บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนันชากรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนันชากรณ์
ชื่อ วนันชากรณ์ ความหมาย แปลว่า การสร้างให้เกิดสิ่งที่เป็นป่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นัด-ชา-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Nat Cha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนันชากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนันชากรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนันชากรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนันชากรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วนันชากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วนันชากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนันชากรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วนันชากรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วราดิเรก 23 วะ-รา-ดิ-เหรก Wa Ra Di Rek ชาย ประเสริฐยิ่ง
สวราภรณ์ 37 สะ-วะ-รา-พอน Sa Wa Ra Phon หญิง -
ถิรวดี 23 ถิ-ระ-วะ-ดี Thi Ra Wa Di ไม่ระบุ หญิงที่ดำรงอยู่
เสาวรีย์ 44 เสา-วะ-รี Sao Wa Ri หญิง -
ถาวรีย์ 36 ถา-วะ-รี Tha Wa Ri หญิง ความมั่นคง
ชัยวลัญช์ 45 ชัย-วะ-ลัน Chai Wa Lan ชาย เส้นทางแห่งชัยชนะ
วราพรรณ 32 วะ-รา-พัน Wa Ra Phan หญิง ผิวพรรณที่งดงามยิ่ง
ชวนนท์ 28 ชะ-วะ-นน Cha Wa Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในเชาว์ปัญญา
วรารี 22 วะ-รา-รี Wa Ra Ri หญิง -
วรุฒิ 18 วะ-รุ-ทิ Wa Ru Thi ชาย -
วิชญ์วรัชยา 50 วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา Wit Wa Rat Cha Ya หญิง ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้
เปรมวลัย 37 เปรม-วะ-ลัย Prem Wa Lai ชาย -
เยาวลี 30 เยา-วะ-ลี Yao Wa Li หญิง -
ศิริวลัย 43 สิ-หริ-วะ-ลัย Si Ri Wa Lai ไม่ระบุ -
สุวคนธ์ 36 สุ-วะ-คน Su Wa Khon หญิง -
อัชฌาวดี 32 อัด-ชา-วะ-ดี At Cha Wa Di หญิง สตรีผู้มีนิสัยอันดี
วรินทร์กาญจน์ 59 วะ-ริน-ทะ-กาน Wa Rin Tha Kan หญิง ผู้ประเสริฐเหมือนเจ้าแห่งทองคำ
ลลิตวดี 33 ละ-ลิด-วะ-ดี La Lit Wa Di หญิง หญิงผู้มีความน่ารัก, หญิงผู้มีความน่าเอ็นดู.
เสวภา 17 เส-วะ-พา Se Wa Pha หญิง -
วสุพล 28 วะ-สุ-พน Wa Su Phon ชาย มีพลังคือทรัพย์เศรษฐี
จำนวค์ 31 จัม-นะ-วะ Cham Na Wa หญิง -
ภัควรินทร์ 42 พัก-วะ-ริน Phak Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐและมีโชค
นวชาติ 21 นะ-วะ-ชาด Na Wa Chat ชาย -
ตรีวรัตม์ 45 ตรี-วะ-รัด Tri Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดทั้งสาม
ภัสวรัญชญ์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง
วนิชชยา 28 วะ-นิด-ชะ-ยา Wa Nit Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
วรัญช์พัชร์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้มีคุณค่าและความยินดี, เพชรที่น่ายินดี
เยาวนาท 24 เยา-วะ-นาด Yao Wa Nat หญิง เจ้าแห่งความเยาว์
ปวันวรัชญ์ 46 ปะ-วัน-วะ-รัด Pa Wan Wa Rat หญิง ผู้มีควารู้อันประเสริฐและบริสุทธิ์
พรวดี 26 พอน-วะ-ดี Phon Wa Di หญิง รั้วอันประเสริฐ
ลวณากร 23 ละ-วะ-นา-กอน La Wa Na Kon ชาย ขุมทรัพย์แห่งความงามสง่า
ภาวสุทธิ์ 34 พา-วะ-สุด Pha Wa Sut หญิง ความผ่องแผ้วของหัวใจ
นวรศ 22 นะ-วะ-รด Na Wa Rot ไม่ระบุ -
แพรววนิต 38 แพรว-วะ-นิด Phraeo Wa Nit หญิง งามเป็นที่รัก, งามน่ารัก
วะสรรค์ 38 วะ-สัน Wa San ชาย ความปรารถนาความตั้งใจจริง
วรินทร์ดา 35 วะ-ริน-ดา Wa Rin Da หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐมาก
นวดล 18 นะ-วะ-ดน Na Wa Don ไม่ระบุ -
วรันญจน์ 43 วะ-รัน Wa Ran หญิง ผู้ได้รับการยกย่องว่าประเสริฐ
วนิสา 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ในป่า
วชิรญา 21 วะ-ชะ-ระ-ยา Wa Cha Ra Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้แข็งแกร่ง