บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วนัชภรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วนัชภรณ์
ชื่อ วนัชภรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ประดับด้วยกิริยางามอย่างต่อเนื่อง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-นัด-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Nat Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัชภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วนัชภรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัชภรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วนัชภรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 78
หมายเลข 78 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ วนัชภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วนัชภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัชภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ วนัชภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วนัชภรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วนัชภรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นวพรรษ 31 นะ-วะ-พัด Na Wa Phat หญิง ปีใหม่
ธัญวริชย์ 45 ทัน-วะ-ริด Than Wa Rit ได้ทั้งชายและหญิง การบูชาอันประเสริฐและเป็นสิริมงคล
วนิชชยา 28 วะ-นิด-ชะ-ยา Wa Nit Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีชัยชนะในการค้าขาย
วริกชน 22 วะ-นิก-ชน Wa Nik Chon ชาย พ่อค้า
จันทราวดี 35 จัน-ทรา-วะ-ดี Chan Thra Wa Di ไม่ระบุ หญิงผู้มีความงามดุจจันทร์
วิญญาวรางค์ 45 วิน-ยา-วะ-ราง Win Ya Wa Rang หญิง มีรูปร่างและจิตวิญญาณ
ธัญญาวรินทร์ 50 ทัน-ยา-วะ-ริน Than Ya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งโชคที่ยิ่งใหญ่
วรักษรา 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
เนตรวรี 31 เนด-วะ-รี Net Wa Ri หญิง -
สายวรุณ 32 สาย-วะ-รุน Sai Wa Run หญิง -
วิชญ์วรัชยา 50 วิด-วะ-รัด-ชะ-ยา Wit Wa Rat Cha Ya หญิง ผู้ชนะอันประเสริฐด้วยความรู้
วนิภา 17 วะ-นิ-พา Wa Ni Pha หญิง -
เทวทรรศิน 34 เท-วะ-ทัด-สิน The Wa That Sin ชาย เกี่ยวข้องกับเทวดา
วลาวัลย์ 46 วะ-ลา-วัน Wa La Wan หญิง -
สุรัชสวดี 39 สุ-รัด-สะ-วะ-ดี Su Rat Sa Wa Di หญิง ชื่อแม่น้ำที่นับถือของพวกฮินดูเดิม นามพระแม่เจ้าแห่งคำพูดและวิชา, ผู้เป็นมเหสีพระพรหม
พรวฤณ 24 พอน-วะ-ริน Phon Wa Rin หญิง พรจากเทวดา, ผู้ยินดีในความประเสริฐ
เกศวราถรณ์ 40 เกด-วะ-รา-ถน Ket Wa Ra Thon หญิง -
ปดิวรัดา 23 ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา Pa Di Wa Rat Da หญิง ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปฐมวดี 30 ปะ-ถม-วะ-ดี Pa Thom Wa Di ไม่ระบุ -
สุวชิต 23 สุ-วะ-ชิด Su Wa Chit หญิง -
เยาวกา 19 เยา-วะ-กา Yao Wa Ka หญิง -
แพรววนิด 36 แพรว-วะ-นิด Phraeo Wa Nit หญิง งามเป็นที่รักงามน่ารัก
เชาวโรจน์ 39 เชา-วะ-โร Chao Wa Ro ไม่ระบุ รุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว
วรุต์ 23 วะ-รุ Wa Ru ไม่ระบุ -
ภิวดี 19 พิ-วะ-ดี Phi Wa Di หญิง -
นันธวดี 32 นัน-ทะ-วะ-ดี Nan Tha Wa Di หญิง -
วศันฒ์ 34 วะ-สัน Wa San ไม่ระบุ ความปรารถนาความตั้งใจจริง
วสุธาร 23 วะ-สุ-ทาน Wa Su Than ไม่ระบุ ชื่อเมืองท้าวกุเวรเจ้าแห่งทรัพย์
ศิวพจน์ 45 สิ-วะ-พด Si Wa Phot ชาย -
เวทวริทธิ์ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
จิณห์วราภร 45 จิน-วะ-รา-พอน Chin Wa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนเครื่องหมายอันประเสริฐ
ศรรวริศ 36 สัน-วะ-ริด San Wa Rit ชาย พระจันทร์
วราสิน 27 วะ-รา-สิน Wa Ra Sin หญิง -
วพันมหา 34 วะ-พัน-มะ-หา Wa Phan Ma Ha ไม่ระบุ -
เกยูรวลี 36 เก-ยูน-วะ-ลี Ke Yun Wa Li หญิง -
เกวลียากร 36 เก-วะ-ลี-ยา-กอน Ke Wa Li Ya Kon หญิง ผู้กระทำให้เกิดความรู้สูงสุด
วทันโย 28 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้ใจบุญสุนทาน
ภาวนีย์ 37 พา-วะ-นี Pha Wa Ni หญิง เชิดชู
วนุส 19 วะ-นุด Wa Nut ชาย -
วรัณลักษณ์ 48 วะ-รัน-ลัก Wa Ran Lak หญิง ลักษณะของผู้ประเสริฐ