บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนิศา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนิศา
ชื่อ วนิศา ความหมาย แปลว่า เจ้าแห่งป่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นิ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ni Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิศา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนิศา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิศา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิศา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ วนิศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วนิศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วนิศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วนิศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วนิศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรัณรัตน์ 44 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง แก้วอันประเสริฐ
ภูวดิส 21 พู-วะ-ดิด Phu Wa Dit ไม่ระบุ -
ชวรัตน์ 33 ชะ-วะ-รัด Cha Wa Rat ชาย มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
นนท์วนัส 42 นน-วะ-นัด Non Wa Nat หญิง ป่าที่น่ายินดี
ปวริสร 27 ปะ-วะ-ริ-สอน Pa Wa Ri Son หญิง -
เยาวนารถ 28 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat หญิง เจ้าแห่งความเยาว์
กัญญ์วรีย์ 56 กัน-วะ-รี Kan Wa Ri หญิง หญิงที่ประเสริฐ
นวตา 15 นะ-วะ-ตา Na Wa Ta หญิง ความสดชื่น
ธัณย์ทวรัณ 50 ทัน-ทะ-วะ-รัน Than Tha Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรือง, ผู้ซึ่งมั่งมี
ชีวพงศ์ 41 ชี-วะ-พง Chi Wa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีลมหายใจ, ผู้เป็นดั่งลมหายใจของวงศ์ตระกูล
จิตรวลี 36 จิด-ระ-วะ-ลี Chit Ra Wa Li หญิง คำพูดที่สละสลวย, คำพูดที่งดงาม, คำพูดที่มีความจริงใจ
วรัตชนันต์ 45 วะ-รัด-ชะ-นัน Wa Rat Cha Nan หญิง -
ภาวรีย์ 36 พา-วะ-รี Pha Wa Ri หญิง -
ศิวนาถ 24 สิ-วะ-นาด Si Wa Nat ชาย ที่พึ่งอันประเสริฐ
ชยวรา 21 ชะ-ยะ-วะ-รา Cha Ya Wa Ra ไม่ระบุ ชัยชนะอันประเสริฐ
มีนทราวดี 37 มี-นด-รา-วะ-ดี Mi Not Ra Wa Di หญิง -
เจวรี 25 เจ-วะ-รี Che Wa Ri ไม่ระบุ -
สิวะ 21 สิ-วะ Si Wa ชาย พระอิศวร, พระนิพพาน
ศิวดล 24 สิ-วะ-ดน Si Wa Don ชาย -
วรัชชญา 23 วะ-รัด-ชะ-ยา Wa Rat Cha Ya หญิง ความรู้อันประเสริฐ
อิงคกรวรัชญ์ 50 อิง-คะ-กอน-วะ-รัด Ing Kha Kon Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ, ผู้สร้างความรู้
วรินทร์ 33 วะ-ริน Wa Rin ชาย ดีและยิ่งใหญ่
รัญชีวภพ 36 รัน-ชี-วะ-พบ Ran Chi Wa Phop ชาย -
วสุอนันต์ 46 วะ-สุ-อะ-นัน Wa Su A Nan ชาย ผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
วรุธ 15 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
ภัควลัณชญ์ 45 พัก-วะ-รัน Phak Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของผู้มีโชค
จีวรา 24 จี-วะ-รา Chi Wa Ra หญิง -
สุวนิดา 25 สุ-วะ-นิ-ดา Su Wa Ni Da หญิง -
เชาวราช 18 เชา-วะ-ราด Chao Wa Rat ชาย -
เนาวเรศ 27 เนา-วะ-เรด Nao Wa Ret ไม่ระบุ -
ชัชวลัย 32 ชัด-วะ-ลัย Chat Wa Lai ชาย ทำให้รัศมีเปล่งแสง
ลักษณาวลัย 45 ลัก-สะ-นา-วะ-ลัย Lak Sa Na Wa Lai หญิง ลักษณะของกำไลที่งดงาม
สุวริศร์ 42 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
วราณี 23 วะ-รา-นี Wa Ra Ni หญิง -
จิรวดี 28 จิ-ระ-วะ-ดี Chi Ra Wa Di หญิง หญิงผู้มีอายุยืนยาว
สุวลี 27 สุ-วะ-ลี Su Wa Li หญิง -
วรินดา 21 วะ-ริน-ดา Wa Rin Da หญิง -
วนนท์ 26 วะ-นน Wa Non ชาย -
เจษฎาวดี 32 เจด-สะ-ดา-วะ-ดี Chet Sa Da Wa Di ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่สุด
ธวรักษ์ 32 ทะ-วะ-รัก Tha Wa Rak ชาย -