บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรณภัสสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรณภัสสร์
ชื่อ วรรณภัสสร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณภัสสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรณภัสสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณภัสสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณภัสสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ วรรณภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรรณภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรณภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรรณภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณภัสสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรรณภัสสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณธนวรรณ์ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
ชวัลย์รัตย์ 63 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
ประวัน 25 ประ-วัน Pra Wan ชาย มีหิริโอตตัปปะ
รศิวรรณ 34 ระ-สิ-วัน Ra Si Wan ไม่ระบุ -
วรรณทิพา 33 วัน-นะ-ทิ-พา Wan Na Thi Pha หญิง -
วรรณดี 27 วัน-ดี Wan Di หญิง วันที่ดี
ชวัลรัชน์ 42 ชะ-วัน-รัด-ชะ Cha Wan Rat Cha หญิง -
วรรณนิดา 30 วัน-นิ-ดา Wan Ni Da หญิง ผู้ที่คนเขาสรรเสริญ
ขวัญสุภัสสร 47 ขวัน-สุ-พัด-สอน Khwan Su Phat Son หญิง -
วรรธิวา 29 วัน-ทิ-วา Wan Thi Wa หญิง -
สุวรรณ์ 36 สุ-วัน Su Wan หญิง -
อนุวรรณ์ 40 อะ-นุ-วัน A Nu Wan หญิง ผู้มีชนชั้นหลัง
ศิวรรจน์ 45 สิ-วัน Si Wan หญิง การบูชาเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรือง
วรรณพิไล 46 วัน-นะ-พิ-ลัย Wan Na Phi Lai หญิง -
ดวงสวรรค์ 43 ดวง-สะ-หวัน Duang Sa Wan ไม่ระบุ -
ปวันพัฒน์ 46 ปะ-วัน-พัด Pa Wan Phat หญิง ความเจริญที่บริสุทธิ์
ภควันท์ 30 พะ-คะ-วัน Pha Kha Wan ชาย ผู้มีโชค
ศรีวรรณา 38 สี-วัน-นา Si Wan Na หญิง -
อริยวรรณ 41 อะ-ริ-ยะ-วัน A Ri Ya Wan หญิง -
ชบาวัลย์ 38 ชะ-บา-วัน Cha Ba Wan ไม่ระบุ เถาชบา
แก้วขวัญ 27 แก้ว-ขวัน Kaeo Khwan หญิง สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
จรัสวรวรรณ 50 จะ-หรัด-วอน-วัน Cha Rat Won Wan หญิง -
ณฐวรรณพร 45 นะ-ถะ-วัน-นะ-พอน Na Tha Wan Na Phon หญิง -
มาธวรรย์ 41 มาด-ทะ-วัน Mat Tha Wan หญิง เมตตากรุณาและอ่อนหวาน
กัญชญาวัลย์ 49 กัน-ชะ-ยา-วัน Kan Cha Ya Wan ไม่ระบุ หญิงสาวที่เป็นเชื้อสายของผู้มีความรู้
นภัสวรรณ์ 45 นะ-พัด-วัน Na Phat Wan หญิง สีฟ้า, ท้องฟ้าอันผ่องใส
ดาวระวัน 31 ดาว-ระ-วัน Dao Ra Wan ชาย -
ชวัลรัตน์ 43 ชะ-วัน-รัด Cha Wan Rat หญิง แก้วอันแวววาว
ธัญวรรณ์ 40 ทัน-วัน Than Wan หญิง -
จินดาวรรณ 36 จิน-ดา-วัน Chin Da Wan หญิง สีแก้วมีค่า, เชื้อสายผู้มีความคิดที่ดี
มัทวัน 25 มัด-ทะ-วัน Mat Tha Wan หญิง ความเบิกบาน
วรรรณา 24 วัน-ระ-นา Wan Ra Na หญิง -
วรรวรากรณ์ 44 วัน-วะ-รา-กอน Wan Wa Ra Kon หญิง -
วันเทา 19 วัน-เทา Wan Thao ชาย -
หทัยวรรณ 37 หะ-ทัย-วัน Ha Thai Wan หญิง สีของใจ
อรวรรณยา 38 ออ-ระ-วัน-นะ-ยา O Ra Wan Na Ya ไม่ระบุ -
ขวัญดาว 24 ขวัน-ดาว Khwan Dao หญิง ดวงดาวที่เป็นมิ่งขวัญ
ขวัญกนก 23 ขวัน-กะ-หนก Khwan Ka Nok ไม่ระบุ เป็นมิ่งขวัญดั่งทอง
ขวัญพรม 33 ขวัน-พม Khwan Phom หญิง ดินแดนอันเป็นมิ่งมงคล, โปรยปรายความเป็นมงคล
อำภวัน 23 อัม-พะ-วัน Am Pha Wan หญิง สวนมะม่วง