บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนัทศา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนัทศา
ชื่อ วนัทศา ความหมาย แปลว่า ป่าใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นัด-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Nat Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัทศา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนัทศา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัทศา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัทศา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ วนัทศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วนัทศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัทศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วนัทศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัทศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วนัทศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัทศา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วนัทศา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรารี 22 วะ-รา-รี Wa Ra Ri หญิง -
วรุช 13 วะ-รุด Wa Rut ชาย ที่พึ่งการคุ้มครอง
กัญญาวสุดี 36 กัน-ยา-วะ-สุ-ดี Kan Ya Wa Su Di หญิง หญิงที่ประเสริฐดุจเทวดา
ภาวพันธ์ 38 พา-วะ-พัน Pha Wa Phan ชาย ส่งความคิดถึง
ธัญญ์วเรณย์ 59 ทัน-วะ-เรน Than Wa Ren หญิง ผู้ประเสริฐสุดและดีเลิศ
วริศ 21 วะ-ริด Wa Rit ชาย ประเสริฐและเป็นใหญ่
อังวรา 23 อัง-วะ-รา Ang Wa Ra ไม่ระบุ -
ปรียาวดี 36 ปรี-ยา-วะ-ดี Pri Ya Wa Di หญิง หญิงอันเป็นที่รัก
วรัตนถ์ 32 วะ-รัด Wa Rat ไม่ระบุ มีความมุ่งหมายประเสริฐ มีความเจริญยิ่ง
เสาวะภา 22 เสา-วะ-พา Sao Wa Pha หญิง -
เกวรินทร์ 36 เก-วะ-ริน Ke Wa Rin หญิง ผู้ที่ศึกษาสำเร็จ
สุวนีย์ 43 สุ-วะ-นี Su Wa Ni หญิง ผู้นำที่ดี
ณัฐวรีย์ 52 นัด-วะ-รี Nat Wa Ri หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
เทวยานีย์ 47 เท-วะ-ยา-นี The Wa Ya Ni หญิง เทวดาชักนำ
ภวรัญชน์ 35 พะ-วะ-นัน Pha Wa Nan ชาย ทำให้ชาวโลกยินดี, เป็นที่ยินดีของชาวโลก
จิณณ์วลัญชณ์ 65 จิน-วะ-รัน Chin Wa Ran ชาย ผู้ได้รับการใช้สอยที่ประพฤติดี
นภาวดี 21 นะ-พา-วะ-ดี Na Pha Wa Di หญิง หญิงสาวผู้เกิดจากฟากฟ้า
วรัท 15 วะ-รัด Wa Rat ชาย ผู้ให้สิ่งประเสริฐผู้ให้พร
รัตนวรีย์ 50 รัด-ตะ-นะ-วะ-รี Rat Ta Na Wa Ri หญิง ประเสริฐดุจดวงแก้ว
รัตวดี 25 รัด-วะ-ดี Rat Wa Di ไม่ระบุ มีความสุข
เสาวรัก 25 เสา-วะ-รัก Sao Wa Rak หญิง -
ปรานวดี 26 ปราน-วะ-ดี Pran Wa Di ไม่ระบุ -
รัตณาวดี 31 รัด-นา-วะ-ดี Rat Na Wa Di หญิง -
พรรณวลัย 45 พัน-วะ-ลัย Phan Wa Lai หญิง -
สุวกุล 22 สุ-วะ-กุน Su Wa Kun หญิง พิกุลงาม
สุดวดี 23 สุด-วะ-ดี Sut Wa Di หญิง -
ศิวเนตร 31 สิ-วะ-เนด Si Wa Net ไม่ระบุ -
นาฎวลี 30 นาด-วะ-ลี Nat Wa Li ไม่ระบุ -
วริณี 26 วะ-ริ-นี Wa Ri Ni หญิง -
ณวรัตม์ 36 นะ-วะ-รัด Na Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความรู้
วริยา 23 วะ-ริ-ยา Wa Ri Ya หญิง ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก
เสาวรีย์ 44 เสา-วะ-รี Sao Wa Ri หญิง -
วรรณวจี 38 วัน-วะ-จี Wan Wa Chi หญิง -
จินต์ปวรา 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง ความคิดของผู้ประเสริฐ
สมาวดี 27 สะ-มา-วะ-ดี Sa Ma Wa Di ไม่ระบุ -
วนัญญา 24 วะ-นัน-ยา Wa Nan Ya หญิง -
ภูวดิส 21 พู-วะ-ดิด Phu Wa Dit ไม่ระบุ -
กัญญาวดี 28 กัน-ยา-วะ-ดี Kan Ya Wa Di หญิง กุลสตรี, หญิงงาม
ปวันวรัชญ์ 46 ปะ-วัน-วะ-รัด Pa Wan Wa Rat หญิง ผู้มีควารู้อันประเสริฐและบริสุทธิ์
ชวชิต 17 ชะ-วะ-ชิด Cha Wa Chit ไม่ระบุ -