บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วรงค์ธวัล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วรงค์ธวัล
ชื่อ วรงค์ธวัล ความหมาย แปลว่า ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-รง-ทะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Rong Tha Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรงค์ธวัล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วรงค์ธวัล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรงค์ธวัล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วรงค์ธวัล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ วรงค์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วรงค์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรงค์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วรงค์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรงค์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วรงค์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรงค์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วรงค์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วรงค์ธวัล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วรงค์ธวัล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรัญญา 23 วะ-รัน-ยา Wa Ran Ya หญิง ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรานนท์ 31 วะ-รา-นน Wa Ra Non ชาย ความยินดีในสิ่งประเสริฐ
วลัยพร 36 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
วลัยรัตน์ 49 วะ-ลัย-รัด Wa Lai Rat หญิง กำไลแก้ว
เทวสรร 24 เท-วะ-สัน The Wa San ชาย ผู้ที่เทวดาเลือกสรร
ธฤตวรี 25 ทริด-วะ-รี Sit Wa Ri ไม่ระบุ แผ่นดิน
วสุทัต 22 วะ-สุ-ทัด Wa Su That ชาย อำนวยความมั่งคั่ง
วธนธาร 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
กุลวณิช 25 กุน-วะ-นิด Kun Wa Nit หญิง -
วรัตม์ฐนัน 54 วะ-รัด-ถะ-นัน Wa Rat Tha Nan หญิง มีฐานะมั่นคงประเสริฐยิ่ง
ทรงวศิน 29 ซง-วะ-สิน Song Wa Sin ชาย ผู้ชนะด้วยตนเอง
ชวรัตน์ 33 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ชาย มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
ภวโภค 16 พะ-วะ-โพก Pha Wa Phok ชาย ความสำราญในโลก
วนิชยา 26 วะ-นิด-ยา Wa Nit Ya หญิง -
ศิวศิษฎ์ 46 สิ-วะ-สิด Si Wa Sit ชาย -
วนัสวรรณ 41 วะ-นัด-สะ-วัน Wa Nat Sa Wan หญิง เชื้อสายแห่งป่า
ศรีวภา 26 สี-วะ-พา Si Wa Pha ไม่ระบุ -
ศิวกร 22 สิ-วะ-กอน Si Wa Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ, ผู้สร้างสิ่งเป็นมงคล
ธนาวดี 24 ทะ-นา-วะ-ดี Tha Na Wa Di หญิง มีทรัพย์
วนัสสุดา 32 วะ-นัด-สุ-ดา Wa Nat Su Da หญิง -
กัญญ์วรา 33 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
เทวทรรศิน 34 เท-วะ-ทัด-สิน The Wa That Sin ชาย เกี่ยวข้องกับเทวดา
ศิวตา 21 สิ-วะ-ตา Si Wa Ta ไม่ระบุ -
สุชวลักษณ์ 45 สุ-ชะ-วะ-ลัก Su Cha Wa Lak หญิง -
ภูวณีย์ 38 พู-วะ-นี Phu Wa Ni หญิง -
ลวฎา 18 ละ-วะ-ดา La Wa Da หญิง ใช้เป็นชื่อไม่มีความหมายเฉพาะ
วะลัยรักษ์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
เนาวเรศ 27 เนา-วะ-เรด Nao Wa Ret ไม่ระบุ -
เชาวนี 23 เชา-วะ-นี Chao Wa Ni หญิง -
สุรัวสวดี 43 สุ-รัว-สะ-วะ-ดี Su Rua Sa Wa Di ไม่ระบุ -
วรทพร 23 วะ-ระ-ทะ-พอน Wa Ra Tha Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐยิ่ง
ชีวนาถ 22 ชี-วะ-นาด Chi Wa Nat ชาย เจ้าชีวิต
วราวุฒิ 25 วะ-รา-วุด Wa Ra Wut ชาย -
วณาพร 24 วะ-นา-พอน Wa Na Phon หญิง -
พรวศิน 34 พอน-วะ-สิน Phon Wa Sin ชาย ผู้ชนะอันประเสริฐ
วรัณทรักษ์ 42 วะ-รัน-ทะ-รัก Wa Ran Tha Rak หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
บุญวศัลย์ศยา 63 บุน-วะ-สัน-ยา Bun Wa San Ya หญิง อยู่อย่างไม่มีทุกข์โศกเพราะความดี
เจวลี 27 เจ-วะ-ลี Che Wa Li ไม่ระบุ -
วราเทพ 22 วะ-รา-เทบ Wa Ra Thep ชาย เทวดาผู้ประเสริฐ
วสุกัญญา 28 วะ-สุ-กัน-ยา Wa Su Kan Ya หญิง -