บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ วชิรวิณณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ วชิรวิณณ์
ชื่อ วชิรวิณณ์ ความหมาย แปลว่า เพชรแห่งความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า วะ-ชิ-ระ-วิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Wa Chi Ra Win
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ วชิรวิณณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ วชิรวิณณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ วชิรวิณณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมพ์วดี 48 พิม-วะ-ดี Phim Wa Di หญิง -
ภัทรวนิชญ์ 40 พัด-ทะ-ระ-วะ-นิด Phat Tha Ra Wa Nit ชาย -
ภูวนาถ 16 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
วศวัตติ์ 42 วะ-สะ-หวัด Wa Sa Wat ชาย -
กัญวราห์ 34 กัน-วะ-รา Kan Wa Ra ไม่ระบุ ผู้ที่ประเสริฐดุจทองคำ
วรุตม์พงศ์ 54 วะ-รุด-พง Wa Rut Phong ชาย ผู้มีความประเสริฐสูงสุดของวงศ์ตระกูล
ปดิวรัดา 23 ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา Pa Di Wa Rat Da หญิง ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
สวกฤต 18 สะ-วะ-กริด Sa Wa Krit ชาย ทำแล้วสร้างแล้วด้วยตนเอง
วโรตม์ 31 วะ-โรด Wa Rot ชาย ผู้ประเสริฐสุด
วนุส 19 วะ-นุด Wa Nut ชาย -
สุวธู 20 สุ-วะ-ทู Su Wa Thu หญิง หญิงงาม
วรัญภร 23 วะ-รัน-พอน Wa Ran Phon ไม่ระบุ -
ศิวญดา 23 สิ-วะ-ยะ-ดา Si Wa Ya Da ไม่ระบุ ผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จ
วสุต 17 วะ-สุด Wa Sut ไม่ระบุ อำนวยความมั่งคั่ง
วรากร 16 วะ-รา-กอน Wa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
เยาวนันต์ 43 เยา-วะ-นัน Yao Wa Nan หญิง -
วราภร 16 วะ-รา-พอน Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐ
สวนันท์ 37 สะ-วะ-นัน Sa Wa Nan ไม่ระบุ -
ประภาวรินทร์ 45 ประ-พา-วะ-ริน Pra Pha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐในแสงสว่าง
กิตติรัชช์วริญ 54 กิด-ติ-รัด-วะ-ริน Kit Ti Rat Wa Rin หญิง มีความรู้อันประเสริฐในราชสมบัติที่มีเกียรติ์
ณัฐวลัย 42 นัด-วะ-ไล Nat Wa Lai หญิง กำไลของนักปราชญ์
สุวนีย์ 43 สุ-วะ-นี Su Wa Ni หญิง ผู้นำที่ดี
วิศวชิต 32 วิด-สะ-วะ-ชิด Wit Sa Wa Chit ชาย ผู้ชนะมาหมดแล้ว
เกษวรี 24 เกด-วะ-รี Ket Wa Ri หญิง ประเสริฐสุด
ยวมนต์ 36 ยะ-วะ-มน Ya Wa Mon ชาย อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร
กิตติวริศ 36 กิด-ติ-วะ-ริด Kit Ti Wa Rit ชาย เจ้าแห่งความประเสริฐและมีเกียรติยศ
วศิลป 25 วะ-สิ-ละ-ปะ Wa Si La Pa ชาย -
ฐิติวรัตม์ 51 ถิ-ติ-วะ-รัด Thi Ti Wa Rat หญิง ประเสริฐสูงส่งอย่างถาวร
ชาญวเรณย์ 41 ชาน-วะ-เรน Chan Wa Ren ชาย ผู้ประเสริฐสุดที่มีความเชี่ยวชาญ
เชาวรัศมิ์ 44 เชา-วะ-รัด Chao Wa Rat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งปัญญา
ศุวพร 26 สุ-วะ-พอน Su Wa Phon ไม่ระบุ -
ธัญวลักขณ์ 45 ทัน-วะ-ลัก Than Wa Lak หญิง -
นวทัศน์ 37 นะ-วะ-ทัด Na Wa That ชาย -
เกษวลี 26 เกด-วะ-ลี Ket Wa Li ไม่ระบุ คำพูดสูงสุด
นวพฤก 21 นะ-วะ-พรึก Na Wa Phruek ไม่ระบุ -
ภูวสิษฐ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้มีความเป็นเลิศของแผ่นดิน
รัชดาวดี 26 รัด-ชะ-ดา-วะ-ดี Rat Cha Da Wa Di ไม่ระบุ -
จิณวราห์ 40 จิน-วะ-รา Chin Wa Ra หญิง ความคิดของผู้ประเสริฐ
เสาวคณ 25 เสา-วะ-คะ-นะ Sao Wa Kha Na หญิง -
ศรีวราพร 41 สี-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง -