บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรรณฐิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรรณฐิตา
ชื่อ วรรณฐิตา ความหมาย แปลว่า ผู้ดำรงมั่นทางเชื้อสาย เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วัน-ทิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wan Thi Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณฐิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรรณฐิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณฐิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรรณฐิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ วรรณฐิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรรณฐิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณฐิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรรณฐิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณฐิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรรณฐิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรรณฐิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรรณฐิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชิดตะวัน 29 ชิด-ตะ-วัน Chit Ta Wan ไม่ระบุ ผู้ชนะพระอาทิตย์, ผู้อยู่ใกล้พระอาทิตย์
วรรณเดช 24 วัน-นะ-เดด Wan Na Det ชาย -
วีลาวัณย์ 52 วี-ลา-วัน Wi La Wan ไม่ระบุ -
บุญยวรรณ 34 บุน-ยะ-วัน Bun Ya Wan ไม่ระบุ -
ขวัญนคร 29 ขวัน-นะ-คอน Khwan Na Khon ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักยิ่งของคนในประเทศ หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน
วันจู 23 วัน-จู Wan Chu หญิง -
ชวัลวิวิทย์ 56 ชะ-วัน-วิ-วิด Cha Wan Wi Wit ชาย แสงสว่างแห่งความรู้
ธนวัน 24 ทน-นะ-วัน Thon Na Wan ชาย รุ้งกินน้ำ
ขวัญยุพิน 42 ขวัน-ยุ-พิน Khwan Yu Phin หญิง -
วันชุม 23 วัน-ชุม Wan Chum หญิง -
อุทัยวรรณ 39 อุ-ทัย-วัน U Thai Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง
วัลยิน 33 วัน-ละ-ยิน Wan La Yin ชาย สวมกำไลแขน
สวัน 22 สะ-วัน Sa Wan หญิง เนื่องด้วยน้ำโสม
ชวัน 17 ชะ-วัน Cha Wan ไม่ระบุ รวดเร็ว, ปราดเปรื่อง
ขวัญนภา 23 ขวัน-นะ-พา Khwan Na Pha หญิง ท้องฟ้าอันเป็นที่รัก
วราวรรณ 30 วะ-รา-วัน Wa Ra Wan หญิง -
วรรลบ 22 วัน-ลบ Wan Lop ชาย คนโปรด, คนรัก
วุวรรณา 27 วุ-วัน-นา Wu Wan Na ไม่ระบุ -
อังคณาวรรณ 41 อัง-คะ-นา-วัน Ang Kha Na Wan หญิง -
จาฬุวรรณ 32 จา-ลุ-วัน Cha Lu Wan หญิง -
อัจฉาวรรณ 41 อัด-ฉา-วัน At Cha Wan หญิง -
วรรณวิพา 38 วัน-วิ-พา Wan Wi Pha ไม่ระบุ แสงสว่างอันงดงาม
พิลาวรรณ 38 พิ-ลา-วัน Phi La Wan หญิง งดงาม
สุทิวัน 28 สุ-ทิ-วัน Su Thi Wan หญิง วันดี
ลัฆวัน 28 ลัก-คะ-วัน Lak Kha Wan หญิง คล่องแคล่ว, สบายใจ
พรสวรรณ 38 พอน-สะ-วัน Phon Sa Wan หญิง -
พชรวรรณ 33 พะ-ชะ-ระ-วัน Pha Cha Ra Wan หญิง -
อุนาวรรณ 32 อุ-นา-วัน U Na Wan ไม่ระบุ -
วรรณสโรช 36 วัน-สะ-โรด Wan Sa Rot ชาย ผิวดังดอกบัว
ไกวัลย์ 43 กัย-วัน Kai Wan หญิง มีปีติเต็ม
สุวรรดา 24 สุ-วัน-ดา Su Wan Da หญิง -
วรรณกร 24 วัน-นะ-กอน Wan Na Kon หญิง ผิวพรรณผ่องใส
อัมภวรรณ 35 อัม-พะ-วัน Am Pha Wan หญิง สวนมะม่วง
วรรณชนะ 30 วัน-ชะ-นะ Wan Cha Na ชาย ชนชั้นแห่งชัยชนะ
ประยูรวรรณ 43 ประ-ยูน-วัน Pra Yun Wan ไม่ระบุ -
วรรรวี 31 วัน-ระ-วี Wan Ra Wi ไม่ระบุ -
ขวัญนลินญา 41 ขวัน-นะ-รน-ยา Khwan Na Ron Ya หญิง งามดุจดอกบัวมงคล
วรรธิดา 24 วัน-ทิ-ดา Wan Thi Da หญิง เจริญงอกงามเพิ่มพูน
วรรณวินิต 41 วัน-วิ-นิด Wan Wi Nit ชาย ได้รับอบรมในสกุลที่ดี
มลิวัลย์ 48 มะ-ลิ-วัน Ma Li Wan หญิง ทำให้ดีใจ