บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนิดาพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนิดาพัฒน์
ชื่อ วนิดาพัฒน์ ความหมาย แปลว่า หญิงผู้มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นิ-ดา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ni Da Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วนิดาพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วนิดาพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิดาพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วนิดาพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิดาพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วนิดาพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เทพวรา 22 เทบ-วะ-รา Thep Wa Ra ชาย -
เยาวนาถ 24 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat ชาย เจ้าแห่งความเยาว์
วสิตา 21 วะ-สิ-ตา Wa Si Ta หญิง กลิ่นหอม, หอมหวาน, อบอวล
วกิวิชญ์ 36 วะ-กิ-วิด Wa Ki Wit ชาย -
ศรีเสาวนีย์ 63 สี-เสา-วะ-นี Si Sao Wa Ni หญิง ชื่อเสียงที่มากจากคำสั่งของพระราชินี
วรางศพร 32 วะ-ราง-สะ-พอน Wa Rang Sa Phon หญิง -
ภูวณีย์ 38 พู-วะ-นี Phu Wa Ni หญิง -
สุวพล 28 สุ-วะ-พน Su Wa Phon ไม่ระบุ -
ปัฐมาวดี 35 ปัด-มา-วะ-ดี Pat Ma Wa Di ไม่ระบุ เป็นที่หนึ่ง
สุวนัน 28 สุ-วะ-นัน Su Wa Nan หญิง ผู้มีความยินดี, เพลิดเพลินดี
วงศ์วริส 45 วง-วะ-ริด Wong Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐของวงศ์ตระกูล
เวียงวลัย 49 เวียง-วะ-ลัย Wiang Wa Lai หญิง -
ศิวเสกข์ 38 สิ-วะ-เสก Si Wa Sek ไม่ระบุ -
เกตุวลี 26 เกด-วะ-ลี Ket Wa Li หญิง ผู้มีถ้อยคำเป็นธงชัย
ศวภณ 19 สะ-วะ-พน Sa Wa Phon ชาย ผู้มีพละกำลังของตนเอง
เสาวพา 25 เสา-วะ-พา Sao Wa Pha หญิง -
ประกาวริน 31 ประ-กา-วะ-ริน Pra Ka Wa Rin หญิง -
ณัชวดี 25 นัด-ชะ-วะ-ดี Nat Cha Wa Di หญิง หญิงผู้มีความรู้
วณิกสิทธิ์ 45 วะ-นิก-สิด Wa Nik Sit ชาย ความสำเร็จในการค้า
จิตราวดี 32 จิด-ตรา-วะ-ดี Chit Tra Wa Di หญิง งดงาม
วริทธิ์นันท์ 56 วะ-ริด-นัน Wa Rit Nan ได้ทั้งชายและหญิง ยินดีในความสำเร็จอันประเสริฐ
เสวรส 26 เส-วะ-รด Se Wa Rot หญิง -
บุศราวลัย 39 บุด-สะ-รา-วะ-ลัย But Sa Ra Wa Lai หญิง กำไลพลอยสีเหลือง
วสันติ 29 วะ-สัน-ติ Wa San Ti ชาย -
ภูวะนาศ 26 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดิน
วสุบูรณ์ 36 วะ-สุ-บูน Wa Su Bun หญิง -
วรีรพร 33 วะ-รีน-พอน Wa Rin Phon ไม่ระบุ -
สุเศวะ 27 สุ-เส-วะ Su Se Wa ชาย มีใจกรุณายิ่ง
พิมพวดี 39 พิม-พะ-วะ-ดี Phim Pha Wa Di ไม่ระบุ แบบอย่าง
วนิสรณ์ 40 วะ-นิ-สอน Wa Ni Son หญิง -
สายวรุณ 32 สาย-วะ-รุน Sai Wa Run หญิง -
ภาวพันธน์ 43 พา-วะ-พัน Pha Wa Phan ชาย ผูกพันใจด้วยความรัก
นวลวรัญจน์ 55 นวน-วะ-รัน Nuan Wa Ran หญิง ผู้ยกย่องว่าประเสริญและนุ่มนวล
วรัตชนันต์ 45 วะ-รัด-ชะ-นัน Wa Rat Cha Nan หญิง -
ฐิติวลัญดา 42 ถิ-ติ-วะ-ลัน-ดา Thi Ti Wa Lan Da หญิง -
ตมิศวรา 30 ตะ-มิด-วะ-รา Ta Mit Wa Ra หญิง พระจันทร์
ศังขวลัย 39 สัง-ขะ-วะ-ลัย Sang Kha Wa Lai หญิง ชื่อบุคคลิษ
นราวดี 24 นะ-รา-วะ-ดี Na Ra Wa Di หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ณัฎฐ์วรัชญ 52 นัด-วะ-รัด-ชะ-ยะ Nat Wa Rat Cha Ya หญิง -
เนาวพร 26 เนา-วะ-พอน Nao Wa Phon หญิง -