บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรณเพ็ญ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรณเพ็ญ
ชื่อ วรรณเพ็ญ ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งดวงจันทร์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-เพ็น และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Phen
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณเพ็ญ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรณเพ็ญ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณเพ็ญ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณเพ็ญ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ วรรณเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรรณเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรณเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณเพ็ญ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรรณเพ็ญ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วัลวลี 35 วัน-วะ-ลี Wan Wa Li ไม่ระบุ -
ราวรรณ 24 รา-วัน Ra Wan หญิง -
วัลยรัตน์ 49 วัน-ยะ-รัด Wan Ya Rat หญิง -
มฆวัน 23 มะ-คะ-วัน Ma Kha Wan หญิง ผู้มมีใจกว้างคือพระอินทร์
วัลยาณี 37 วัน-ยา-นี Wan Ya Ni ไม่ระบุ -
ธัญวรรณ์ 40 ทัน-วัน Than Wan ไม่ระบุ -
ขวัญหยี่หวา 49 ขวัน-หยี่-หวา Khwan Yi Wa ไม่ระบุ -
สุวรรนา 28 สุ-วัน-นา Su Wan Na หญิง ทอง
ธวัลรัตน์ 45 ทะ-วัน-รัด Tha Wan Rat หญิง ดวงแก้วอันประเสริฐ
วรรณลพ 33 วัน-ลบ Wan Lop ชาย คนโปรด, คนรัก
ดวงตะวัน 31 ดวง-ตะ-วัน Duang Ta Wan ไม่ระบุ ดวงอาทิตย์
วันณา 21 วัน-นา Wan Na หญิง ปรารถนา
วัลลณา 28 วัน-ละ-นา Wan La Na ไม่ระบุ ผันกลับห
วันวิสาข์ 44 วัน-วิ-สา Wan Wi Sa หญิง วันเพ็ญเดือนหก
จรัสวัลย์ 54 จะ-หรัด-วัน Cha Rat Wan ไม่ระบุ เชื้อสายอันรุ่งเรือง
วนาวรรณ 31 วะ-นา-วัน Wa Na Wan หญิง ป่าที่สวยงาม
เถาวัลลิ์ 39 เถา-วัน Thao Wan ชาย พรรณไม้ที่เป็นเถา พรรณไม้เลื้อย
วัชรวรรณ 35 วัด-ชะ-ระ-วัน Wat Cha Ra Wan ไม่ระบุ เพชรที่งดงาม
วันทนา 22 วัน-ทะ-นา Wan Tha Na หญิง การไหว้
กัลยวรรณ 38 กัน-ยะ-วัน Kan Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่เกิดมาในตระกูลที่ดี
วรรณ์ระภา 38 วัน-ระ-พา Wan Ra Pha หญิง -
วัลย์ลิกา 45 วัน-ลิ-กา Wan Li Ka หญิง -
ภาวัลย์ 35 พา-วัน Pha Wan หญิง พระศิวะ, พระวิษณุ
วิลัยวัล 44 วิ-ลัย-วัน Wi Lai Wan หญิง ผิวงาม
จิราวัลย์ 48 จิ-รา-วัน Chi Ra Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่ยังยืน
วันนีย์ 44 วัน-นี Wan Ni หญิง น่าปราถนา
มาธวรรย์ 41 มาด-ทะ-วัน Mat Tha Wan หญิง เมตตากรุณาและอ่อนหวาน
นลทวรรณ 31 นน-ทะ-วัน Non Tha Wan ไม่ระบุ -
จันวัน 30 จัน-วัน Chan Wan หญิง -
กนลวรรณ 31 กะ-นน-วัน Ka Non Wan ไม่ระบุ -
วรรณ์ 28 วัน Wan ชาย -
ธมรวรรร 31 ทม-ระ-วัน Thom Ra Wan ไม่ระบุ -
ฤดีวรรณ 28 รึ-ดี-วัน Rue Di Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีความสุข
ภัทรีวรรณ์ 45 พัด-ทรี-วัน Phat Si Wan ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ, ผิวพรรณงดงามยิ่ง
ขวัญชนกนันท์ 48 ขวัน-ชะ-นก-นัน Khwan Cha Nok Nan ไม่ระบุ ความยินดีของผู้ให้กำเนิดและเป็นมิ่งขวัญ
พิมพ์วรรณ 53 พิม-วัน Phim Wan หญิง -
อำพวรรณ 34 อัม-พะ-วัน Am Pha Wan ไม่ระบุ สวนมะม่วง
ภานิวรรณ 30 พา-นิ-วัน Pha Ni Wan ไม่ระบุ -
กุลวรรณ 27 กุน-วัน Kun Wan หญิง -
ไชยวรรณ์ 47 ชัย-วัน Chai Wan ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้ที่ดีกว่า, ผู้ดีกว่าวงศ์ตระกูล