บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนัญรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนัญรักษ์
ชื่อ วนัญรักษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้คุ้มครองที่มีความรู้เรื่องป่า เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นัน-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Nan Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัญรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนัญรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัญรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัญรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ วนัญรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วนัญรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัญรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วนัญรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัญรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วนัญรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิวภาส 26 สิ-วะ-พาด Si Wa Phat ไม่ระบุ -
สุภาวดี 24 สุ-พา-วะ-ดี Su Pha Wa Di หญิง หญิงงาม
กุลวรัท 23 กุน-วะ-รัด Kun Wa Rat หญิง -
นุชวรา 19 นุด-วะ-รา Nut Wa Ra หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อัศวรักษ์ 45 อัด-สะ-วะ-รัก At Sa Wa Rak ชาย -
กัญวราภัสร์ 45 กัน-วะ-รา-พัด Kan Wa Ra Phat หญิง หญิงผู้เป็นแสงสว่างอันประเสริฐ
กมลวลี 31 กะ-มน-วะ-ลี Ka Mon Wa Li ไม่ระบุ -
ชวณัฐ 26 ชะ-วะ-นัด Cha Wa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีเชาว์ปัญญา
ลัดดาวดี 27 ลัด-ดา-วะ-ดี Lat Da Wa Di หญิง -
วนันท์ 30 วะ-นัน Wa Nan ไม่ระบุ แนวป่า, ชายป่า
เจวรี 25 เจ-วะ-รี Che Wa Ri ไม่ระบุ -
วรรณวอมล 42 วัน-นะ-วะ-อะ-มน Wan Na Wa A Mon หญิง ผู้มีผิวอันบริสุทธิ์
เยาวมาลย์ 46 เยา-วะ-มาน Yao Wa Man หญิง หญิงสาวผู้มีความงาม
ชวสา 16 ชะ-วะ-สา Cha Wa Sa ไม่ระบุ รวดเร็ว
ฉัตรวรุณ 32 ฉัด-วะ-รุน Chat Wa Run ไม่ระบุ ฝนที่เป็นร่มเงา
วรากาศ 20 วะ-รา-กาด Wa Ra Kat ชาย ฟ้าอันประเสริฐ
วรัตดาพร 31 วะ-รัด-ดา-พอน Wa Rat Da Phon ไม่ระบุ -
ธารณ์ถาวรีย์ 59 ทาน-ถา-วะ-รี Than Tha Wa Ri หญิง ทรงไว้ซึ่งความมั่นคง
กานต์วลี 38 กาน-วะ-ลี Kan Wa Li ไม่ระบุ คำพูดอันเป็นที่รัก
ธัญวรัชย์ 45 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐและโชคดี
กฤตย์วรัชญ์ 51 กริด-วะ-รัด Krit Wa Rat ชาย ผู้รู้สิ่งประเสริฐอันมีเกียรติ
พลอยวรัตม์ 59 พลอย-วะ-รัด Phloi Wa Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐสุดดังพลอย
วราภา 13 วะ-รา-พา Wa Ra Pha หญิง -
วนิสบดี 32 วะ-นิด-สะ-บอ-ดี Wa Nit Sa Bo Di ไม่ระบุ -
วดารัตน์ 33 วะ-ดา-รัด Wa Da Rat หญิง -
ชวชล 16 ชะ-วะ-ชน Cha Wa Chon ไม่ระบุ -
วณิช 17 วะ-นิด Wa Nit ชาย -
จันทรวดี 34 จัน-ทะ-ระ-วะ-ดี Chan Tha Ra Wa Di หญิง ดวงจันทร์
วรัญจน์ศิญา 54 วะ-รัน-จะ-สิ-ยา Wa Ran Cha Si Ya หญิง ผู้เป็นเลิศที่ได้รับการยกย่องว่าประเสริฐ
พรรณวดี 35 พัน-นะ-วะ-ดี Phan Na Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
ภาวนิกา 19 พา-วะ-นิ-กา Pha Wa Ni Ka หญิง ชื่อสตรี
โชติวรุตม์ 41 โชด-วะ-รุด Chot Wa Rut ชาย -
ธุวพร 23 ทุ-วะ-พอน Thu Wa Phon หญิง ผู้มีพรยั่งยืน
วลีพันธ์ 49 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan ไม่ระบุ -
วลาลัย 31 วะ-ลา-ลัย Wa La Lai หญิง -
วะดึง 18 วะ-ดึง Wa Dueng หญิง -
อวตาร 20 อะ-วะ-ตาน A Wa Tan ชาย -
เยาว 17 เยา-วะ Yao Wa ไม่ระบุ -
วรรณวรัมพร 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
วทัญโญ 23 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้รู้คำพูด