บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรทย์สรัณย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรทย์สรัณย์
ชื่อ วรทย์สรัณย์ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความกรุณาอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รัด-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rat Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรทย์สรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 65
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรทย์สรัณย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรทย์สรัณย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรทย์สรัณย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ วรทย์สรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรทย์สรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรทย์สรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรทย์สรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรทย์สรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรทย์สรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรทย์สรัณย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรทย์สรัณย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (65) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูวนัตถ์ 31 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย มีประโยชน์ในโลก
ฐิติวรัญชน์ 54 ทิ-ติ-วะ-รัน Thi Ti Wa Ran หญิง หญิงผู้มั่นคง
อัจฉราวดี 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
เสวนีย์ 44 เส-วะ-นี Se Wa Ni หญิง -
ยุวดีพรหม 45 ยุ-วะ-ดี-พรม Yu Wa Di Phrom หญิง -
ทิพยวดี 35 ทิบ-พะ-ยะ-วะ-ดี Thip Pha Ya Wa Di ไม่ระบุ -
สุวภารัตน์ 41 สุ-วะ-พา-รัด Su Wa Pha Rat หญิง -
เสาวลัษณ์ 44 เสา-วะ-ลัด Sao Wa Lat หญิง -
พิมพ์วสัญช์ 66 พิม-วะ-สัน Phim Wa San ชาย มีลักษณะแห่งรูปงาม
วรางคนา 23 วะ-ราง-คะ-นา Wa Rang Kha Na ไม่ระบุ สาวสวย, สตรีงดงาม
ศิวรี 28 สิ-วะ-รี Si Wa Ri หญิง -
เขมวรินธร 36 เข-มะ-วะ-ริน-ทอน Khe Ma Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขอันประเสริฐ
เกษวรี 24 เกด-วะ-รี Ket Wa Ri หญิง ประเสริฐสุด
วลีรัตน์ 44 วะ-ลี-รัด Wa Li Rat หญิง ถ้อยคำที่ไพเราะ
วณาพร 24 วะ-นา-พอน Wa Na Phon หญิง -
ธาวริณ 24 ทา-วะ-ริน Tha Wa Rin ชาย สุขอันบริสุทธ์
วงศ์วรัณ 43 วง-วะ-รัน Wong Wa Ran ชาย ผู้เป็นเกียรติแก่วงศ์สกุล
ดาววดี 22 ดาว-วะ-ดี Dao Wa Di ไม่ระบุ มีดาว
กัญวราภัสร์ 45 กัน-วะ-รา-พัด Kan Wa Ra Phat หญิง หญิงผู้เป็นแสงสว่างอันประเสริฐ
นิจวดี 29 นิด-วะ-ดี Nit Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีความบริสุทธิ์
เยาวมาล 29 เยา-วะ-มาน Yao Wa Man ไม่ระบุ หญิงสาวผู้มีความงาม
แวะ 12 แวะ Wae ชาย -
ษรวรัช 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
รัญชน์วรัตถ์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
ยุวลักษณ์ 44 ยุ-วะ-ลัก Yu Wa Lak หญิง ลักษณะของหนุ่มสาว
เยาวพรรณ 38 เยา-วะ-พัน Yao Wa Phan ไม่ระบุ -
กัลยวรรณ์ 47 กัน-ยะ-วะ-รน Kan Ya Wa Ron หญิง -
นวลักษณ์ 40 นะ-วะ-ลัก Na Wa Lak หญิง -
ยวมนต์ 36 ยะ-วะ-มน Ya Wa Mon ชาย อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร
ศักดิ์วริษฐ์ 62 สัก-วะ-ริด Sak Wa Rit ไม่ระบุ อำนาจอันประเสริฐยิ่ง
เนาวเรศ 27 เนา-วะ-เรด Nao Wa Ret ไม่ระบุ -
เยาวนา 23 เยา-วะ-นา Yao Wa Na หญิง หญิงสาวรุ่น, ความเยาว์วัย
วสิน 22 วะ-สิน Wa Sin ไม่ระบุ ฝน
วฤศ 14 วะ-ริด Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วนิชยา 26 วะ-นิด-ยา Wa Nit Ya หญิง -
เสาวพล 30 เสา-วะ-พน Sao Wa Phon ไม่ระบุ -
ปราวดี 21 ปรา-วะ-ดี Pra Wa Di หญิง ผู้มีชัยชนะ
ปวริศ 23 ปะ-วะ-ริด Pa Wa Rit ชาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ธุวชิต 20 ทุ-วะ-ชิด Thu Wa Chit ชาย ผู้ชนะเป็นนิตย์
จำนวค์ 31 จัม-นะ-วะ Cham Na Wa หญิง -