บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนิดาพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนิดาพัฒน์
ชื่อ วนิดาพัฒน์ ความหมาย แปลว่า หญิงผู้มีความเจริญ เหมาะกับเพศ ไม่ระบุ เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นิ-ดา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Ni Da Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนิดาพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วนิดาพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วนิดาพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิดาพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วนิดาพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนิดาพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วนิดาพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิวรี 28 สิ-วะ-รี Si Wa Ri หญิง -
วรีรัตน์ 42 วะ-รี-รัด Wa Ri Rat หญิง แก้วเปรียบแม่น้ำ
ณัฏฐ์วณิชา 54 นัด-วะ-นิ-ชา Nat Wa Ni Cha หญิง -
วะลัยพร 40 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
กานต์วรัทย์ 51 กาน-วะ-รัด Kan Wa Rat หญิง ผู้เอื้อเฟื้ออันประเสริฐและเป็นที่รัก
โสภาวดี 27 โส-พา-วะ-ดี So Pha Wa Di หญิง หญิงสาวผู้ประกอบด้วยความงาม
กัญจณ์วริษฐ์ 65 กัน-จะ-วะ-ริด Kan Cha Wa Rit ชาย ชายผู้ประเสริฐยิ่งดั่งทอง
ภัควลิญจ์ 44 พัก-คะ-วะ-ลิน Phak Kha Wa Lin หญิง -
สวะริน 30 สะ-หวะ-ริน Sa Wa Rin หญิง -
เพ็ญวดี 36 เพ็น-วะ-ดี Phen Wa Di หญิง -
วริฏฐา 33 วะ-ริด-ถา Wa Rit Tha หญิง ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
วจีธน 28 วะ-จี-ทน Wa Chi Thon ไม่ระบุ -
วรีพรรณ 38 วะ-รี-พัน Wa Ri Phan ไม่ระบุ -
เยาวนิต 29 เยา-วะ-นิด Yao Wa Nit หญิง เป็นใหญ่เหนือผู้เยาว์วัย
ศรีเสาวนีย์ 63 สี-เสา-วะ-นี Si Sao Wa Ni หญิง ชื่อเสียงที่มากจากคำสั่งของพระราชินี
จิตวลัย 37 จิด-วะ-ลัย Chit Wa Lai ไม่ระบุ กำไลที่รักมากดุจดวงใจ
วรินทรา 25 วะ-ริน-ทรา Wa Rin Thra หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐ
รภัส์วรีญ์ 55 ระ-พัด-วะ-รี Ra Phat Wa Ri หญิง -
วทัญญุตา 24 วะ-ทัน-ยุ-ตา Wa Than Yu Ta หญิง -
เยาวนาฎ 28 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat หญิง เจ้าแห่งความเยาว์
ริวนนท์ 34 ริ-วะ-นน Ri Wa Non ไม่ระบุ -
ชนกวนันทร์ 42 ชะ-นก-วะ-นัน Cha Nok Wa Nan หญิง ความปรารถนาของบิดา
วสุต 17 วะ-สุด Wa Sut ไม่ระบุ อำนวยความมั่งคั่ง
เทวยาตรา 26 เวะ-ยาด-ตรา We Yat Tra หญิง ขบวนเทวดา
เทววิศณ์ 40 เท-วะ-วิด-สะ The Wa Wit Sa ชาย -
ธัมม์วรุตม์ 55 ทัม-วะ-รุด Tham Wa Rut ชาย ผู้ประเสริฐสุดในธรรม
ศิวะรักษ์ 43 สิ-วะ-รัก Si Wa Rak ชาย -
ธาวริณ 24 ทา-วะ-ริน Tha Wa Rin ชาย สุขอันบริสุทธ์
แวะ 12 แวะ Wae ชาย -
เนาวรัฒน์ 39 เนา-วะ-รัด Nao Wa Rat ไม่ระบุ -
สวณี 25 สะ-วะ-นี Sa Wa Ni ไม่ระบุ พูดดี, พูดไพเราะ
เชาวโรจน์ 39 เชา-วะ-โร Chao Wa Ro ไม่ระบุ รุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว
กุลวรัท 23 กุน-วะ-รัด Kun Wa Rat หญิง -
ฉัตรวรา 27 ฉัด-วะ-รา Chat Wa Ra ไม่ระบุ ประเสริฐดุจฉัตร
วศวัตติ์ 42 วะ-สะ-หวัด Wa Sa Wat ชาย -
วสนันท์ 37 วะ-สะ-นัน Wa Sa Nan หญิง -
เนตร์วรินทร์ 56 เนด-วะ-ริน Net Wa Rin หญิง ดวงตาของผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรุตฆ์ 26 วะ-รุด Wa Rut ไม่ระบุ ที่พึ่งการคุ้มครอง
สิวลีรัศม์ 59 สิ-วะ-ลี-รัด Si Wa Li Rat หญิง รัศมีแห่งเดือน ๙
อังค์วรา 36 อัง-วะ-รา Ang Wa Ra หญิง -