บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วธนิษ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วธนิษ
ชื่อ วธนิษ ความหมาย แปลว่า เจ้าความเจริญ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ทะ-นิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Tha Nit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วธนิษ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 23
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วธนิษ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วธนิษ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วธนิษ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ วธนิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วธนิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วธนิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ วธนิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วธนิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วธนิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วธนิษ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ วธนิษ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (23) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ยุวนิตย์ 44 ยุ-วะ-นิด Yu Wa Nit หญิง หญิงสาวตัวเล็กที่มีความมั่นคง
ญาณวรุตม์ 38 ยา-นะ-วะ-รุด Ya Na Wa Rut ชาย มีความรู้ประเสริฐสุด
พิมพ์วรี 51 พิม-วะ-รี Phim Wa Ri หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่ประเสริฐ
วราพรณ์ 37 วะ-รา-พน Wa Ra Phon หญิง -
เกวลินทร์ 38 เก-วะ-ลิน Ke Wa Lin หญิง ผู้ที่ศึกษาสำเร็จ
เยาวมาศ 30 เยา-วะ-มาด Yao Wa Mat หญิง ทองเนื้ออ่อน
เยาวเรส 30 เยา-วะ-เรด Yao Wa Ret หญิง หญิงสาวสวย, นางกษัตริย์
ชวพน 21 ชะ-วะ-พน Cha Wa Phon ไม่ระบุ ป่าไม้ที่เกิดจากเชาว์ปัญญา, มีปัญญามาก
วรินทร์ 33 วะ-ริน Wa Rin ชาย ดีและยิ่งใหญ่
กัญวสุ 23 กัน-วะ-สุ Kan Wa Su ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีความเก่งกล้า
สุวทิย์ 36 สุ-วะ-ทิ Su Wa Thi หญิง -
สุวภรณ์ 33 สุ-วะ-พอน Su Wa Phon หญิง -
เทวเทพ 20 เท-วะ-เทบ The Wa Thep ไม่ระบุ -
วรักษรา 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
นวลักษณ์ 40 นะ-วะ-ลัก Na Wa Lak หญิง -
นวมน 21 นะ-วะ-มน Na Wa Mon ไม่ระบุ ดอกมะลิ
รัตน์วดี 39 รัด-วะ-ดี Rat Wa Di หญิง มีความสุข
ภูวสิษฐ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้มีความเป็นเลิศของแผ่นดิน
เชาวณีย์ 40 เชา-วะ-นี Chao Wa Ni หญิง -
สุรัตน์วดี 47 สุ-รัด-วะ-ดี Su Rat Wa Di ไม่ระบุ -
วราทร 16 วะ-รา-ทอน Wa Ra Thon ไม่ระบุ -
รวพล 24 ระ-วะ-พน Ra Wa Phon ชาย -
วกุล 14 วะ-กุน Wa Kun หญิง ดอกพิกุล
ขัตติยวดี 38 ขัด-ติ-ยะ-วะ-ดี Khat Ti Ya Wa Di ไม่ระบุ นางกษัตริย์
เจมชวดี 29 เจม-ชะ-วะ-ดี Chem Cha Wa Di หญิง -
ยุวนุช 23 ยุ-วะ-นุด Yu Wa Nut หญิง -
จำนว 18 จัม-นะ-วะ Cham Na Wa ไม่ระบุ -
ณราวดี 24 นะ-รา-วะ-ดี Na Ra Wa Di หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
นวดล 18 นะ-วะ-ดน Na Wa Don ไม่ระบุ -
ภูวเนตร 23 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในโลก
พลอยวรัตม์ 59 พลอย-วะ-รัด Phloi Wa Rat หญิง ผู้มีความประเสริฐสุดดังพลอย
ณัฏฐวริณ 46 นัด-ถะ-วะ-ริน Nat Tha Wa Rin หญิง นักปราชญ์ผู้มีหนี้อันประเสริฐ
วพันมหา 34 วะ-พัน-มะ-หา Wa Phan Ma Ha ไม่ระบุ -
ภวรัญชน์ 35 พะ-วะ-นัน Pha Wa Nan ชาย ทำให้ชาวโลกยินดี, เป็นที่ยินดีของชาวโลก
วนากรณ์ 31 วะ-นา-กอน Wa Na Kon ไม่ระบุ -
วนะ 15 วะ-นะ Wa Na ชาย -
วไลพร 33 วะ-ลัย-พอน Wa Lai Phon หญิง กำไลที่งดงาม
วภีพร 26 วะ-พี-พอน Wa Phi Phon ไม่ระบุ -
ศิววงค์ 38 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ไม่ระบุ -
พรรณรวลีวรรณ 63 พัน-ระ-วะ-ลี-วัน Phan Ra Wa Li Wan หญิง ผู้สืบเชื้อสายจากตระกูลที่มีจิตใจดี