บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรณ์ภัสสร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรณ์ภัสสร
ชื่อ วรรณ์ภัสสร ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์ภัสสร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรณ์ภัสสร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์ภัสสร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณ์ภัสสร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ วรรณ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรรณ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรณ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรรณ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณ์ภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรรณ์ภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุษบาวรรณ 29 บุด-สะ-บา-วัน But Sa Ba Wan หญิง ผิวดังดอกบัว
จักรีวรรณ 41 จัก-กรี-วัน Chak Kri Wan หญิง ตระกูลพระราม
ฤดีขวัญ 25 รึ-ดี-ขวัน Rue Di Khwan ไม่ระบุ -
วรรณ 19 วัน Wan ชาย -
ขวัญจิตถ์ 39 ขวัน-จิด-ตะ Khwan Chit Ta หญิง -
วรรธิดา 24 วัน-ทิ-ดา Wan Thi Da หญิง เจริญงอกงามเพิ่มพูน
สุวรรณ์หงษ์ 56 สุ-วัน-หง Su Wan Hong หญิง หงส์ทอง
วรรณ์ศรี 46 วัน-นะ-สี Wan Na Si หญิง -
วันยุวา 31 วัน-ยุ-วา Wan Yu Wa หญิง -
วิลัยวรรณ์ 56 วิ-ลัย-วัน Wi Lai Wan หญิง ผิวงาม
กมลวรรณ์ 40 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง ผู้มีผิวดุจดอกบัว
วรรณวลัย 43 วัน-วะ-ลัย Wan Wa Lai ไม่ระบุ -
สิริวรรณ์ 47 สิ-หริ-วัน Si Ri Wan หญิง ผู้มีผวิพรรณงดงาม
ยุพาวัลย์ 51 ยุ-พา-วัน Yu Pha Wan หญิง หญิงที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
ศุภวัลย์ 42 สุบ-พะ-วัน Sup Pha Wan หญิง มีผิวพรรณงาม
พิศณีวรรณ 50 พิด-นี-วัน Phit Ni Wan หญิง -
มาลัยวรรณ 43 มา-ลัย-วัน Ma Lai Wan หญิง ผิวเหมือนพวงดอกไม้
ขวัญไพ 33 ขวัน-พัย Khwan Phai ไม่ระบุ -
เกษสุรีย์วรรณ 62 เกด-สุ-รี-วัน Ket Su Ri Wan หญิง -
วรรณเย็น 42 วัน-เย็น Wan Yen หญิง -
ณรรฐวรรณ 41 นัด-วัน Nat Wan หญิง -
เจรวรรณ 31 เจน-ระ-วัน Chen Ra Wan ไม่ระบุ -
อุไรวัลย์ 53 อุ-รัย-วัน U Rai Wan หญิง -
วันวิภา 27 วัน-วิ-พา Wan Wi Pha หญิง แสงสว่างอันงดงาม
ขวัญเรือน 40 ขวัน-เรือน Khwan Ruean หญิง ยอดกำลังใจของบ้าน
จรีย์วรรณ์ 62 จะ-รี-วัน Cha Ri Wan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลของผู้ประพฤติดี
วรรณกานต์ 38 วัน-นะ-กาน Wan Na Kan หญิง มีผิวพรรณงดงาม
คำหวัน 25 คัม-หวัน Kham Wan หญิง -
สุวรรณรัฐ 44 สุ-วัน-รัด Su Wan Rat หญิง -
จันทรวรรณ 39 จัน-ทะ-ระ-วัน Chan Tha Ra Wan หญิง มีสีสดใสเรืองรอง
วัลลภ 23 วัน-ลบ Wan Lop ชาย คนโปรด, คนรัก
รุ่งตะวัน 30 รุ่ง-ตะ-วัน Rung Ta Wan หญิง -
ไพวัล 33 พัย-วัน Phai Wan หญิง -
จันทวรรณ 35 จัน-ทะ-วัน Chan Tha Wan หญิง ผิวงามเหมือนแสงจันทร์
วรรณศิญา 35 วัน-สิ-ยา Wan Si Ya ไม่ระบุ -
เสาร์วัน 38 เสา-วัน Sao Wan หญิง -
ขวัญรตา 24 ขวัน-ระ-ตา Khwan Ra Ta หญิง มิ่งขวัญที่น่ายินดี
ลัทธวรรณ 34 ลัด-ทะ-วัน Lat Tha Wan หญิง ผิวพรรณสวยงาม
ราวัน 20 รา-วัน Ra Wan ชาย -
กุณช์วิรวรรณ 51 กุน-วิ-ระ-วัน Kun Wi Ra Wan หญิง ผิวพรรณงามดังงาช้าง