi Wan หญิง สิ่งของที่ได้รับ, การได้เห็นโลกของธรรม
ภาสพรรณ 30 พาด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง มีผิวพรรณงดงาม
วรรณยุดา 30 วัน-ยุ-ดา Wan Yu Da หญิง -
ขวัญเรือน 40 ขวัน-เรือน Khwan Ruean หญิง ยอดกำลังใจของบ้าน
จิลาวัลย์ 50 จิ-ลา-วัน Chi La Wan หญิง ประดับด้วยเถาวัลย์
ทิพย์วัน 45 ทิบ-วัน Thip Wan หญิง เชื้อสายสวรรค์
วรรณนาพร 37 วัน-นะ-นา-พอน Wan Na Na Phon หญิง -
ปวันสิริ 36 ปะ-วัน-สิ-ริ Pa Wan Si Ri หญิง ผู้ความงามอันบริสุทธิ์
อัจฉราวรรณ์ 54 อัด-ฉะ-รา-วัน At Cha Ra Wan หญิง มีผิวพรรณประดุจนางฟ้า, ผิวงาม
สุวรรณณี 39 สุ-วัน-นี Su Wan Ni หญิง ผิวทอง
วรรรา 19 วัน-รา Wan Ra หญิง -
หทัยวรรณ 37 หะ-ทัย-วัน Ha Thai Wan หญิง สีของใจ
กายวัน 25 กาย-วัน Kai Wan ไม่ระบุ ผิวกาย
ยุพาวรรณ 37 ยุ-พา-วัน Yu Pha Wan หญิง เชื้อสายที่ส่งเสริมความรุ่งเรือง
แอมวัลย์ 46 แอม-วัน Aem Wan หญิง -
ละดาวัลย์ 45 ละ-ดา-วัน La Da Wan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกหอม
ดาวัลย์ 35 ดา-วัน Da Wan หญิง มากด้วยวงศ์วาน
มิ่งขวัญ 28 มิ่ง-ขวัน Ming Khwan หญิง เป็นที่รักยิ่ง
พรวรรณี 38 พอน-วัน-นี Phon Wan Ni ไม่ระบุ ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ชัชวัล 24 ชัด-ชะ-วัน Chat Cha Wan หญิง ที่ส่องแสงโชติช่วง
วันลี 28 วัน-ลี Wan Li หญิง เถาวัลย์, เครื่องเถา
นวลประภาวรรณ 48 นวน-ประ-พา-วัน Nuan Pra Pha Wan หญิง -
แสงตะวัน 33 แสง-ตะ-วัน Saeng Ta Wan หญิง -
ขวัญรัฏฐ์ 51 ขวัน-รัด Khwan Rat ชาย มิ่งขวัญของประเทศ, พระเจ้าแผ่นดิน
กัญญ์ธวัล 42 กัน-วัน Kan Wan หญิง หญิงสาวที่บริสุทธิ์
จรีวรรณ 36 จะ-รี-วัน Cha Ri Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่ฉลาดเฉียบแหลม
เทพภวัน 27 เทบ-พะ-วัน Thep Pha Wan ชาย สวรรค์
ขวัญนรา 26 ขวัน-นะ-รา Khwan Na Ra ไม่ระบุ ผู้เป็นมิ่งขวัญของคนทั้งปวง
ธวัลรัตน์ 45 ทะ-วัน-รัด Tha Wan Rat หญิง ดวงแก้วอันประเสริฐ
ขวัญจิตต์ 41 ขวัน-จิด Khwan Chit หญิง เป็นที่เจริญจิต
เทวรรณ์ 31 เท-วัน The Wan ไม่ระบุ -
ขวัญชิตา 26 ขวัน-ชิ-ตา Khwan Chi Ta หญิง ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งชัยชนะ
มะลิวรรณ 38 มะ-ลิ-วัน Ma Li Wan หญิง ผู้มีผิวขาวเหมือนดอกมะลิ
เหมวรรณ 31 เห-มะ-วัน He Ma Wan หญิง ผิวทอง
วรรณฤทธิ์ 38 วัน-นะ-ริด Wan Na Rit ชาย ชนชั้นแห่งความสำเร็จ
ธนาวันต์ 37 ทะ-นา-วัน Tha Na Wan หญิง ผู้ละทิ้งทรัพย์สมบัติ