บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรชาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรชาภา
ชื่อ วรชาภา ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วอ-ระ-ชา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wo Ra Cha Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรชาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรชาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรชาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรชาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ วรชาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรชาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรชาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วรชาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรชาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วรชาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรชาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรชาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฉัตรบวร 28 ฉัด-บะ-วอน Chat Ba Won ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเป็นร่มเงา
วรลารีย์ 45 วอ-ระ-ลา-รี Wo Ra La Ri หญิง -
นรวร 19 นอ-ระ-วอน No Ra Won ชาย คนผู้ประเสริฐ
วรเมร 21 วอ-ระ-เมน Wo Ra Men ไม่ระบุ -
วรภาณี 24 วอ-ระ-พา-นี Wo Ra Pha Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ, สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
วรราเมท 23 วอ-ระ-รา-เมด Wo Ra Ra Met ไม่ระบุ -
ฐิติวรณ์ 44 ถิ-ติ-วอน Thi Ti Won ไม่ระบุ ปกป้องฐานะ
สังวร 23 สัง-วอน Sang Won หญิง -
ปวรรุจ 23 ปะ-วอน-รุด Pa Won Rut ชาย ผู้มีความรุ่งเรืองและประเสริฐ
บวรฉัตร 28 บอ-วอน-ฉัด Bo Won Chat ไม่ระบุ ฉัตรที่ประเสริฐ
ธนวร 19 ทะ-นะ-วอน Tha Na Won ชาย -
ปิยวร 24 ปิ-ยะ-วอน Pi Ya Won ชาย เป็นที่รักยิ่ง
วรนิษฐ 32 วอ-ระ-นิด Wo Ra Nit หญิง ผุ้ได้รับการแนะนำอย่างดี
วรชิน 21 วอ-ระ-ชิน Wo Ra Chin ชาย -
วรณา 16 วอ-ระ-นา Wo Ra Na หญิง -
วรกัญญา 24 วอ-ระ-กัน-ยา Wo Ra Kan Ya หญิง สตรีผู้ประเสริฐ
วรนาถ 17 วอ-ระ-นาด Wo Ra Nat หญิง ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
วรนิต 22 วอ-ระ-นิด Wo Ra Nit ไม่ระบุ ผู้ได้รับการแนะนำอย่างประเสริฐ
สีวอ 26 สี-วอ Si Wo ชาย -
อนวร 21 อะ-นะ-วอน A Na Won ชาย สูงส่งกว่า
วรกฤตย์ 32 วอ-ระ-กริด Wo Ra Krit ไม่ระบุ -
วรรัตน์ 35 วอ-ระ-รัด Wo Ra Rat ชาย พระรัตนตรัยอันประเสริฐ
ปวรลภณ 24 ปะ-วอ-ระ-พน Pa Wo Ra Phon ชาย ผู้มีลาภอันประเสริฐยิ่ง
วรนันต์ 36 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง การสรรเสริญ การพรรณนา
วรวิช 22 วอ-ระ-วิด Wo Ra Wit ชาย มีความรู้อันประเสริฐ
สุวร 18 สุ-วอน Su Won หญิง -
วรทิตย์ 35 วอ-ระ-ทิด Wo Ra Thit ไม่ระบุ -
วรชาภา 15 วอ-ระ-ชา-พา Wo Ra Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
ขันธวร 25 ขัน-ทะ-วอน Khan Tha Won ชาย ประเสริฐด้วยรูปกาย
วรสิริ 29 วอ-ระ-สิ-หริ Wo Ra Si Ri หญิง -
วรทิพย์ 40 วอ-ระ-ทิบ Wo Ra Thip หญิง -
วรศรี 28 วอ-ระ-สี Wo Ra Si หญิง -
ภวัตวร 24 พะ-วัด-วอน Pha Wat Won ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
วรวรรณ 29 วอ-ระ-วัน Wo Ra Wan ชาย ว่าผิวพรรณประเสริฐ
บวรกานต์ 31 บอ-วอน-กาน Bo Won Kan ชาย ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ
จารุวรณ์ 36 จา-รุ-วอน Cha Ru Won ชาย -
วรธัน 23 วอ-ระ-ทัน Wo Ra Than ไม่ระบุ ความเจริญ
ฐิตวรดา 28 ถิด-วอน-ดา Thit Won Da ไม่ระบุ -
นิวรณ์ 33 นิ-วอน Ni Won ชาย -
วรดนัย 28 วอ-ระ-ดะ-นัย Wo Ra Da Nai ชาย ผู้มีรูปโฉมอันสง่า